Piotr Lorens architektem miasta Gdańska

i

Autor: Archiwum Architektury Piotr Lorens, nowo wybrany architekt miasta Gdańska; fot. J. Pinkas

Piotr Lorens architektem miasta Gdańska

2021-03-19 18:59

Władze Gdańska rozstrzygnęły konkurs na stanowisko architekta miasta. Funkcję tę już od kwietnia będzie pełnił Piotr Lorens, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Po raz pierwszym po 1989 roku Gdańsk będzie mieć naczelnego architekta. Konkurs na to stanowisko władze miasta ogłosiły na początku roku. Zakres obowiązków i kompetencji magistrat wzorował na modelu łódzkim i wrocławskim, o czym szerzej pisaliśmy w artykule Gdańsk szuka architekta. 18 marca ogłoszono wyniki. Do konkursu, w którym należało zaprezentować autorską wizję rozwoju urbanistycznego miasta, przystąpiło pięć osób. Ostatecznie wybrano profesora Piotra Lorensa z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. To, co najbardziej przekonało nas, że wybór pana profesora jest wyborem najlepszym to fakt, że z jednej strony ma on wizję, wie jak i w jakim kierunku Gdańsk powinien się zmienić, a z drugiej ma również dużą świadomość uwarunkowań prawnych i dogłębną znajomość procesów budowlanych. Doskonale zdaje sobie sprawę, że jego rolą będzie budowanie relacji z wszystkimi interesariuszami działającymi w przestrzeni miasta – mówił Piotr Grzelak, zastępca prezydent ds. równoważonego rozwoju podczas konferencji prasowej, na której ogłoszono wyniki konkursu.Do głównych zadań architekta miasta Gdańska będzie należało tworzenie programów niezbędnych do rozwoju urbanistyczno-architektonicznego, prowadzenie analiz urbanistycznych na potrzeby wybranych inwestycji oraz współpraca z inwestorami w zakresie architektury i przestrzeni publicznych. W gestii architekta miasta leżeć będzie też m.in. poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla tzw. obszarów konfliktowych, opiniowanie wuzetek i pozwoleń na budowę dla wybranych projektów oraz.... zadania związane z dotychczasowymi kompetencjami miejskiego konserwatora. Nowo powstałe Biuro Architekta Miasta łączyć będzie bowiem obowiązki referatu Planów i Marketingu Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Zielona strategia dla Gdańska

Pytany o pierwsze decyzje na nowym stanowisku profesor Piotr Lorens wymienił trzy główne zadania: przygotowanie wizji rozwoju Śródmieścia Gdańska, zintensyfikowanie prac nad zieloną strategią miasta oraz wymiana doświadczeń i pomysłów z ekspertami, również z innych rejonów Polski. Mam nadzieję, że moje doświadczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne związane z kształtowaniem struktur miejskich przyda się Gdańskowi. Wśród spraw, którymi chcę się zająć na początku będzie, nazwijmy to, zielona strategia Gdańska. W moim przekonaniu to jedna z najważniejszych rzeczy, jaka przed nami stoi. Musimy rozważyć wszystkie pojawiające się pomysły i idee, by wprowadzić większą ilość zieleni. Te prace już się toczą, ale chciałbym je zintensyfikować – mówił Piotr Lorens.Piotr Lorens jest absolwentem WA PG, gdzie od 2007 roku kieruje Katedrą Urbanistyki i Planowania Regionalnego (w 2016 roku otrzymał tytuł naukowy profesora). Zaangażowany jest także w prace Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. W ramach tego gremium odpowiedzialny był m.in. za opiniowanie projektu Krajowej Polityki Miejskiej oraz prowadzi prace Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych. W latach 2015-2018 pełnił funkcje prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich, a w latach 2011-2017 wiceprezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych (ISOCARP).

ZAPISZ SIĘ