Architektura MuratorWydarzeniaOchrona zabytków - targi w Krakowie

Ochrona zabytków - targi w Krakowie

16 i 17 marca odbędą się w Krakowie  największe w Polsce targi poświęcone konserwacji zabytkowych budynków

Aedificium
Fot.: Targi Krakowskie

Targi Odnowy i Utrzymania Obiektów Zabytkowych Aedificium 2012
16-17.03.2012
ul. Centralna 41A
Kraków

Targi połączone będą ze szkoleniami i wykładami. Tematyka spotkań obejmować będzie między innymi kwestie prawne i administracyjne, problemy finansowania inwestycji, doboru odpowiednich materiałów i fachowych wykonawców. W ramach towarzyszącej targom konferencji naukowej omówione zostaną nowe odkrycia konserwatorskie. W strefie pokazów praktycznych zaprezentowane zostaną techniki konserwatorskie i nowe materiały, stosowane przy restaurowaniu zabytkowych budynków.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się m.in. o:

·         tajnikach konserwacji malowideł  bizantyjsko-ruskich w Sandomierzu,

·         koncepcji i realizacji przebudowy podziemi Rynku Głównego oraz stworzeniu tam muzeum,

·         sposobach postępowania z architekturą drewnianą (np. kościołami),

·         estetyce w konserwacji,

·         procesie renowacji Ogrodu królowej Bony na Wawelu, najstarszego zachowanego ogrodu ozdobnego w Polsce

·         sposobach pozyskiwania zleceń konserwatorskich,

·         technikach konserwacji metalu,

·         tajnikach oświetlania zabytków