Architektura MuratorWydarzeniaPolsko – szwajcarskie Forum Dostępnego Budownictwa Mieszkaniowego

Polsko – szwajcarskie Forum Dostępnego Budownictwa Mieszkaniowego

W dniach 29-30 czerwca w Warszawie odbędzie się Forum Dostępnego Budownictwa Mieszkaniowego, zorganizowane przez ETH-Wohnoforum ETH_CASE, instytut badawczy działający Wydziale Architektury Politechiki Federalnej (ETH) w Zurychu we współpracy z Politechniką Świętokrzyską oraz kieleckim oddziałem SARP.

Polsko – szwajcarskie Forum Dostępnego Budownictwa Mieszkaniowego

Affordable Housing Forum koncentrować się będzie wokół wyzwań rynku mieszkaniowego w Europie Środkowo-Wschodniej, perspektyw jego wzrostu oraz nowych modeli mieszkaniowych. Celem sympozjum jest zainicjowanie debaty na temat polityki mieszkaniowej w kontekście zmian społecznych, ekonomicznych oraz rosnącej mobilności ludności i starzenia się społeczeństwa. Affordable Housing Forum ma na celu wyjście poza schemat hermetycznej konferencji naukowej. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli podmiotów kierujących polityką mieszkaniową, architektów, deweloperów oraz naukowców badających zjawiska społeczne. Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń oraz umożliwienie nawiązania kontaktów naukowych oraz biznesowych. W ramach sympozjum wykład wygłoszą m.in. prof. Hubert Klumper (ETH Zurich) oraz Prof. Dr Richard Reinprecht (Universität Wien). Szczegółowy program dostępny tu. Aby się zarejestrować, należy przesłać mejla na adres ahf@arch.ethz.ch z podaniem imienia, nazwiska oraz afiliacji. Językiem sympozjum jest angielski, a wystąpienia nie będą tłumaczone. Partnerami wydarzenia są Echo Investment SA oraz BGK Nieruchomości.

Koszt udziału:
studenci - 100 PLN / 25 Euro
inni - 200 PLN / 50 Euro
Płatność na miejscu

Cyfrowa fabrykacja w praktyce: eksperymentalne pawilony z ICD Stuttgarcie i ETH w Zurychu Projektowanie pawilonów to architektoniczne laboratorium w mikroskali, pozwalające na testowanie nowych rozwiązań materiałowych i metod produkcji, zanim na stałe zagoszczą na placu budowy. To działania badawcze i eksperymentalne, dlatego prym wiodą w nich czołowe uczelnie architektoniczne takie jak ICD w Stuttgarcie czy katedra prowadzona przez duet Gramazio i Kohler na ETH w Zurychu.
EM2N Domeną biura jest kompleksowa architektura w kontekście czasu i miejsca. Znani ze swoich niekonwencjonalnych i innowacyjnych projektów, Mathias Müller i Daniel Niggli z zespołem są jedną z bardziej uznanych pracowni architektonicznych w Szwajcarii.
Caruso St John Architects. Prawie wszystko Wystawa ujawnia źródła inspiracji i przedstawia architektoniczne praktyki biura.
Jean-Marc Lamunière, architekt Retrospektywna wystawa prac szwajcarskiego modernisty. Teorie i praktyka od lat 50. do dziś.