Architektura MuratorWydarzeniaEmocje Poznania - warsztaty OSSA 2009 - cz. IV

Emocje Poznania - warsztaty OSSA 2009 - cz. IV

Grupa Marcina Kościucha i Tomasza Osięgłowskiego, architektów z poznańskiego biura Ultra Architects; (zaufanie/skłot Rozbrat)

Były też projekty złożone z kilku idei. Pierwszą, w tym przypadku, było namalowanie linii - stworzenie mostu pomiędzy kawiarnią a Rozbratem, drugą, przekazanie informacji i wiedzy o Rozbracie (skłocie anarchistycznym) mieszkańcom Poznania poprzez logotypy, a trzecią, stworzenie gry miejskiej i rozreklamowanie jej za pomocą gry planszowej, rozdawanej w formie niewielkich domków. Pomimo, że każdy z tych pomysłów działa na zupełnie innej płaszczyźnie, wszystkie są powiązane z przestrzenią publiczną. Okazało się, że spotkanie, poznanie i ufność można wyzwolić w przestrzeni miejskiej. Ludzie, grając, nie tylko zdobywaliby wiedzę o skłocie, ale mieliby również możliwość przypadkowego spotkania jednego z mieszkańców Rozbratu, co miałoby doprowadzić do wzbudzenia emocji - ufności, a w przyszłości może uczucia - zaufania.

Kolumny studenckie "Architektura-murator" 01/2010

OSSA Spatium i pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu studenckiego Trwa kolejna edycja Ogólnopolskich Spotkań Studentów Architektury, tym razem pod nazwą Spatium i w wersji hybrydowej, częściowo odbywającej się on-line. Tradycyjnie towarzyszą jej rozmowy tutorskie, wystawy i praca twórcza, ale po raz pierwszy – ogólnopolski konkurs studencki.
OSSA Warszawa 2019 Trwa rekrutacja na letnią edycję Ogólnopolskich Spotkań Studentów Architektury. Zgłoszenia tylko do 16 czerwca!
O tegorocznej OSSIE Piotr Sokołowski – start już 13 października! Tegoroczna OSSA to kolejna szansa, by w dobie kryzysu miejskości jeszcze raz zmierzyć się z największym wyzwaniem architektury – miastem właśnie. To okazja do prowokowania zmian nie przy pomocy opasłych masterplanów czy długofalowych strategii, ale niewielkich ingerencji, dostosowanych skalą i zasięgiem do warsztatowych możliwości – zachęca do udziału Piotr Sokołowski, jeden z organizatorów, student IV roku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
OSSA 2018. Warsztaty w Łodzi pod hasłem Widzenie Jeszcze do 16 września można zgłaszać się do udziału w XXII edycji Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Architektury (OSSA). Wśród tegorocznych tutorów Maciej Miłobędzki z JEMS, Filippo Fanciotti, Gloria Castellini i Boris Hamzeian z False Mirror, Monika Arczyńska i Łukasz Pancewicz z A2P2, Maciej Siuda oraz Jakub Włodarczyk i Aleksander Wadas z Bjarke Ingels Group.
OSSA 2017 – wydarzenia towarzyszące Tegoroczna, XXI już edycja Ogólnopolskich Spotkań Studentów Architektury OSSA po raz kolejny odbywa się we Wrocławiu, tym razem pod hasłem Wielkie Piękno. Warsztatom studenckim towarzyszą wydarzenia otwarte dla publiczności, w tym wykład hiszpańskiego architekta Alberto Campo Baezy i debata na temat piękna w architekturze.
Warsztaty OSSA w Zakopanem 2016 Hasło wydarzenia RÓWNO_REGLE w opozycji, razem, ale obok miało na celu zwrócenie uwagi uczestników na różnego typu skrajności pojawiające się w przestrzeni Zakopanego. Próbowano odnaleźć relacje pomiędzy góralskim regionalizmem i tradycją a kiczem, coraz mocniej wrastającym w wizerunek miasta – warsztaty opisuje ich współorganizatorka Emilia Marcinowska.