Architektura MuratorWydarzeniaPlanowanie przestrzenne w Polsce. V Spotkanie Urbanistyczne

Planowanie przestrzenne w Polsce. V Spotkanie Urbanistyczne

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Spatium Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na V Spotkanie Urbanistyczne zorganizowane pod hasłem Ład z chaosu, czy to możliwe. Konferencja dotyczyć będzie zagadnień planowania przestrzennego w Polsce

Planowanie przestrzenne w Polsce. V Spotkanie Urbanistyczne
Planowanie przestrzenne w Polsce. V Spotkanie Urbanistyczne

W Spotkaniu Urbanistycznym udział wezmą specjaliści zajmujący się planowaniem przestrzennym.  Prezentacje związane będą z kolejnymi  poziomami planowania – na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Panel uzupełni omówienie wybranych, modelowych rozwiązań zagranicznych. Po wystąpieniach rozpocznie się otwarta dyskusja.
Debata rozpocznie się o godz. 17:00 12 grudnia 2013 w lokalu WARSZTAT przy placu Konstytucji 4 w Warszawie.
Organizatorzy debaty, studenci Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Spatium proszą o potwierdzenie przybycia: spatium.kn@uw.edu.pl

Wystąpienia
Planowanie miejscowe – sposoby i możliwości kształtowania okolicy. Mikołaj Pieńkos – pełnomocnik Prezydenta m.st Warszawy ds. komunikacji rowerowej, członek Forum Rozwoju Warszawy, współautor koncepcji zmian ul. Świętokrzyskiej

Region miejski jako kolejny poziom planowania przestrzennego.  Łukasz Zaborowski – główny specjalista ds. wykonywania analiz w zakresie rozwoju regionalnego, Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (Planowanie Regionalne), członek stowarzyszenia Kocham Radom

Kreowanie Polityki Przestrzennej za pomocą Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Dr Igor Zachariasz – ekspert Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ds. zagadnień prawnych związanych z planowaniem przestrzennym, pracownik Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych Uniwersytetu Łazarskiego, Doradca Unii Metropolii Polskich

Koncepcja Greater City. Organizacja przestrzenna i administracyjna wielkich miast. Planowanie przestrzenne w innych stolicach europejskich. Weronika Kuna – studentka V roku Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim, członkini KNGP „Spatium”, odbyła studia częściowe w Szwecji i na Łotwie, pracowała przy planach zagodpodarowania w Wiedniu, ukończyła półroczny staż w Rotterdamie w pracowni BOARD & STAR (projektów architektonicznych i urbanistycznych w warunkach holenderskich, międzynarodowy projekt Grand Paris – Greater Paris oraz analizy dla projektów Greater Moscow i Greater Helsinki)

Jak zapanować nad chaosem? Rząd wprowadza reformę planowania przestrzennego Niemal 70% powierzchni Polski nie jest objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo coraz więcej gruntów rolnych ulega chaotycznemu przekształcaniu na cele budowlane. Tracą na tym obywatele oraz środowisko naturalne.
Nowy zespół do spraw reformy planowania przestrzennego Marcin Brataniec, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Piotr Lewicki, Marek Piwowarski i Sylwia Widzisz-Pronobis to tylko niektórzy członkowie nowo powołanego zespołu, który wesprze Ministerstwo Rozwoju w opracowaniu projektu zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Planowanie po wrocławsku Nowe studium Wrocławia zawiera dziewięć dziedzin polityki przestrzennej miasta, określających wizję jego rozwoju m.in. w sferze przestrzeni publicznych, kompozycji i infrastruktury urbanistycznej czy dziedzictwa kulturowego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono mieszkalnictwu i zrównoważonej mobilności.
Miasto – Myśli – Możliwości. Nowy cykl dyskusji o mieście w Muzeum Śląskim Hubert Klumpner, Yuval Fogelson czy Teddy Cruz i Fonna Forman to tylko niektórzy z ekspertów, którzy wezmą udział w przewidzianym na jesień cyklu dyskusji na temat innowacji w dziedzinie planowania przestrzennego i polityki miejskiej. Wydarzenie skierowane jest głównie do przedstawicieli samorządu, architektów i aktywistów, którzy biorą czynny udział w miejskich transformacjach.
Mikroprzestrzenie miejskie. Pilotaż planowania w małej skali Dzięki inicjatywie Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na terenie województwa śląskiego rozpoczęto pilotaż mikroplanowania. W ramach przedsięwzięcia metamorfozie poddany zostanie między innymi plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej.
Hubert Klumpner. Miasto dobrze wymieszane Od upadku komunizmu w Polsce minęło 28 lat, a Wasze miasta nadal mają modernistyczną strukturę. Strefowanie wyrasta z idei apartheidu, podziału na białych i czarnych, bogatych i biednych, samochody i pieszych. Jeżeli naprawdę chcemy zmienić system, architektura i planowanie powinny utorować drogę zmianom – z Hubertem Klumpnerem, współzałożycielem zespołu badawczo-projektowego Urban – ThinkTank przy ETH w Zürichu, o nowatorskich strategiach dla miast, w tym dla Warszawy, którą odwiedził w czerwcu podczas Affordable Housing Forum, rozmawiają Agata Twardoch i Jakub Heciak.