Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

i

Autor: Archiwum Architektury

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

2010-10-18 2:00

Zwycięska koncepcja biura architektonicznego Kwadrat z Gdyni zakłada ukrycie większej części ekspozycji pod ziemią. Nad terenem dominować ma wielka trójkątna, czerwona wieża. WIDEO!!

Konkurs na koncepcję architektoniczną Muzeum II Wojny Światowej wygrało Studio Kwadrat z Gdyni. Nagroda pierwsza to 80 tys. euro oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu muzeum. Pozostałe 120 tys. euro przeznaczono na kolejne dwie nagrody oraz wyróżnienia. Druga nagroda - pracownia Piotra Płaskowickiego z Warszawy, trzecia nagroda - grecka pracownia Bata Plan z Aten. Ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu architektonicznego na budynek Muzeum II Wojny Światowej odbyło się 1 września 2010 w Auli Politechniki Gdańskiej w Gmachu Głównym (ul. Narutowicza 11/12). Wzięli w nim udział między innymi premier Donald Tusk, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, profesor Norman Davies oraz przedstawiciele władz Gdańska.

CZYTAJ TAKŻE>> W międzynarodowym konkursie architektonicznym na projekt ekspozycji głównej Muzeum zwyciężyła praca belgijskiej firmy Tempora. Wideo!!

Konkurs na projekt koncepcji architektonicznej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku został ogłoszony 26 stycznia 2010 roku i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Specjalny list do architektów z zaproszeniem do udziału w konkursie wystosował premier Donald Tusk. Muzeum przeprowadziło kampanię promocyjną wśród architektów w kraju i za granicą. W rezultacie chęć przystąpienia do rywalizacji o nagrodę główną zgłosiło 328 firm z 42 państw świata. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele prawie wszystkich kontynentów: Afryki (Egipt), Ameryki Północnej (Kanada, Stany Zjednoczone), Ameryki Południowej (Argentyna, Brazylia), Azji (Chiny, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Singapur, Turcja), Australii oraz najliczniej reprezentowanej Europy (Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Włochy). Ostatecznie wymogi formalne przewidziane regulaminem konkursu spełniło 240 pracowni z 33 krajów, które zostały zaproszone do złożenia prac konkursowych.

Prace oceniało międzynarodowe Jury, w składzie: Daniel Libeskind, George Ferguson, Hans Stimmann, Wiesław Gruszkowski, Grzegorz Buczek, Wiesław Czabański, Wiesław Bielawski, Jack Lohman - historyk sztuki i architekt, dyrektor Museum of London i zarazem jeden z największych autorytetów światowego muzealnictwa; artysta grafik - Andrzej Pągowski, scenograf i kostiumolog - Krystyna Zachwatowicz-Wajda oraz historyk - Wojciech P. Duda.

Celem konkursu było wyłonienie koncepcji architektonicznej budynku Muzeum II Wojny Światowej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, które będą najlepsze pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i estetycznym. Muzeum budowane będzie w oparciu o obowiązujące zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które dają architektom dużą swobodę realizacji koncepcji.

Zadaniem architektów, którzy wzięli udział w konkursie było również przedstawienie koncepcji zagospodarowania ogólnej powierzchni funkcjonalno-użytkowej Muzeum II Wojny Światowej, która wyniesie około 15 tys. m2. Prawie 6 tys. m2, zajmą sale przeznaczone na wystawy stałe i czasowe oraz powiązana z nimi przestrzeń przeznaczona na wypoczynek dla zwiedzających.

W strefie wejściowej do budynku, z którą w pierwszej kolejności stykać się będą zwiedzający (o powierzchni prawie 2,5 tys. m2) znajdzie się hol główny, punkt informacyjny, kasy, sklep muzealny, restauracja i kawiarnia, pomieszczenie klubowe dla sympatyków muzeum, pokój zabaw dla dzieci, sala kinowa oraz pomieszczenie dla dziennikarzy. Muzeum będzie dysponować biblioteką wraz z czytelnią ogólną, czytelnią multimedialną oraz czytelnią dla osób niedowidzących i niesłyszących. Znajdą się tam specjalne stanowiska multimedialne ze sprzętem dostosowanym do potrzeb osób z różnym stopniem uszkodzenia wzroku, mowy i słuchu. W tej samej strefie znajdą się również sale seminaryjne, dział naukowy i wystawienniczy, archiwa dokumentacji naukowo-historycznej oraz dokumentacji fotograficznej i wizualnej. Na tę część przewidziano bez mała 1 tys. m2. Sala konferencyjna, której towarzyszyć będzie zaplecze dla tłumaczy oraz studio umożliwiające rejestrację programów radiowych i telewizyjnych zajmie około 500 m2. Około 700 m2 przewidziano na dwie sale dydaktyczne i dział edukacyjny. W pozostałej części budynku znajdą się m. in. pomieszczenia biurowe i zaplecze techniczne. Obszar zewnętrzny muzeum, który będzie przeznaczony na wystawy plenerowe zajmie niespełna 3 tys. m2.

Muzeum powstanie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wałowej, w niewielkiej odległości od budynku historycznej Poczty Polskiej. Niedaleko muzeum, na terenach postoczniowych powstanie także Europejskie Centrum Solidarności.

Budowa Muzeum rozpocznie się w roku 2012. Uroczyste otwarcie nowego budynku planowane jest na 1 września 2014 roku – w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

fotka z /zdjecia/IMG_6841_ART.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury