Architektura MuratorWydarzeniaGwoździec. Re!konstrukcja. Wystawa w warszawskich Arkadach Kubickiego

Gwoździec. Re!konstrukcja. Wystawa w warszawskich Arkadach Kubickiego

Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza na pierwszą prezentację polichromii synagogi z Gwoźdźca. Zrekonstruowane sklepienie bożnicy będzie jednym z najbardziej charakterystycznych elementów stałej ekspozycji muzeum

Wizualizacja - sklepienie synagogi w Gwoźdźcu

Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza na pierwszą prezentację polichromii synagogi z Gwoźdźca. Zrekonstruowane sklepienie bożnicy będzie jednym z najbardziej charakterystycznych elementów stałej ekspozycji muzeum

W jednej z muzealnych sal odtworzone zostanie wnętrze zabytkowej drewnianej budowli, w nieco pomniejszonej skali (85% pierwotnych rozmiarów). Wzniesiona w Gwoźdźcu w połowie XVII wieku synagoga miała prostą, pozbawiona dekoracji bryłę, kontrastującą z bogato dekorowanym wnętrzem. Główna sala przeznaczona dla mężczyzn przykryta była niewidoczna od zewnątrz ośmiokątną kopułą ozdobioną barwnymi malowidłami. Choć Tora zakazuje tworzenia wizerunków, synagogi były zdobione bogatymi zespołami malowideł – przedstawień symbolicznych, ornamentów, iluzjonistycznych motywów architektonicznych, w połączeniu z odgrywającymi główną rolę inskrypcjami. Badania nad polichromiami bożnic prowadzili Maria i Kazimierz Piechotkowie, a ich prace przyczyniły się do zachowania wiedzy o ginących zabytkach. Sama synagoga w Gwoźdźcu spalona została w czasie II wojny światowej.  

Projekt rekonstrukcji rozpoczęty został przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny oraz Muzeum Historii Żydów Polskich i pracownię Handshouse w 2011 roku. Podczas zorganizowanych latem 2011 wakacyjnych warsztatów powstała w skansenie w Sanoku konstrukcja dachu, a także drewniane sklepienie. Panele pokrywające belki dachu są pokrywane malowidłami, odtworzonymi za pomocą tradycyjnych technik, przy wykorzystaniu naturalnych materiałów. Podstawą do pracy były fotografie wykonane w synagodze przed wojną.  Prace rekonstrukcyjne prowadzone były pod nadzorem specjalistów przez przeszło dwustu studentów z USA i Europy. Obok samych warsztatów konstrukcyjnych odbyły się panele dyskusyjne oraz inne aktywności przybliżające tematykę i kulturę tradycyjnego rzemiosła, kultury polskiej i żydowskiej. Zajęcia odbywają się w zachowanych synagogach murowanych, znajdujących się na terenie Polski. W ubiegłym roku dwutygodniowe cykle warsztatów odbyły się w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu.

Rezultaty prac oglądać będzie można przez dwa tygodnie w lipcu 2012 roku w warszawskich Arkadach Kubickiego. Ekspozycja stanowi zwiastun otwarcia wystawy głównej w Muzeum Historii Żydów Polskich - czytaj więcej...

Gwoździec. Re!konstrukcja
Arkady Kubickiego
Zamek Królewski w Warszawie
16.07-31.07.2012 (10.00-20.00)

Synagoga - rekonstrukcja