Architektura MuratorWydarzeniaKonkurs na koncepcję wystawy stałej Muzeum Emigracji w Gdyni

Konkurs na koncepcję wystawy stałej Muzeum Emigracji w Gdyni

16 lipca upływa termin nadsyłania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na projekt koncepcyjny wystawy stałej w budynku Magazynu Tranzytowego

Muzeum Emigracji - konkurs na projekt ekspozycji

Sąsiadujący z Dworcem Morskim Magazyn Tranzytowy, wybudowany w latach 30. ubiegłego stulecia, mieścić będize wystawę stałą powstającego w Gdyni Muzeum Emigracji.  Powierzchnia budynku wynosi 3 600 m², z czego ok. 2 400 m² przeznaczone zostanie na przestrzeń wystawienniczą.

Zadaniem ekspozycji ma być wskazanie głównych okresów i kierunków w historii emigracji z ziem polskich. Muzeum podkreślać będzie szczególnie zagadnienia związane z emigracją osiedleńczą oraz migracjami zarobkowymi. Zjawiska te nasiliły się szczególnie w drugiej połowie XIX stulecia, stąd tez okres ten zaprezentowany zostanie szczególnie starannie. Zgodnie z przyjętym założeniem Muzeum Emigracji nie ma być kolekcją wspomnień postaci pomnikowych i ich dorobku, lecz spojrzeniem na fenomen polskiego wychodźstwa przez pryzmat zwyczajnych ludzi – podkreślają organizatorzy konkursu.

Przewidywany układ ekspozycji uporządkowany być powinien według klucza chronologiczno – problemowego. Projektanci powinni również uwzglednić podział geograficzny, wkazując kierunki emigracji. Równie istotne będą zagadnienia relacji z nowym otoczeniem: emigracja jako podróż,  zetknięcie z egzotyką, wielokulturowością,  asymilacja itd.

Zgłaszane projekty obejmować powinny:
- projekt plastyczno – przestrzenny ekspozycji stałej w oparciu o zaproponowane moduły architektoniczne,
- ideę organizacji układu funkcjonalno-przestrzennego ekspozycji głównej, zgodną z założeniami merytorycznymi oraz architektonicznymi Muzeum Emigracji w Gdyni
- projekty 4 następujących fragmentów ekspozycji, ilustrowanych ogólnodostępnymi materiałami:
• Podróżowanie w epoce pierwszych masowych migracji transatlantyckich (od poł. XIX wieku do 1914 roku)
• Życie i praca emigranta w USA
• Dzień powszedni Dworca Morskiego w Gdyni w latach 1933-1939
• Emigracja oraz wyjazdy czasowe lat 80
- projekt instalacji artystycznej, ukazującej doświadczenie emigracji poprzez pryzmat indywidualnych losów ludzkich;
- koncepcję przestrzeni edukacyjnej (rozwiązania merytoryczno – plastyczne);
- koncepcję makiety-przekroju transatlantyka MS Batory, ukazującą jego konstrukcję, zróżnicowane funkcje oraz kontekst społeczny i kulturowy podróży na liniowcach transatlantyckich,
- kosztorys realizacji ekspozycji i elementów towarzyszących według rozwiązań
zaproponowanych w koncepcji ekspozycji,
- harmonogram realizacji projektu od momentu rozpoczęcia prac projektowych do udostępnienia ekspozycji zwiedzającym, uwzględniający datę otwarcia Muzeum.

Jury
Marek Stępa – Przewodniczący Sądu Konkursowego, architekt, wiceprezydent Miasta Gdyni,
Joanna Mytkowska – historyk sztuki, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
Paweł Machcewicz – historyk, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
Jan Ołdakowski – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego,
Dariusz Gawin – historyk idei, filozof, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego,
Dariusz Stola – historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN,
Małgorzata Szejnert – dziennikarka, pisarka,
Chris Niedenthal – fotograf, fotoreporter,
Allan Starski – scenograf filmowy i teatralny,
Robert Hirsch – architekt, miejski konserwator zabytków w Gdyni.

Terminy
16.07.2012 – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
5.10.2012 – składanie prac konkursowych
25.10.212 – rozstrzygnięcie
Organizator konursu zastrzega możliwość zmiany terminów; informacja taka zamieszczona zostanie na stronie internetowej Muzeum Emigracji w Gdyni

Nagrody
I nagroda – 80 000 zł oraz zlecenie w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie projektu plastyczno-przestrzennego ekspozycji, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad jego realizacją

Liczbę i wyskość pozostałych nagród ustali Sąd Konkursowy, przy czym łączna wartość ewentualnych dodatkowych nagród i wyróżnień nie przekroczy 80 000 zł.

Pobierz Regulamin

Kontakt: biuro@muzeumemigracji.pl

Muzeum Emigracji - konkurs na projekt koncepcyjny ekspozycji