Architektura MuratorWydarzeniaO innej urbanistyce. Wystawa „Hands-On Urbanism 1850-2012” w Wiedniu

O innej urbanistyce. Wystawa „Hands-On Urbanism 1850-2012” w Wiedniu

Jeszcze tylko do 25 czerwca w Architekturzentrum Wien ogladać będzie można wystawę „Hands-On Urbanism 1850-2012. The Right to green”, prezentującą alternatywną historię urbanizacji

Ma Shi Po Village, Hong Kong,  © Shu-Mei Huang
Fot.: Shu-Mei Huang


Wystawa w wiedeńskim Centrum Architektury poświęcona została historii problemu zawłaszczania terenów zielonych przez rozwijające się miasta. Przekształcanie enklaw zieleni w które przekształcają w przestrzeń zurbanizowaną od dawna spotykało się ze sprzeciwem części mieszkańców. Jego wyrazem są oddolne procesy społeczne, negujące celowość tak rozumianej modernizacji miast.

Początki tego zjawiska datować można na epokę rewolucji przemysłowej i połowę XIX stulecia. Bezprecedensowe tempo i  dynamika rozwoju miast wiązała się z ogromnego przyrostem liczby mieszkańców miast i zwiększeniem gęstości. Kolejnym przełomowym momentem był początek XX wieku i towarzyszący mu rozwój środków zbiorowego transportu  publicznego, a następnie indywidualnego. Masowa produkcja samochodów umożliwiła ekspansję terytorialną miast i powstanie towarzyszącego jej zjawiska suburbanizacji. Problem ten jest szczególnie niebezpieczny dla miejskich i podmiejskich obszarów zielonych.

Kurator wiedeńskiej wystawy, Elke Krasny, na podstawie wieloletnich badań, wybrała 19 historycznych i współczesnych przykładów oddolnych inicjatyw urbanistycznych, m.in. w Chicago, Lipsku, Wiedniu, Bremie, Nowym Jorku, Paryżu, Hong Kongu, Stambule czy Havanie. Przykłady te mają wskazywać na rolę i potencjał małych, nieformalnych ruchów społecznych, dolnych do samodzielnego kreowania miejskiej zieleni i trwałego przekształcenia przestrzeni publicznej.

Hands-On Urbanism przedstawia alternatywną historię urbanizacji i prowokuje do zadawania pytań o odpowiedzialność architektów i planistów, co mogą zrobić a czego się nauczyć z oddolnych inicjatyw, zarówno tych w historii jak i współczesnych.

Hands-On Urbanism 1850-2012. The Right to green
Architekturzentrum Wien
Museumsplatz 1, Wiedeń
wystawa czynna do 25.06.2012


(oprac. M. Nitychoruk)

Ma Shi Po Village, Hong Kong,  © Shu-Mei Huang
Fot.: Shu-Mei Huang
What will the Harvest be? Somewhere (artist collective), Abbey Gardens, Londyn
Fot.: Elke Krasny