Miedzy ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny

i

Autor: Archiwum Architektury

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny. 19 – 20 października 2011 Warszawa

2011-10-04 13:58

Dwudniową konferencję skierowano do konserwatorów zabytków i architektów tworzących projekty adaptacji obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, zajmujących się rekonstrukcją zniszczonych budowli, czy wreszcie projektujących współczesne obiekty w strefach miejskich objętych ścisłą ochroną konserwatorską.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w WarszawieStowarzyszenie Architektów Polskich SARPStowarzyszenie Konserwatorów Zabytkówzapraszają na konferencjęMIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ – DIALOG KONSERWATORSKO-ARCHITEKTONICZNYMiejsce: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1Termin: 19 –20 października 2011,  Początek konferencji – godz. 11.00

Konferencja odbędzie się w siedzibie Państwowego Muzeum Etnograficznego, jednym z najcenniejszych zabytków architektury dziewiętnastowiecznej w skali Warszawy i Polski. Wybitny obiekt architektury neorenesansowej autorstwa Henryka Marconiego i Józefa Góreckiego powstał w latach 1851-1858.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń do 10 października 2011. W celu potwierdzenia udziału w sesji prosimy o kontakt z kierownikiem Biura Organizacyjnego LIDIĄ GOLDBERG – tel. (22) 408 11 62, tel. kom: 0512 47 91 10, mail: lidiagb@poczta.onet.pl

DZIEŃ PIERWSZY, 19 październikagodz. 10.15 – 10.50Rejestracja uczestników: przekazanie materiałów, kawa, herbatagodz. 11.00 – 11.20 Minister Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.Uroczysta inauguracja konferencjigodz. 11.20 – 12.20 – wykłady inauguracyjne: prowadzenie: Adam Czyżewski, Maria Sarnik• EWA NEKANDA-TREPKA – Stołeczny Konserwator Zabytków – „Czy ortodoksja może być kreacją?”.• JERZY UŚCINOWICZ – „Poza nawiasem historii – o transmisji wartości w architekturze sakralnej”.• JERZY GROCHULSKI – Prezes SARP „O wartościach – ku współczesności przez zaułki historii – czy można być nowoczesnym bez patrzenia wstecz”.• RAFAŁ NADOLNY – Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków „Ortodoksja i kreacja – konfliktczy współistnienie”.godz. 12.20 – 14.45 „Najciekawsze projekty, realizacje i adaptacje konserwatorskie. Architektura w ścisłej strefie konserwatorskiej, 2008 – 2010”, część pierwszaprowadzenie: Andrzej M. Chołdzyński, Rafał Nadolny• EWA KURYŁOWICZ, JACEK ŚWIDERSKI – „Nowe Powiśle. Postindustrialne interpretacje”.• ROMUALD LOEGLER – „Wyspiański w dialogu z modernizmem – koncepcja rozbudowy Muzeum Narodowego w Krakowie”.• CEZARY CIACH – „Zastosowanie zapraw SOPRO do murowania klinkieru w niekonwencjonalnych rozwiązaniach infrastrukturalnych”.• KRZYSZTOF MYCIELSKI – „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w kontekście modernizacji Dworca Głównego we Wrocławiu i projektu konkursowego na Wydział Telewizji UŚ w Katowicach”.• KRZYSZTOF INGARDEN – „Pasaż Victoria. Czy można pogodzić nowoczesność z przeszłością?”.godz. 14.45 – 15.30 Przerwa, obiadgodz. 15.30 – 19.00 „Najciekawsze projekty, realizacje i adaptacje konserwatorskie. Architektura w ścisłej strefie konserwatorskiej, 2008 – 2010”, część drugaprowadzenie: Jerzy Grochulski, Jerzy Uścinowicz• ANDRZEJ BULANDA - „Rewitalizacja przestrzeni publicznej – ciągłość urbanistyczna a współczesny język architektoniczny – Chmielna 25 w Warszawie”.• WOJCIECH GRABIANOWSKI – „CDT w Warszawie /OKRĄGLAK w Poznaniu – nowoczesne biurowce w zabytkowych budynkach: wyzwanie dla inwestora czy przyszłego najemcy?”.• ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI – „Zabytki lat 50. XX wieku i ich życie w XXI wieku”.• ANTON HOUGAERST – „Kobierzec światła – design i oświetlenie budynków zabytkowych”.Dyskusja.DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI, 20 październikagodz. 9.30 – 10.00 Kawa, herbatagodz. 10.00 – 12.30 „Obiekty publiczne. Projektowanie w ścisłej strefie konserwatorskiej, rewitalizacja”.prowadzenie: Maciej Miłobędzki, Włodzimierz Mucha• TOMASZ STUDNIAREK – „Współczesna architektura Muzeum Zamku w Łańcucie. Rewitalizacja zabytkowych budynków Kasyna, Maneżu, Storczykarni”.• ANDRZEJ ZATWARDNICKI – „W poszukiwaniu klimatu. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu”.• BARBARA WALKIEWICZ – „W poszukiwaniu środka. Projekt rozbudowy Galerii Miejskiej i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu”.• IRENEUSZ BONARSKI – „Nowoczesne rozwiązania kominkowe i odtwarzanie zabytkowych pieców kaflowych na podstawie oryginalnych kafli i źródeł historycznych”.• ANDRZEJ KRÓL – „Produkty SOPRO do zastosowania w technologiach piecowo-kominkowych”.Dyskusja.godz. 12.30 – 13.30 Przerwa, obiadgodz. 13.30 – 16.00 „Aspekty prawne działań architektoniczno-konserwatorsko-inwestycyjnych” prowadzenie: Radosław Górecki• GAETAN PIRET – „Zakres i stopień odpowiedzialności konserwatorów zabytków. Porównanie kompetencji na zachodzie Europy i w Polsce”.• MAKSYMILIAN CHERKA, PATRYCJA ANTONIAK – „Konserwator zabytków jako regulator procesu inwestycyjnego”.Dyskusja