Architektura MuratorWydarzeniaPlanowanie przestrzenne w Polsce. V Spotkanie Urbanistyczne

Planowanie przestrzenne w Polsce. V Spotkanie Urbanistyczne

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Spatium Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na V Spotkanie Urbanistyczne zorganizowane pod hasłem Ład z chaosu, czy to możliwe. Konferencja dotyczyć będzie zagadnień planowania przestrzennego w Polsce

Planowanie przestrzenne w Polsce. V Spotkanie Urbanistyczne
Planowanie przestrzenne w Polsce. V Spotkanie Urbanistyczne

W Spotkaniu Urbanistycznym udział wezmą specjaliści zajmujący się planowaniem przestrzennym.  Prezentacje związane będą z kolejnymi  poziomami planowania – na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Panel uzupełni omówienie wybranych, modelowych rozwiązań zagranicznych. Po wystąpieniach rozpocznie się otwarta dyskusja.
Debata rozpocznie się o godz. 17:00 12 grudnia 2013 w lokalu WARSZTAT przy placu Konstytucji 4 w Warszawie.
Organizatorzy debaty, studenci Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Spatium proszą o potwierdzenie przybycia: spatium.kn@uw.edu.pl

Wystąpienia
Planowanie miejscowe – sposoby i możliwości kształtowania okolicy. Mikołaj Pieńkos – pełnomocnik Prezydenta m.st Warszawy ds. komunikacji rowerowej, członek Forum Rozwoju Warszawy, współautor koncepcji zmian ul. Świętokrzyskiej

Region miejski jako kolejny poziom planowania przestrzennego.  Łukasz Zaborowski – główny specjalista ds. wykonywania analiz w zakresie rozwoju regionalnego, Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (Planowanie Regionalne), członek stowarzyszenia Kocham Radom

Kreowanie Polityki Przestrzennej za pomocą Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Dr Igor Zachariasz – ekspert Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ds. zagadnień prawnych związanych z planowaniem przestrzennym, pracownik Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych Uniwersytetu Łazarskiego, Doradca Unii Metropolii Polskich

Koncepcja Greater City. Organizacja przestrzenna i administracyjna wielkich miast. Planowanie przestrzenne w innych stolicach europejskich. Weronika Kuna – studentka V roku Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim, członkini KNGP „Spatium”, odbyła studia częściowe w Szwecji i na Łotwie, pracowała przy planach zagodpodarowania w Wiedniu, ukończyła półroczny staż w Rotterdamie w pracowni BOARD & STAR (projektów architektonicznych i urbanistycznych w warunkach holenderskich, międzynarodowy projekt Grand Paris – Greater Paris oraz analizy dla projektów Greater Moscow i Greater Helsinki)

Nowy zespół do spraw reformy planowania przestrzennego Marcin Brataniec, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Piotr Lewicki, Marek Piwowarski i Sylwia Widzisz-Pronobis to tylko niektórzy członkowie nowo powołanego zespołu, który wesprze Ministerstwo Rozwoju w opracowaniu projektu zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Planowanie po wrocławsku Nowe studium Wrocławia zawiera dziewięć dziedzin polityki przestrzennej miasta, określających wizję jego rozwoju m.in. w sferze przestrzeni publicznych, kompozycji i infrastruktury urbanistycznej czy dziedzictwa kulturowego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono mieszkalnictwu i zrównoważonej mobilności.
Miasto – Myśli – Możliwości. Nowy cykl dyskusji o mieście w Muzeum Śląskim Hubert Klumpner, Yuval Fogelson czy Teddy Cruz i Fonna Forman to tylko niektórzy z ekspertów, którzy wezmą udział w przewidzianym na jesień cyklu dyskusji na temat innowacji w dziedzinie planowania przestrzennego i polityki miejskiej. Wydarzenie skierowane jest głównie do przedstawicieli samorządu, architektów i aktywistów, którzy biorą czynny udział w miejskich transformacjach.
Mikroprzestrzenie miejskie. Pilotaż planowania w małej skali Dzięki inicjatywie Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na terenie województwa śląskiego rozpoczęto pilotaż mikroplanowania. W ramach przedsięwzięcia metamorfozie poddany zostanie między innymi plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej.
Hubert Klumpner. Miasto dobrze wymieszane Od upadku komunizmu w Polsce minęło 28 lat, a Wasze miasta nadal mają modernistyczną strukturę. Strefowanie wyrasta z idei apartheidu, podziału na białych i czarnych, bogatych i biednych, samochody i pieszych. Jeżeli naprawdę chcemy zmienić system, architektura i planowanie powinny utorować drogę zmianom – z Hubertem Klumpnerem, współzałożycielem zespołu badawczo-projektowego Urban – ThinkTank przy ETH w Zürichu, o nowatorskich strategiach dla miast, w tym dla Warszawy, którą odwiedził w czerwcu podczas Affordable Housing Forum, rozmawiają Agata Twardoch i Jakub Heciak.
Notatki o planowaniu regionalnym Nie ulega wątpliwości, że regionalne planowanie przestrzenne znajduje się dziś w swoistej koncepcyjnej pustce. Nie wiemy, po co je uprawiać ani jak to robić – pisze Janusz Sepioł, Generalny Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, wskazując równocześnie metodę planowania, w której najważniejszym zasobem regionu staje się jego krajobraz