Architektura MuratorWydarzeniaMiejska estetyka pod lupą

Miejska estetyka pod lupą

W grudniu ubiegłego roku w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się zorganizowane przez urząd miasta seminarium Estetyka pod lupą, podczas którego podsumowano doświadczenia i plany kilku polskich miast odnoszące się do poprawy jakości ich przestrzeni publicznych. Prelegenci podkreślali, że ważniejszy od zakazów i nakazów jest dialog z podmiotami, których uregulowania miałyby dotyczyć – relacja Katarzyny Gucałło.

Coraz więcej polskich miast przystępuje do tworzenia tzw. Lokalnych Uchwał Krajobrazowych, których celem ma być poprawa estetyki przestrzeni. Podstawę do tych działań stanowi ustawa z 2015 roku, zwana potocznie „ustawą krajobrazową”, dająca między innymi szansę na uporządkowanie miejsc zaśmieconych reklamami (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu).

W Gorzowie Wielkopolskim prace nad Lokalną Uchwałą Krajobrazową prowadzone są od października 2015 roku, a w grudniu ubiegłego roku odbyło się tam zorganizowane przez urząd miasta seminarium Estetyka pod lupą, podczas którego podsumowano doświadczenia i plany kilku polskich miast odnoszące się do poprawy jakości ich przestrzeni publicznych.

Redaktor naczelny „Przeglądu Urbanistycznego” Janusz Korzeń i prezes Stowarzyszenia Urbanistów Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów Marek Wiland mówili o podbudowie formalno-prawnej dla nowych regulacji, sięgając nie tylko do „ustawy krajobrazowej”, ale również do przyjętej we Florencji w 2000 roku Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Wspominali o zagrożeniach wypływających z zanieczyszczenia przestrzeni reklamami oraz o pułapkach orzecznictwa, które dąży między innymi do zmiany „miękkich” zapisów typu „zaleca się” na konkretne zakazy i nakazy. Anna Kobyłka ze Stowarzyszenia Sztuka Miasta wśród podejmowanych w Gorzowie działań oddolnych zmieniających estetykę przestrzeni publicznych wymieniła serię murali, wystawy w opuszczonych lokalach i „zieloną partyzantkę” porządkującą i obsadzającą roślinnością wybrane miejskie obszary.

Wrocław, jak stwierdziła Beata Urbanowicz z zespołu Architekta Miasta Wrocławia, do prac nad Lokalną Uchwałą Krajobrazową oficjalnie przystąpił we wrześniu 2016 roku. Jednak już wcześniej podejmowano tam próby poprawy estetyki przestrzeni, wprowadzając do nich dzieła sztuki, dbając o detal i zieleń, a także motywując przedsiębiorców do porządkowania reklam.

O ład przestrzenny dba także Poznań. Regulacje dotyczące umieszczania urządzeń reklamowych w obrębie nieruchomości miejskich konsekwentnie wprowadza w życie powołany w 2013 roku tzw. Plastyk Miejski, którym jest Piotr Libicki. W Poznaniu rozpoczęcie prac nad Lokalną Uchwałą Krajobrazową zaplanowano na początek tego roku.

Prelegenci podkreślali, że ważniejszy od zakazów i nakazów jest dialog z podmiotami, których uregulowania miałyby dotyczyć. W Gorzowie kolejnym etapem prac nad Lokalną Uchwałą Krajobrazową będzie seria warsztatów między innymi z branżą reklamową, projektantami, przedsiębiorcami i mieszkańcami.

Wspólny dziedziniec: nowy projekt Pawła Grobelnego w przestrzeni Poznania W Poznaniu ukończona została właśnie nowa przestrzeń autorstwa Pawła Grobelnego. Dla firmy  OKRE Development projektant stworzył minimalistyczny ogród o geometrycznym układzie ścieżek i klombów, które uzupełnił o autorskie meble miejskie.
Garaż na placu: rewitalizacja placu Wolności w Kutnie W ramach rewitalizacji historycznego placu Wolności w samym centrum Kutna zbudowano kubaturowy parking na 132 samochody. Takie było życzenie mieszkańców – argumentują władze miasta.
Miasta dla ludzi – najnowsze trendy w projektowaniu przestrzeni miejskich Choć zmiany, jakim podlegają w ostatnich latach miasta europejskie mogą sprawiać wrażenie ograniczeń, wszystkie one mają jeden wspólny cel – poprawę jakości przestrzeni, a przez to podniesienie komfortu naszego życia – o trendach w projektowaniu przestrzeni miejskiej mówią eksperci z Gehl Architects, Urban Land Institute i Colliers International.
Miasta i metropolie. Trwa nabór na podyplomowe studia miejskie Do 28 września trwa dodatkowy nabór na studia podyplomowe „Miasta i metropolie” organizowane przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie. Ich celem jest zrozumienie i poprawa jakości życia w mieście.
Miasto na plus. Polskie "miasto szczęśliwe" Kim są ludzie, którzy stoją za działaniami na rzecz poprawy miejskiej przestrzeni w Polsce? Dziś w Krakowie dyskusja wokół premiery książki.
Place Warszawy Trzyletni projekt badawczy Fundacji Puszka i Fundacji Bęc Zmiana, wspierany przez Urząd m.st. Warszawy, to wszechstronne opracowanie warszawskich placów - ich kondycji, historii i paradoksów, które świadczą o charakterze ich rozwoju.