Architektura MuratorWydarzeniaPolska Izba Inżynierów Budownictwa ma już 20 lat!

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma już 20 lat!

W 2022 roku Polska Izba Inżynierów Budownictwa obchodzi 20-lecie swojej działalności. To jeden z najmłodszych samorządów zawodowych w Polsce, ale i najliczniejszych – zrzesza blisko 120 tys. osób.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma już 20 lat!
23 czerwca na fasadzie Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej pojawił się okolicznościowy baner informujący o 20-leciu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; fot. PIIB / Mariusz Bykowski

Czas świętowania nie jest łatwy. Okoliczności, które się pojawiły - mówię tu o stanie wojny za naszą granicą i związanych z tym trudnościach ekonomicznych - nie sprzyjają szerokiemu świętowaniu. Jednak 20-lecie istnienia samorządu inżynierów budownictwa jest wydarzeniem na tyle ważnym, nie tylko dla naszego środowiska, ale także dla całego społeczeństwa, że powinniśmy je zaakcentować – mówił prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby inżynierów Budownictwa, podczas jubileuszowej uroczystości, która odbyła się 23 czerwca w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej.

Początki Izba Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa została powołana ustawą z 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i stanowi – zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – samorząd zawodowy inżynierów i techników wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Pełnią je: projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru. Ustawa umożliwiła utworzenie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i niosła za sobą przejęcie od państwa części zadań, dotyczących m.in. przyznawania uprawnień zawodowych oraz kontroli wykonywania zawodu.

Okres przygotowawczy związany z tworzeniem Izby objął prawie 2 lata pracy okręgowych komitetów organizacyjnych. Jego zwieńczeniem był I Krajowy Zjazd PIIB, który odbył się 27-28 września 2002 r. w Warszawie. Uczestniczyło w nim 203 delegatów. Na koniec 2002 roku PIIB liczyła 80 193 członków. Obecnie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należy 119 127 osób (ok. 12% stanowią kobiety).

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma już 20 lat!

PIIB przestrzega zasad etyki zawodowej i sprawuje nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu. W latach 2003-2021 Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB rozpatrzył 1060 spraw, natomiast okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej rozpatrzyli w tym okresie 9182 sprawy. Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB, który zajmuje się głównie analizą postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby, w ciągu minionych 20 lat rozpatrzył 445 spraw, z czego 39 w I instancji i 406 w II instancji. Do okręgowych sądów dyscyplinarnych wpłynęło 3125 spraw.

W PIIB doskonalone są kwalifikacje zawodowe. PIIB realizuje program szkoleń umożliwiających członkom samorządu podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Od czasu wprowadzenia na większą skalę kursów online z tej formy poszerzania wiedzy korzysta rocznie ponad 81 tys. członków PIIB. W latach 2004-2021 we wszystkich szkoleniach PIIB uczestniczyło ponad 671 tys. osób. Natomiast w konferencjach i wyjazdach technicznych wzięło udział ponad 72 tys. członków Izby.

Uprawnienia nadane w latach 2003-2021

SPECJALNOŚĆ SUMA UDZIAŁ %
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
38256 44,43%
SANITARNA 18033
20,94%
ELEKTRYCZNA 11919
13,84%
DROGOWA 10198
11,84%
MOSTOWA 3889
4,52%
KOLEJOWA 1930
2,24%
TELEKOMUNIKACYJNA 1016
1,18%
HYDROTECHNICZNA 459
0,54%
ARCHITEKTONICZNA 394
0,46%
WYBURZENIOWA 9
0,01%

Ponadto PIIB bierze udział we współorganizowaniu konferencji, seminariów i spotkań naukowo-technicznych. Ponad 30 razy w roku Izba sprawuje patronat nad wydarzeniami związanymi z branżą budowlaną lub występuje w roli partnera merytorycznego.

25 września 2021 roku po raz pierwszy w 20-letniej historii samorządu inżynierów budownictwa zorganizowano akcję bezpłatnych porad w całej Polsce pod hasłem „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”. We wszystkich okręgowych izbach przygotowano 92 punkty konsultacyjne.

PIIB monitoruje zmiany w prawie. W obszarze działań legislacyjnych Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB przeanalizowała lub opiniowała (w kadencji 2018-2022) ponad 400 projektów aktów prawnych dotyczących budownictwa i przygotowała oraz udostępniła 57 raportów o zmianie ponad 100 z nich przed ich wejściem w życie.

Członkowie PIIB korzystają z portalu umożliwiającego dostęp do informacji członkowskich, serwisów branżowych, zaświadczeń i publikacji. W czerwcu 2021 roku uruchomiono członkowską aplikację mobilną PIIB, która zawiera wyżej wymienione funkcje. Powstała również ogólnodostępna wyszukiwarka specjalistów PIIB (https://wizytowka.piib.org.pl/). Użytkownicy mogą znaleźć w niej specjalistę, którego potrzebują, uwzględniając np. specjalność, znajomość języków obcych czy obszar działalności danej osoby. Na stronie Izby jest również dostępna lista członków.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma już 20 lat!
Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby inżynierów Budownictwa, podczas jubileuszowej uroczystości, która odbyła się 23 czerwca w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej; fot. PIIB / Mariusz Bykowski

PIIB – statystyki

Jednostki organizacyjne samorządu inżynierów budownictwa to Polska Izba Inżynierów Budownictwa (Krajowe Biuro) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1 oraz okręgowe izby. Aktualnie działa 16 izb (w każdym województwie jedna), przy czym warto zaznaczyć, że w ich strukturach funkcjonują jeszcze placówki terenowe (w 2021 r. było ich 41).

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma już 20 lat!Mistrzowie Architektury w Tallinnie Mieszkańcy Tallinna będą mieli okazję zobaczyć wystawę podsumowującą dotychczasową historię cyklu Mistrzowie Architektury, który od 2004 roku organizowany jest przez katowicki SARP. Podczas wernisażu odbędzie się też polsko-estońska dyskusja na temat realiów projektowania w obu krajach.
Największe nazwiska świata architektury 8 września w Warszawie Wybitni architekci z Polski i z zagranicy 8 września 2022 spotkają się w Warszawie na konferencji Future Builders organizowanej przez Aluprof. Dyskusji o przyszłości architektury miasta towarzyszyć będzie ogłoszenie wyników czwartej edycji konkursu „Obiekt Roku w systemach Aluprof”.
Warszawskie święto architektury: czterodniowy finisaż wystawy „Plany na przyszłość | LAB” Finisaż tegorocznej ekspozycji „Plany na przyszłość | LAB” ma się stać prawdziwym świętem architektury. Organizatorzy zapowiadają cykl dyskusji, międzynarodowe warsztaty i kino letnie. Wydarzenie startuje już 4 sierpnia.
Weekend Architektury w Gdyni 2022 Pod koniec sierpnia startuje Weekend Architektury w Gdyni 2022. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem Iluzja. Jej śladów w architekturze szukać będą m.in. Ewa Kuryłowicz, Szymon Wojciechowski, Dorota Sibińska i Filip Domaszczyński, Marcin Brataniec i Urszula Forczek-Brataniec oraz Michał Stangel,  Sandra Przepiórkowska czy Ryszard Nakonieczny. W ramach tegorocznej edycji pokazany zostanie także blok filmów z lat 90., których współautorką jest Ewa P. Porębska, redaktor naczelna „Architektury-murator”.
MIASTOmovie 2022: podyskutujmy o gustach Tegoroczna odsłona MIASTOmovie odbędzie się pod hasłem Kwestia gustu. „Dziesiątą edycją festiwalu chcemy sobie i Wam udowodnić, że o gustach się dyskutuje – i można to robić merytorycznie i z klasą” – zapowiadają organizatorzy.
Michał Duda nowym dyrektorem Muzeum Architektury we Wrocławiu Michał Duda, badacz i krytyk architektury, wygrał dwuetapowy konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Architektury we Wrocławiu. Jak pisze w koncepcji programowej, placówka pod jego wodzą  będzie współpracować z architektami, artystami, badaczami i naukowcami, aby rozszerzać i pogłębiać wspólną dyskusję na temat najszerzej pojętej architektury.