Architektura MuratorWydarzeniaNajlepsza architektura Małopolski AD 2018

Najlepsza architektura Małopolski AD 2018

Wyniki 9. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza dobitnie pokazują, że architektura publiczna w regionie ma się świetnie. Gorzej, jeśli chodzi o zabudowę wielorodzinną i przestrzenie publiczne.

Najlepsza architektura Małopolski AD 2018 – znamy laureatów konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza

Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza od 2003 roku otrzymują współczesne realizacje sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego regionu. Statuetkę można zdobyć w trzech kategoriach: architektura użyteczności publicznej, architektura mieszkaniowa, przestrzeń publiczna. Do składania zgłoszeń uprawnieni są architekci, stowarzyszenia i izby architektów, inwestorzy, instytucje i organizacje realizujące zadania w sektorze kultury i ochrony krajobrazu kulturowego oraz organy administracji publicznej. Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata projektantom oraz inwestorom najlepszych realizacji. Ustanowienie nagrody pozwala na aktywny udział samorządu województwa małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie. Oczekiwanym efektem jej przyznawania jest wzrost poziomu zainteresowania ochroną krajobrazu kulturowego Małopolski w projektowaniu i nowych inwestycjach budowlanych – tłumaczą organizatorzy.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 30 inwestycji: 15 w kategorii architektury użyteczności publicznej, 13 w kategorii architektury mieszkaniowej i zaledwie dwie w kategorii przestrzeni publicznych. Rozstrzygnięcia konkursu dokonał zarząd województwa na podstawie oceny i nominacji sądu, w którego skład weszli architekci Stanisław Deńko, Oskar Grąbczewski, Krzysztof Ingarden, Zenon Remi, Janusz Sepioł, Paweł Zieliński i Ewa P. Porębska, redaktor naczelna „A-m”, a także Konrad Myślik,  publicysta i krytyk architektury oraz Małgorzata Tomczak, redaktor naczelna miesięcznika „Architektura & Biznes”.

W kategorii architektura użyteczności publicznej zwyciężyła hala KS Cracovia z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych (autorzy: Biuro Projektów Lewicki, Łatak, inwestor: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie). Realizację nagrodzono za wzorowe ulokowanie na wymagających osiach widokowych, za niezwykle indywidualne ukształtowanie bryły, która z głębokim respektem dla krajobrazu współtworzy nowe przestrzenie publiczne – obszar dziedzińca i zielony dach dostępny także dla niepełnosprawnych – uzasadniali sędziowie.

Najlepsza architektura Małopolski AD 2018 – znamy laureatów konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza
Hala KS Cracovia z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych; fot. Wojciech Kryński

Drugie miejsce przypadło terminalowi pasażerskiemu przy lotnisku Kraków-Balice (autorzy: Jacek Czech, Janusz Duliński, Piotr Wróbel, inwestor: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice) za stworzenie wyrazistego symbolu miejsca, oryginalną formę, która nadała tożsamość tej najważniejszej dziś bramie do miasta.

Najlepsza architektura Małopolski AD 2018 – znamy laureatów konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza
Terminal pasażerski przy lotnisku Kraków-Balice

Trzecie miejsce otrzymała Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu (autorzy: Wojciech Świątek, Anna Szewczyk-Świątek, inwestor: Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu). Realizacja nagrodzona za wrażliwość w podejściu do zabytkowego publicznego budynku oraz rozwinięcie nowoczesnej formy w kształcie, który tworzy nową jakość biblioteki jako miejsca uczestnictwa w kulturze – czytamy w uzasadnieniu.

Najlepsza architektura Małopolski AD 2018 – znamy laureatów konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza
Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu

Trzy równorzędnie wyróżnienia otrzymały:

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach (autorzy: Konior Studio, inwestor: Gmina Niepołomice) za wyraźną tożsamość, przyjazną skalę i wysokie walory funkcjonalne.

Najlepsza architektura Małopolski AD 2018 – znamy laureatów konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach

Hala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie (autorzy: Em4. Pracownia Architektury. Brataniec, inwestor: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie) za stworzenie budynku, który przy wszystkich zaletach funkcjonalnych i właściwie wyważonej skali, reprezentuje ciekawą formę gry z tradycjami brutalizmu i operowania asymetriami.

