Gdańska Rada Architektury rozpoczęła działalność!

i

Autor: Archiwum Architektury Fontanna Neptuna w Gdańsku; fot. Diego Delso / CC BY-SA 3.0

Gdańska Rada Architektury rozpoczęła działalność!

2021-06-28 13:41

25 czerwca zainaugurowała działalność Gdańska Rada Architektury. W skład tego 18-osobowego gremium wchodzą m.in. Magdalena Kozień-Woźniak, Ewa Kuryłowicz, Zbigniew Maćków, Bolesław Stelmach, Jacek Droszcz i Monika Arczyńska. Zadaniem rady jest dbanie o wysoką jakość rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych na terenie miasta.

W trakcie pierwszego posiedzenia Gdańskiej Rady Architektury prezydent Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła wagę kwestii dotyczących  jakości przestrzeni i rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych w kształtowaniu krajobrazu Gdańska. Zwróciła także uwagę na konieczność czerpania z doświadczenia najlepszych specjalistów w tej dziedzinie, reprezentujących różne ośrodki i środowiska. W Gdańsku pojawiają się inwestycje, które mocno wpływają na nasze otoczenie. Niekiedy brakuje nam narzędzi, żeby wpłynąć na ich jakość już na etapie projektu. Potrzebna w mieście jest Rada Architektury, abyśmy mogli skorzystać z państwa doświadczenia, państwa opinii. Rada będzie pełniła funkcję doradczą i opiniodawczą. Państwa głos będzie dla nas cenną pomocą – podkreślała prezydent.Pierwsze spotkanie rady posłużyło również omówieniu najważniejszych kwestii, w tym związanych z aktualnie projektowanymi inwestycjami w różnych obszarach miasta. Działalność Rady opiera się na społecznej pracy jej członków. Do jej kompetencji należy w szczególności opiniowanie na zlecenie Biura Architekta Miasta rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych związanych z planowanymi inwestycjami, uczestnictwo w mediacjach pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego a stroną społeczną czy dyskusjach na temat kierunków przekształceń terenów miejskich.

Członkowie Gdańskiej Rady Architektury

W skład Gdańskiej Rady Architektury wchodzą:prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (Gdańsk), przewodnicząca Gdańskiej Rady Architekturymgr inż. arch. Zbigniew Maćków (Wrocław), zastępca przewodniczącej Gdańskiej Rady Architekturydr inż. arch. Monika Arczyńska (Gdańsk) mgr inż. arch. Jacek Droszcz (Gdańsk) prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell (Warszawa) dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak (Kraków) prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz (Warszawa) mgr inż. arch. Andrzej Kwieciński (Gdańsk) mgr inż. arch. Michał Leszczyński (Warszawa) dr inż. arch. Bartosz Macikowski (Gdańsk, IARP) mgr inż. arch. Paweł Majkusiak (Warszawa) dr hab. inż. arch. Magdalena Staniszkis (Warszawa) dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (Lublin / Warszawa) prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz (Gdańsk) dr inż. arch. Wojciech Targowski (Gdańsk, MKUA) mgr inż. arch. Paweł Wład-Kowalski (Gdańsk, SARP) mgr inż. arch. Szymon Wojciechowski (Warszawa) dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung (Gdańsk)

ZAPISZ SIĘ