Nasze osiedla. Konferencja

i

Autor: Archiwum Architektury Projekt osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Rakowcu, autorzy: Helena i Szymon Syrkusowie (zespół architektów Praesens), realizacja: 1934-1938. Głównym założeniem warszawskiej spółdzielni była budowa tanich i funkcjonalnych mieszkań z rozbudowanym zapleczem socjalnym. Źródło: „Dom, osiedle, mieszkanie” nr 5/1931

Nasze osiedla. Konferencja

2017-01-23 15:36

Organizatorzy toruńskiej konferencji Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa XX wieku w Polsce chcą prześledzić jak w kontekście polskiego mieszkalnictwa sprawdziła się idea spółdzielni. Termin nadsyłania abstraktów upływa 31 stycznia.

Konferencja będzie okazją do przeglądu stanu badań i poszukiwania nowych kontekstów dla funkcjonowania urbanistyki i budownictwa mieszkaniowego w społecznych, gospodarczych i historyczno-artystycznych realiach XX wieku. Planujemy prześledzić dzieje spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, a także odpowiedzieć na pytania o aktualność etosu spółdzielczości oraz zapoznać się z historiami i działalnością polskich kooperatyw mieszkaniowych – zapowiadają organizatorzy. Wydarzenie jest kontynuacją projektu Tormiar, który w formule festiwalowej w latach 2013-2015 odbywał się w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.

Proponowane tematy:- Spółdzielnie mieszkaniowe – historie i działalność. Współczesne formy samoorganizacji mieszkaniowej, ruchy lokatorskie- Osiedla mieszkaniowe – od międzywojennej awangardy, przez wielką płytę po grodzone "getta". Planowanie przestrzenne osiedli – funkcje mieszkaniowe, socjalne, kulturalne, etc. - Konteksty (społeczne, polityczne, gospodarcze, technologiczne) powstawania architektury mieszkaniowej w XX wieku - Między ideą a praktyką – polskie teorie i manifesty towarzyszące powstawaniu architektury i spółdzielczości mieszkaniowej. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, WBP Książnica Kopernikańska, Centrum Dialogu w Toruniu oraz kuratorzy Festiwalu TORMIAR. Termin: 22 kwietnia 2017 Miejsce: Centrum Dialogu im. Jana Pawła II Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego Nadsyłanie abstraktów (do 1000 znaków): tormiar.info@gmail.com, katarklucz@wp.pl http://www.shs.pl/?page_id=4850