fotka z /zdjecia/guenther_vogt_art.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Prezentacja projektu otoczenia Muzeum według koncepcji Günthera Vogt'a

2010-01-12 1:00

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zorganizowało spotkanie z wybitnym szwajcarskim architektem krajobrazu Güntherem Vogtem, projektantem otoczenia takich obiektów jak Tate Modern w Londynie czy stadion Allianz Arena w Monachium. Jedna z jego koncepcji dotyczy warszawskiego Placu Defilad.

W Muzeum Sztuki Współczesnej Günther Vogt zaprezentował makietę otoczenia przyszłego gmachu Muzeum i proponowaną przez siebie koncepcję urządzenia pomniejszonego Placu Defilad oraz Parku Świętokrzyskiego, opowiedział także o swych najważniejszych realizacjach.

Wstępną koncepcję otoczenia Muzeum Günther Vogt tworzył we współpracy z architektem Christianem Kerezem na etapie konkursu architektonicznego. Zaprezentowany projekt był wynikiem dalszych studiów Vogta nad tym zagadnieniem i jego fascynacji możliwościami, jakie stwarza dla architektów krajobrazu planowane zagospodarowanie otoczenia Pałacu Kultury.

Wobec zbliżającego się rozpoczęcia budowy gmachu Muzeum (ma to nastąpić w 2011 roku), kwestia zaprojektowania jego bezpośredniego sąsiedztwa stała się ważnym zadaniem planistycznym. Władze Warszawy zainteresowały się organizacją międzynarodowego konkursu architektonicznego na projekt Placu Defilad w nieodległej przyszłości. Pokaz koncepcji Günthera Vogta ma być zachętą do dyskusji o otoczeniu Muzeum i o oczekiwaniach wobec rozwiązań architektonicznych, które w takim konkursie miałyby zostać wyłonione.


Informacje: www.artmuseum.pl

fotka z /zdjecia/guenther_vogt_art.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury