World Architecture Festival: Centrum Dialogu Przełomy nagrodzone na Światowym Festiwalu Architektury

i

Autor: Archiwum Architektury Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, fot. Juliusz Sokołowski

Kolejna edycja programu Kształtowanie przestrzeni w Szczecinie

2018-11-19 11:45

Osiem szkół ponadpodstawowych zgłosiło się w Szczecinie do tegorocznej edycji programu Kształtowanie przestrzeni. W prowadzeniu zajęć nauczycielom pomagać będą doktoranci z Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Program Kształtowanie przestrzeni stanowi wyjątkowe w skali europejskiej przedsięwzięcie edukacyjne. Jego celem jest budowanie identyfikacji z miejscem zamieszkania i świadomości społecznej młodzieży. Pomysł narodził się w Irlandii i został zaadaptowany do polskich warunków przez Izbę Architektów, która dzięki zaangażowaniu poszczególnych oddziałów, lokalnych samorządów i szkół, realizuje go w całej Polsce już od 2013 roku.

W ubiegłym roku Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów zaprosiła do pomocy Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzięki przychylności władz wydziału, doktoranci uczelni wspierali nauczycieli swoją wiedzą merytoryczną i praktycznymi umiejętnościami. Podobnie będzie w tym roku. Do udziału w programie zgłosiło się osiem szkół ponadpodstawowych. Są wśród nich zarówno szczecińskie licea, jak i technika, ale też szkoła ze Stargardu. To m.in. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Mikołaja Reja, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej, Zespół Szkół Łączności oraz Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego.