Architektura MuratorWydarzeniaMaćków Pracownia Projektowa 1998-2008

Maćków Pracownia Projektowa 1998-2008

Architektura to rozwiązywanie problemów - takie motto przyświeca architektom ze studia Zbigniewa Maćkowa. I właśnie problemowe pojmowanie architektury jest istotą wystawy pokazującej dziesięcioletni dorobek wrocławskiego biura.

7.09 (zamknięcie wystawy)  WROCŁAW

Głównym medium, które posłużyło do prezentacji twórczości MPP jest film. Trzon wystawy stanowi pięć projekcji. Opisują one, przy pomocy sekwencji i kadrów, kluczowe zagadnienia, których wypadkową jest forma projektowanych budynków. Dopełnieniem ekspozycji są makiety wszystkich najważniejszych obiektów.


Zbigniew Maćków (dyplom WAiU Poltechniki Wrocławskiej 1996; kurs MA; Kingston University, London 1994). Od 1995 roku prowadzi biuro Maćków Pracownię Projektową.

Autorzy między innymi wielokrotnie nagradzanego gmachu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (2000), projektu rozbudowy pochodzącego z 1929 roku domu towarowego Renoma (dawny Wertheim) we Wrocławiu (2005) oraz wielu innych lokalnych realizacji tj.centrum handlowego Faktory Outlet (Wrocław 2004), oraz licznych projektów konkursowych: rozbudowy Teatru Muzycznego (2003), zabudowy pl. Społecznego we Wrocławiu (2007), stadionu na EURO 2012 (2007) czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2006).


Informacje: Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5, http://www.ma.wroc.pl/, http://www.mackow.pl/