Architektura MuratorWydarzeniaLudzie spotykają się w architekturze – 12. Międzynarodowe Biennale Architektury w Wenecji

Ludzie spotykają się w architekturze – 12. Międzynarodowe Biennale Architektury w Wenecji

W rozmowie na temat nierozstrzygniętego konkursu redaktor naczelna „A-m” Ewa P. Porębska i krytyk architektury Grzegorz Stiasny zastanawiają się, jaka instytucja powinna odpowiadać za organizację wystawy w polskim pawilonie i w jaki sposób należało by wyłaniać jej koncepcję. W numerze „A-m” 8/2010 publikujemy także niektóre z nadesłanych na konkurs projektów. Szczegółowe prezentacje dostępne TU.


CZYTAJ TAKŻE>> WYSTAWA EMERGENCY EXIT W PAWILONIE POLSKIM - Wideo!!


Projekty konkursowe na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’


Praca konkursowa Wejście-wyjście, autorzy: architekt Aleksandra Wasilkowska, Agnieszka Kurant

Projekt Wejście/Wyjście odwołuje się do teorii złożoności, wg której niewielka lokalna zmiana, niezwykle rzadkie zdarzenie, może spowodować zmianę fukcjonowania całego systemu. Projekt zakłada polityczną i symboliczną zmianę organizacji systemu Biennale poprzez stworzenie w Polskim Pawilonie nowego Wejścia/wyjścia. Zmiana statusu Pawilonu z peryferyjnego na centralny być może przyciągnie więcej widzów. Zwiedzający przechodząc przez Polski Pawilon zostaną jednak tymczasowo uwięzieni na wyspach, wyłaniających się w wyniku zalewania pawilonu wodą (aqua alta). Efektem zakłóceń systemu ruchu zwiedzających będą przypadkowe spotkania.

Praca konkursowa 275873, autorzy: architekci Krzysztof Kołodziejski, Marek Witaszewski, pracownia A+D

Praca skupia się na relacji dwóch rodzajów spotkań: realnych oraz wirtualnych, odbywających się w sieci. Aby zbadać tę relację autorzy proponują podzielić polski pawilon na sieć komór przypominających barć z ula, które będą prowokować spotkania fizyczne, a z drugiej strony udostępnić tam bezprzewodowy internet. W ten sposób sami zwiedzający mieliby pokazać, jak "ludzie spotykają się w architekturze".

Praca konkursowa Spotkania. Polacy i architektura. Oswajanie przestrzeni, autorzy: Emilia Butkiewicz, Dorota Tołłoczko-Femerling

Ogół Polaków ma mało do czynienia z nowoczesną architekturą. Jest w Polsce dużo budownictwa, ale mało prawdziwej architektury. Projekt miał pokazać jak w różnych miejscach w Polsce projektuje się przestrzenie publiczne i które z nich stały sie ważne dla Polaków w ostatnich latach i dlaczego. Suma poszukiwań została przedstawiona w formie instalacji przestrzennej Obiekt przestrzenny inspirowany najnowszymi tendencjami w architekturze polskiej.

Praca Ślad, autorzy: architekci Maksymilian Dobkowski, Mikołaj Zdanowski

Głównym elementem projektu ekspozycji są ludzie oraz znak ich spotkania i działania. Efekt tego spotkania widoczny jest na ścianie z lustra weneckiego, stanowiącej płaszczyznę przejścia między zewnętrzem a wnętrzem ekspozycji. Projekt poprzez stworzenie przestrzeni do spotkania, do odczuwania podstawowych emocji wywołanych przez iluzję, zaskoczenie, zabawę, ma pozostawić ślad w tej przestrzeni oraz w pamięci ludzi.

Praca konkursowa Pawilon do zjedzenia, autorzy: Centrala Grupa Projektowa; Krzysztof Banaszewski, Małgorzata Kuciewicz, Jakub Szczęsny, kurator: Sarmen Beglarian, współpraca kuratorska: Sylwia Szymaniak
Projekt dotyczy architektury jako obietnicy wspólnego szczęścia, dlatego zaproponowaliśmy pawilon w pawilonie, swoistą chatkę z piernika stanowiącą przynętę na zwiedzających Biennale, którzy mogliby zjadać jej piernikowe moduły konsumując jednocześnie obiekt marzeń. Piernikowa chatka pokazuje zmiany architektonicznych aspiracji polskich rodzin w ostatnich dwudziestu latach formalnie nawiązując do przekrojów prefabrykowanych domów letniskowych oraz "domu toskańskiego". Piernikowemu pawilonowi towarzyszyła wystawa dotycząca ewolucji "wspólnotowych" standardów konsumpcyjnych współczesnych Polaków w odniesieniu do produktów żywieniowych, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli oraz architektury.

Praca konkursowa Rozmowy, autor: Agnieszka Chrzanowska, Wojciech Chrzanowski ch+ architekci

Architektura jako relacja przestrzenna może wyrażać relacje między ludźmi. Projektowany okrągły stół jest symbolem dialogu i równości, ale jest również odniesieniem do ważnego momentu w historii Polski. Do stołu, przy którym wszyscy zajmują te same pozycje – bez rozróżnienia na mocniejszych i słabszych – zasiadają ludzie, którzy chcą podjąć trud dyskusji. Wokół przewidziano ustawienie krzeseł o różnej formie i stylistyce co niejako symbolizowałby indywidualność każdego uczestnika dyskusji, pluralizm poglądów.

Praca konkursowa 979726, autorzy: VROA Architekci (Marta Mnich, Łukasz Wojciechowski, Magdalena Szwajcowska)

Hasło biennale "People meet in architecture" potraktowaliśmy dosłownie - poprzez działanie architektoniczne, tj. wybicie otworów w ścianach szczytowych pawilonu i połączenie przestrzeni ekspozycyjnych „Romania – Polonia – Venezia”. Symbol podziału – drzwi – przekształcamy w obiekty sprzyjające spotkaniom.

Praca konkursowa Meet the Myth, autor: architekt Roman Rutkowski, współpraca: architekt Piotr Guliński

Przestrzeń pawilonu podzielono na dwie części wyposażone w te same meble. Jedna część jest niedostępna, w swojej aranżacji wyidealizowana i w swym wyrazie sterylnie czysta, część druga jest dostępna dla zwiedzających i opiekunów pawilonu, przez nich intensywnie używana, a przez to w charakterze nieformalna. W części tej wystawione są zestawy zdjęć wnętrz różnych znanych polskich domów: jedne zdjęcia są wykonane na potrzeby magazynów architektonicznych i odpowiadają pierwszej części pawilonu, drugie zdjęcia są zrobione niejako z zaskoczenia, w trakcie używania tych domów, co odpowiada drugiej części pawilonu.


Opisy ilustracji pochodzą od autorów projektów konkursowych.CZYTAJ TAKŻE>> na temat Biennale w OBIEGU