Lublin: alternatywne opowieści o mieście

i

Autor: Archiwum Architektury

Lublin: alternatywne opowieści o mieście

2018-11-14 17:26

Co wybieramy z bogatego zasobu naszej przeszłości, by opowiadać o mieście? Jakie narracje tworzymy, by dać poczucie przynależności i tożsamości mieszkańcom? Jakie oblicze miasta w ten sposób pokazujemy? Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć badacze i animatorzy kultury na seminarium z cyklu Potencjał dziedzictwa.

Unia Europejska ogłosiła 2018 rok Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. W tym czasie organizowane i wspierane są wydarzenia, podkreślające rangę dziedzictwa w rozwoju Europy. Celem tej inicjatywy jest działanie na rzecz ochrony, zachowania, ponownego wykorzystania, rozwoju i promocji dziedzictwa Europy, a także pokazanie jego różnorodności, materialnej i niematerialnej. Przeszłość tworzy tutaj bliską relację z teraźniejszością – dziedzictwo rozumiane jest jako materiał do kreowania współczesnej kultury. Z tej perspektywy rozważane będą opowieści o mieście na spotkaniu w Lublinie, organizowanym przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. To kolejne seminarium z cyklu Potencjał dziedzictwa w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. W dyskusji pt. Jak inaczej opowiadać o mieście? wezmą udział animatorzy kultury, aktywiści miejscy i badacze, zajmujący się tematyką przestrzeni i narracji o niej: Piotr Celiński, Katarzyna Mieczkowska, Izabela Pastuszko i Jacek Purchla. Wydarzeniu towarzyszyć będzie warsztat Dobre przykłady tworzenia opowieści o mieście, na których można zdobyć narzędzia do kreowania własnych historii, m.in. za pomocą nowych technologii.

Seminarium i warsztat odbędą się 22 listopada 2018 w Ośrodku „Brama Grodzka ‐ Teatr NN” przy ul. Grodzkiej 21 w Lublinie.

Więcej informacji tu.