Architektura MuratorWydarzeniaLaboratorium Regionów: seminarium i inauguracja projektu

Laboratorium Regionów: seminarium i inauguracja projektu

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zapraszają do udziału w seminarium on-line inaugurującym projekt Laboratorium Regionów. Zaproszeni goście podzielą się m.in. swoimi doświadczeniami w dziedzinie ochrony dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego.

Laboratorium Regionów: seminarium i inauguracja projektu

Zadaniem Laboratorium Regionów ma być popularyzacja dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego Polski, ale też budowanie potencjału ekonomicznego naszych miast w oparciu o ich tożsamość architektoniczną. Obszarem działań Laboratorium będą ośrodki do 30 tys. mieszkańców. Jak tłumaczą organizatorzy, przeprowadzone badania i pozyskane tam dane posłużą do stworzenia narzędziownika, czyli kompleksowego zbioru wytycznych dla urzędników, mieszkańców, architektów i inwestorów. Wytyczne te mają być pomocne w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania przestrzennego konkretnych regionów.

Inicjatywa obejmować będzie też międzynarodową wymianę doświadczeń, w tym wyjazdy studyjne i poznawanie istniejących praktyk z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Pierwsza odsłona projektu już 17 listopada podczas seminarium on-line. Zaproszeni prelegenci przedstawią założenia przedsięwzięcia i podzielą się swoimi doświadczeniami. Seminarium prowadzone będzie w językach polskim i niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym. Zapisy poprzez formularz.

Poniżej publikujemy szczegółowy program seminarium:

Część I POWITANIE. PRZEDSTAWIENIE PROGRAMU LABORATORIUM REGINÓW
11.00–11.30
Przedstawienie prelegentów i programu spotkania.
dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska, kierowniczka proj. Laboratorium Regionów z ramienia WAPW, moderatorka seminarium
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki – instytucja kultury, której misją jest budzenie społecznej świadomości architektoniczno-urbanistycznej.
dr inż. arch. Tomasz Sławiński, z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki
Projekt Laboratorium Regionów – wprowadzenie do założeń projektu.
Katarzyna Domagalska, kierowniczka merytoryczna proj. Laboratorium Regionów, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Część II WSTĘP DO BADAŃ REGIONU WARMII I MAZUR
11.30 –12.25
Krajobraz (palimpsest) kulturowy jako zasób miasteczek na Warmii i Mazurach.
dr hab. Wojciech Łukowski prof. ucz., Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Uwarunkowania urbanistyczne i architektoniczne miasteczek historycznych na Warmii i Mazurach.
dr Iwona Liżewska, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie
Wzorzec sieci Cittaslow dla poprawy życia społecznego w małych miastach.
Prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Część III OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ARCHITEKTONICZNEGO I URBANISTYCZNGO W NIEMCZECH
12.35–13.55
Ramy prawne ochrony dziedzictwa architektonicznego w Niemczech.
dr. Ramona Dornbusch, Landeskonservatorin, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Mecklenburg-Vorpommern – Generalna Konserwator Ochrony Zabytków w Meklemburgii – Pomorzu Przednim
Studium przypadku w Güstrow w Meklemburgii (proces renowacji obiektu zabytkowego od początku do końca).
dr. Jan Schirmer, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Mecklenburg-Vorpommern – Urząd Ochrony Zabytków w Meklemburgii – Pomorzu Przednim
Ochrona dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego w mieście Hallenberg.
Andreas Mause, Urząd miasta Hallenberg, Nadrenia Północna – Westfalia, Kierownik działu nr 3: Obsługa mieszkańców, budownictwo i porządek

Część IV Sprawozdanie z wizyt studyjnych w miastach regionów Nadrenii Północnej- Westfalii oraz Meklemburgii – Pomorzu Przednim
13.55–14.35
Straelen, Nadrenia Północna – Westfalia
dr inż. arch. Anna Grabowska, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
Kempen, Nadrenia Północna – Westfalia
Jakub Certowicz, NIAIU
Krefeld Linn, Nadrenia Północna – Westfalia
dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
Hallenberg, Nadrenia Północna – Westfalia
mgr inż. arch. Piotr Hardt, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Warburg, Nadrenia Północna – Westfalia
dr inż. arch. Wiesława Gadomska, Katedra Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Parchim, Meklemburgia – Pomorze Przednie
Katarzyna Domagalska, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Grabow, Meklemburgia – Pomorze Przednie
mgr inż. arch. Piotr Hardt, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Güstrow, Meklemburgia – Pomorze Przednie
dr inż. Marta Akincza, Katedra Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Część V DYSKUSJA. PODSUMOWANIE, PODZIĘKOWANIA
14.35 – 15.00

Autor: (Red.)
Hans Poelzig i styl tworzywa Muzeum Architektury zaprasza na wystawę poświęconą życiu i twórczości Hansa Poelziga, architekta, pedagoga i animatora życia artystycznego we Wrocławiu. Ekspozycja „Z Wrocławia do Nowego Jorku i z powrotem. Hans Poelzig i styl tworzywa” obejmuje projekty i dzieła sztuki użytkowej z okresu, gdy architekt kierował Królewską Szkołą Sztuki i Przemysłu Artystycznego.
ProtoLAB design & build 2022: nowa odsłona Letniej Szkoły Architektury 22 lipca startuje ProtoLAB design & build 2022 – warsztaty projektowo-realizacyjne kontynuujące tradycję  Letnich Szkół Architektury organizowanych na Politechnice Wrocławskiej od 2016 roku. Zgłoszenia do 5 czerwca!
Polski program do analizy chłonności działek Konsorcjum firm Designbotic i Roark Studio pracuje nad programem komputerowym, który będzie samodzielnie wykonywał analizę chłonności działek w wielorodzinnej zabudowie mieszkaniowej. Oprogramowanie oparte jest na optymalizacji z zastosowaniem algorytmów genetycznych oraz algorytmów sztucznej inteligencji.
Nocny BAZARCH w Muzeum Architektury we Wrocławiu Najnowsza edycja BAZARCHU odbędzie się podczas Nocy Muzeów we Wrocławiu. W malowniczych krużgankach dawnego klasztoru bernardynów, a obecnie Muzeum Architektury, znajdą się stoiska wydawców książek o architekturze i mieście, wsi, krajobrazie, dziedzictwie architektonicznym, zabytkach i sztuce w przestrzeni publicznej.
NANO-inspiracje w architekturze: konferencja Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza na Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej. Celem spotkania jest popularyzacja wiedzy na temat możliwości wykorzystania nanotechnologii oraz nanomateriałów w architekturze i zainicjowanie współpracy jednostek badawczo-naukowych z przedsiębiorcami.
Festiwal Otwarte Mieszkania 2022: Warszawy Każdemu pokazuje inne oblicze, a wszystkie są prawdziwe i równie cenne. Warszawa – a właściwie Warszawy, bo miast jest tyle, ilu mieszkańców – to prawdziwy tygiel narodowościowy, religijny, klasowy. Czy da się poznać takie miasto? W dwa ostatnie weekendy maja odbędzie się jubileuszowa, X edycja Festiwalu Otwarte Mieszkania.