Najlepsza architektura Małopolski AD 2018 – znamy laureatów konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza
Hala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach (autorzy: Łukasz Pióro, Maciej Franta, inwestor: Gmina Sułkowice) za formę obiektu, który buduje wizerunek miasta i może być przedmiotem dumy mieszkańców oraz za doskonałe wpisanie obiektu w otoczenie.

Najlepsza architektura Małopolski AD 2018 – znamy laureatów konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach

Za najlepszy obiekt w kategorii architektura mieszkaniowa uznano dom w Kościelisku (autor: Piotr Kuczia, inwestor: Magdalena Czerwińska-Wyraz). Jak stwierdziło jury, projekt ma charakter ideowej deklaracji, reprezentuje architekturę, której forma i skala nawiązują do tradycji miejsca, (...) a jednocześnie jest eksperymentem materiałowym i technologicznym.

Najlepsza architektura Małopolski AD 2018 – znamy laureatów konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza
Dom w Kościelisku; fot. Mariusz Gruszka

Budynkom jednorodzinnym przyznano też pozostałe nagrody w kategorii. Drugie miejsce zajął Wood House w Krakowie (autorzy: Piotr Kita, Tomasz Koral, inwestor: Modern Living Development) za podjęcie odważnej próby stworzenia nowej jakości formy miejskiego budynku zaprojektowanego z głębokim respektem dla istniejącej zieleni.

Najlepsza architektura Małopolski AD 2018 – znamy laureatów konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza
Wood House w Krakowie

Trzecie – dom we Wróżenicach (autorzy: Gaja Bieniasz Pracownia Architektoniczna, inwestor: Milena Gumienny) za stworzenie projektu, który twórczo eksploatuje archetyp domu dobrze osadzonego w krajobrazie, osiąga czystość układu funkcjonalnego i bryłowego, bardzo ambitnego, ale bez cienia pretensjonalności.

Najlepsza architektura Małopolski AD 2018 – znamy laureatów konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza
Dom we Wróżenicach

A wyróżnienie przypadło budynkowi wielorodzinnemu przy ul. Dolnej w Krakowie (autorzy: Piotr Kita, Tomasz Koral, inwestor: Box Development). Sędziowie docenili realizację za respektowanie skali dzielnicy oraz perfekcyjne wyważenie proporcji i rytmów.

Najlepsza architektura Małopolski AD 2018 – znamy laureatów konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza
Budynek wielorodzinny przy ul. Dolnej w Krakowie

W kategorii przestrzeń publiczna sędziowie nie mieli trudności ze wskazaniem najlepszej realizacji. Bezapelacyjnie zwyciężyła tu enklawa przyrodnicza Bobrowisko na terenie gminy Stary Sącz (autorzy: Wojciech Świątek, Anna Szewczyk-Świątek, inwestor: Gmina Stary Sącz). Projekt jest wzorem nieinwazyjnego działania w środowisku przyrodniczym. Kameralna skala, wyszukana lokalizacja, pięknie dobrany materiał i oryginalna forma doskonale wpisana w krajobraz stanowią dowód na to, że nasze budowanie może też być częścią natury – uzasadniało jury.

Najlepsza architektura Małopolski AD 2018 – znamy laureatów konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza
Enklawa przyrodnicza Bobrowisko na terenie gminy Stary Sącz
Najlepsza architektura Małopolski pod patronatem Stanisława Witkiewicza. Wyniki konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego Najlepsza architektura Małopolski wybrana. Poznaliśmy wyniki 10. jubileuszowej edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza!
Architektura Małopolski i Śląska. Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej - wystawa plenerowa w Krakowie 1 maja w Krakowie otwarta zostanie wystawa plenerowa ukazująca współczesną architekturę Małopolski i Śląska. Okolicznościowa wystawa ukazuje przemiany w architekturze i przestrzeni publicznej województw, które zaszły w ciągu dziesięciu lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej