Architektura MuratorWydarzeniaPremier nagradza architektów

Premier nagradza architektów

Stanisław Niemczyk, Bolesław Stelmach, Daniel Libeskind, Tomasz Konior, Jerzy Gurawski i Stanisław Fiszer znaleźli się wśród uhonorowanych Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Premier nagradza architektów
Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręcza Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości Stanisławowi Fiszerowi; fot. serwis prasowy

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości został ustanowiony w maju 2018 roku, aby wyróżnić osoby szczególnie zasłużone na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, które swoją postawą rozsławiły dobre imię naszego kraju, aktywnie włączały się w budowę wspólnoty i wzmacniały suwerenność i tożsamość narodową.  Odznaczenie nadaje premier.

16 kwietnia 2019 wręczono medale przyznane na wniosek Ministra Inwestycji i Rozwoju. Wśród 23 osób wyróżnionych w ten sposób znalazło się sześciu architektów: Stanisław Niemczyk, Bolesław Stelmach, Daniel Libeskind, Tomasz Konior, Jerzy Gurawski i Stanisław Fiszer. Pragnę przekazać życzenia kolejnych sukcesów, a także satysfakcji z urzeczywistniania swoich zawodowych ambicji. Niech to wyróżnienie przyniesie wiele zadowolenia i inspirację do dalszej pracy dla Polski – mówił minister Jerzy Kwieciński podczas uroczystości.

Odznakę stanowi metalowy, posrebrzany medal w kształcie prostokąta. Na awersie znajduje się wizerunek orła białego w koronie, wokół którego umieszczone zostały wizerunki Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Padarewskiego, Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego oraz Józefa Hallera, a w dolnej części napis: 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Na rewersie widnieje napis: To, co zdołały pokolenia tamte, dlaczego byście temu nie mogli podołać i wy? oraz wizerunek Legionów Polskich.

Premier nagradza architektów
Uhonorowani Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości na wniosek Ministra Inwestycji i Rozwoju; fot. serwis prasowy
W aktualnym numerze Architektury