Architektura MuratorWydarzeniaSplendor i fantazja. Rzeźba rokokowa w Rzeczypospolitej i na Śląsku

Splendor i fantazja. Rzeźba rokokowa w Rzeczypospolitej i na Śląsku

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza 16 i 17 kwietnia na konferencję naukową poświęconą rzeźbie i małej architekturze rokokowej 

Splendor i Fantazja
Fot.: Paweł Migasiewicz

Prezentowane w czasie konferencji referaty dotyczyć będą realizacji z  obszarów Rzeczypospolitej w jej historycznych granicach, a także Śląska, regionu obfitującego w znakomite prace rzeźbiarskie. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań dotyczących artystów rokokowych, ze szczególnym uwzględnieniem niepublikowanych dotychczas odkryć archiwalnych, atrybucji, ustaleń dotyczących formy i stylu oraz procesu twórczego. W programie znajdą się opracowania monograficzne wybranych twórców, a także opracowania zjawisk i nurtów artystycznych. Konferencja jest pierwszym od wielu lat przeglądem poświęconym wyłącznie sztuce rokokowej.

Program konferencji

16.04.2012
9.30–9.45 dr Paweł Migasiewicz (ÉPHÉ – Sorbonne), Powitanie i wprowadzenie
9.45–10.00 prof. dr hab. Mariusz Karpowicz (Instytut Historii Sztuki UW), Wprowadzenie
10.00–10.20 dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. UO (Instytut Historii UO), Rokoko przed rokokiem? Jeszcze o dekoracji rzezbiarskiej kaplicy loretanskiej w opactwie cysterskim w Lubiążu
10.20–10.40 prof. dr hab. Mariusz Karpowicz (Instytut Historii Sztuki UW), Antyakademicki nurt w rzeźbie połowy XVIII w.
10.40–11.00 dr Anna Dettloff (Wydział Architektury i Sztuk Pieknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), Problem rokoka w rzeźbie krakowskiej XVIII wieku
11.00–11.40 Dyskusja i przerwa
11.40–12.00 dr hab. Tadeusz Bernatowicz (Instytut Historii Sztuki UW), „Sale piekną sztukateryją adornowane”. Przemiany wystroju wnętrz pałacowych w XVIII wieku
12.00–12.20 dr Anna Olenska (Instytut Sztuki PAN), Johann Chrisostom Redler – rzeźbiarz barokowy, rzeźbiarz rokokowy. Aporia stylów?
12.20–12.40 dr Jakub Sito (Instytut Sztuki PAN), Franz Anton Vogt, rzeźbiarz warszawskiego rokoka
12.40–13.00 dr Agnieszka Szykuła-Żygawska (SHS, Oddz. Lubelski), Od Karola Burzynskiego do Michała Wurtzera młodszego – zamojski warsztat rzeźbiarski 2 poł. XVIII wieku
13.00–13.20 Dyskusja
13.20–14.30 Przerwa obiadowa
14.30–14.50 dr Michał Wardzynski (Instytut Historii Sztuki UW), Późna twórczość Franza Josepha Mangoldta. Kilka uwag o recepcji dekoracji rokokowej na Dolnym Śląsku
14.50–15.10 dr Artur Kolbiarz (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa US), Ekspansja działalności bardzkich rzeźbiarzy na terenie Śląska
15.10–15.30 mgr Ewa Grochowska (Wrocław), Dekoracja rzezbiarska cour d’honneur zamku Ksiaż na Śląsku
15.30–15.50 mgr Jakub Jagiełło (Warszawa), dr Paweł Migasiewicz (ÉPHÉ – Sorbonne), Rzeźba rokokowa w Kotlinie Jeleniogórskiej
15.50–16.10 Dyskusja
17.30 Prezentacja ksiazki: Paweł Migasiewicz, Rzeźbiarz Stanisław Wolnowicz (ok. 1670–1738). Studium z dziejów snycerstwa barokowego na obszarze centralnych ziem Korony, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012

17.04.2012
9.00–9.30 Omówienie rekonstrukcji nagrobka Jana Tarły w kosciele OO. Jezuitów w Warszawie (dr Jakub Sito), spotkanie przed kosciołem przy ul. Świetojańskiej
10.00–10.20 dr Ewa Andrzejewska (Kalisz), Franz Eytner,śląski rzeźbiarz osiadły w Kaliszu
10.20–10.40 dr Paweł Migasiewicz (ÉPHÉ – Sorbonne),Rzeźba rokokowa na dawnych ziemiach łęczyckiej, sieradzkiej i wieluńskiej
10.40–11.00 dr Michał Wardzynski (Instytut Historii Sztuki UW), Johann Friedel St. Autor wystroju kościoła parafialnego w Siewierzu. Zopf morawski na pograniczu polsko-śląskim
11.00–11.40 Dyskusja i przerwa
11.40–12.00 mgr Bartłomiej Łyczak (Katedra Historii Sztuki i Kulturoznawstwa UMK), Johann Anton Langenhan młodszy,toruński rzeźbiarz rokokowy
12.00–12.20 mgr Katarzyna Wardzynska (Instytut Historii Sztuki UW), Z twórczości Efraima Gerlacha, snycerza chełminskiego 2 połowy XVIII wieku
12.20–12.40 dr Renata Sulewska (Instytut Historii Sztuki UW), „Nurt ekspresyjny” w rzeźbie Prus Królewskich w 2 połowie XVIII wieku
12.40–13.00 dr Arkadiusz Wagner (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK), Rzeźba rokokowa na Warmii. Próba syntezy
13.00–13.40 Dyskusja i przerwa
13.40–14.00 dr Jakub Sito (Instytut Sztuki PAN), Rzeźba rokokowa. Czym jest? Podsumowanie konferencji
14.00–14.30 Dyskusja i zakończenie konferencji


Splendor i fantazja. Rzeźba rokokowa w Rzeczypospolitej i na Śląsku
16-17.04.2012
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Rynek Starego Miasta 27, I piętro
Warszawa

Splendor i fantazja - folder
Program konferencji Splendor i Fantazja. Rzeźba rokokowa...