Architektura MuratorWydarzeniaPolska Izba Inżynierów Budownictwa ma już 20 lat!

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma już 20 lat!

W 2022 roku Polska Izba Inżynierów Budownictwa obchodzi 20-lecie swojej działalności. To jeden z najmłodszych samorządów zawodowych w Polsce, ale i najliczniejszych – zrzesza blisko 120 tys. osób.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma już 20 lat!
23 czerwca na fasadzie Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej pojawił się okolicznościowy baner informujący o 20-leciu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; fot. PIIB / Mariusz Bykowski

Czas świętowania nie jest łatwy. Okoliczności, które się pojawiły - mówię tu o stanie wojny za naszą granicą i związanych z tym trudnościach ekonomicznych - nie sprzyjają szerokiemu świętowaniu. Jednak 20-lecie istnienia samorządu inżynierów budownictwa jest wydarzeniem na tyle ważnym, nie tylko dla naszego środowiska, ale także dla całego społeczeństwa, że powinniśmy je zaakcentować – mówił prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby inżynierów Budownictwa, podczas jubileuszowej uroczystości, która odbyła się 23 czerwca w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej.

Początki Izba Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa została powołana ustawą z 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i stanowi – zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – samorząd zawodowy inżynierów i techników wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Pełnią je: projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru. Ustawa umożliwiła utworzenie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i niosła za sobą przejęcie od państwa części zadań, dotyczących m.in. przyznawania uprawnień zawodowych oraz kontroli wykonywania zawodu.

Okres przygotowawczy związany z tworzeniem Izby objął prawie 2 lata pracy okręgowych komitetów organizacyjnych. Jego zwieńczeniem był I Krajowy Zjazd PIIB, który odbył się 27-28 września 2002 r. w Warszawie. Uczestniczyło w nim 203 delegatów. Na koniec 2002 roku PIIB liczyła 80 193 członków. Obecnie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należy 119 127 osób (ok. 12% stanowią kobiety).

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma już 20 lat!

PIIB przestrzega zasad etyki zawodowej i sprawuje nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu. W latach 2003-2021 Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB rozpatrzył 1060 spraw, natomiast okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej rozpatrzyli w tym okresie 9182 sprawy. Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB, który zajmuje się głównie analizą postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby, w ciągu minionych 20 lat rozpatrzył 445 spraw, z czego 39 w I instancji i 406 w II instancji. Do okręgowych sądów dyscyplinarnych wpłynęło 3125 spraw.

W PIIB doskonalone są kwalifikacje zawodowe. PIIB realizuje program szkoleń umożliwiających członkom samorządu podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Od czasu wprowadzenia na większą skalę kursów online z tej formy poszerzania wiedzy korzysta rocznie ponad 81 tys. członków PIIB. W latach 2004-2021 we wszystkich szkoleniach PIIB uczestniczyło ponad 671 tys. osób. Natomiast w konferencjach i wyjazdach technicznych wzięło udział ponad 72 tys. członków Izby.

Uprawnienia nadane w latach 2003-2021

SPECJALNOŚĆ SUMA UDZIAŁ %
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
38256 44,43%
SANITARNA 18033
20,94%
ELEKTRYCZNA 11919
13,84%
DROGOWA 10198
11,84%
MOSTOWA 3889
4,52%
KOLEJOWA 1930
2,24%
TELEKOMUNIKACYJNA 1016
1,18%
HYDROTECHNICZNA 459
0,54%
ARCHITEKTONICZNA 394
0,46%
WYBURZENIOWA 9
0,01%

Ponadto PIIB bierze udział we współorganizowaniu konferencji, seminariów i spotkań naukowo-technicznych. Ponad 30 razy w roku Izba sprawuje patronat nad wydarzeniami związanymi z branżą budowlaną lub występuje w roli partnera merytorycznego.

25 września 2021 roku po raz pierwszy w 20-letniej historii samorządu inżynierów budownictwa zorganizowano akcję bezpłatnych porad w całej Polsce pod hasłem „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”. We wszystkich okręgowych izbach przygotowano 92 punkty konsultacyjne.

PIIB monitoruje zmiany w prawie. W obszarze działań legislacyjnych Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB przeanalizowała lub opiniowała (w kadencji 2018-2022) ponad 400 projektów aktów prawnych dotyczących budownictwa i przygotowała oraz udostępniła 57 raportów o zmianie ponad 100 z nich przed ich wejściem w życie.

Członkowie PIIB korzystają z portalu umożliwiającego dostęp do informacji członkowskich, serwisów branżowych, zaświadczeń i publikacji. W czerwcu 2021 roku uruchomiono członkowską aplikację mobilną PIIB, która zawiera wyżej wymienione funkcje. Powstała również ogólnodostępna wyszukiwarka specjalistów PIIB (https://wizytowka.piib.org.pl/). Użytkownicy mogą znaleźć w niej specjalistę, którego potrzebują, uwzględniając np. specjalność, znajomość języków obcych czy obszar działalności danej osoby. Na stronie Izby jest również dostępna lista członków.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma już 20 lat!
Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby inżynierów Budownictwa, podczas jubileuszowej uroczystości, która odbyła się 23 czerwca w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej; fot. PIIB / Mariusz Bykowski

PIIB – statystyki

Jednostki organizacyjne samorządu inżynierów budownictwa to Polska Izba Inżynierów Budownictwa (Krajowe Biuro) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1 oraz okręgowe izby. Aktualnie działa 16 izb (w każdym województwie jedna), przy czym warto zaznaczyć, że w ich strukturach funkcjonują jeszcze placówki terenowe (w 2021 r. było ich 41).

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma już 20 lat!Archikolaże: wystawa z okazji 40-lecia pracy Ewy P. Porębskiej w mediach architektonicznych 1982 to w Polsce stan wojenny,  2022 – okres światowej pandemii i wojna w Ukrainie. A w międzyczasie  transformacja ustrojowa, wejście do Unii Europejskiej, wielkie przemiany – w Polsce i na świecie. Archikolaże to osobiste refleksje o przełomach w architekturze, o ludziach architektury, o architektonicznych ideach i przewartościowaniach.
Misja: sąsiedztwo Czym charakteryzują się miejsca dobre do życia? Jak tworzyć przestrzenie sprzyjające integracji? Czy architekt może je tak zaprogramować, by były atrakcyjne dla mieszkańców w różnym wieku i o różnych potrzebach? Tegoroczne triennale architektury w Oslo odbywało się pod hasłem Mission Neighbourhood, przybliżając projekty i realizacje służące budowaniu wspólnotowości.
Triennale Architektury w Lizbonie Kuratorzy tegorocznego Triennale Architektury w Lizbonie podejmowali m.in. tematy dotyczące tego, jak architekci i branża budowlana mogą minimalizować marnotrawstwo zasobów planety czy w jaki sposób przejść z liniowego modelu wzrostu do cyrkularnego.
Matsuura, Wojciechowski i Ivaniv o nowoczesnych przestrzeniach publicznych Grupa medialna DMNTR, wydawca popularnego w Ukrainie magazynu „Dom i Wnętrze”, zaprasza na konferencję „Urban. Modern public space”. W spotkaniu dział wezmą Hiroki Matsuura, Szymon Wojciechowski i Ostap Ivaniv.
Czego możemy się nauczyć od modernistów: wykład Daniela A. Barbera Na zaproszenie Instytutu Architektury z wykładem do Polski przyjeżdża profesor Daniel A. Barber, autor głośnej książki „Modern Architecture and Climate: Design Before Air Conditioning”. Podczas spotkania opowie między innymi, jakie rozwiązania odpowiadające za wilgotność, temperaturę i jakość powietrza we wnętrzu stosowali moderniści przed wynalezieniem systemów klimatyzacji.
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2022 Zbliża się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Definiowanie przestrzeni architektonicznej. W tym roku spotkanie odbędzie się pod hasłem Awangardy Architektury. Tradycyjnie publikujemy też tezy, które staną się punktem wyjścia do dyskusji.