Architektura MuratorWydarzeniaStudenckie warsztaty architektoniczne w Przemyślu: rekrutacja na warsztaty Architektour

Studenckie warsztaty architektoniczne w Przemyślu: rekrutacja na warsztaty Architektour

Samorząd Studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej we współpracy ze studentami Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu organizuje czwartą edycję międzyuczelnianych warsztatów architektonicznych Architektour. Ostatnie dni rekrutacji!

Architektour: warsztaty architektoniczne dla studentów - IV edycja
Architektour: warsztaty architektoniczne dla studentów - IV edycja

Warsztaty architektoniczne Architektour pomóc mają w nawiązaniu współpracy przez studentów różnych wydziałów architektury z całego kraju. Każdego roku warsztaty odbywają się w innym polskim mieście. Dzięki temu każda edycja to nowe otoczenie i nowe wyzwania. Jak dotąd, warsztaty Architektour odbywały się już w Kołobrzegu i w Malborku. Rekrutacja na tegoroczne warsztaty kończy się w czwartek 28 marca.

W tegorocznej edycji architektonicznych warsztatów udział weźmie 110 uczestników – studentów architektury z całej Polski. W gronie prowadzących, oprócz wykładowców uczelni biorących udział w wydarzeniu – znajdą się między innymi Natalia Paszkowska i Marcin Mostafa z WWAA, Bartosz Haduch z pracowni architektonicznej NArchitekTURA, Eugeniusz Skrzypczak, były prezes poznańskiego oddziału SARP. W trakcie warsztatów architektonicznych studenci będą próbowali rozwiązać problemy charakterystyczne dla danego miasta –  w tegorocznej edycji, dla Przemyśla. Podczas odbywającej się w Kołobrzegu edycji wśród zadań znalazły się między innymi: zagospodarowanie Jarmarku Solnego, opracowanie bulwaru nad Parsętą jako miejsca odpoczynku i zagospodarowanie osi biegnącej przez zabytkowe centrum.

Rekrutacja
Uczestnicy warsztatów wybrani zostaną na podstawie przygotowanego zgłoszenia – wstępniaka pod hasłem: 360 przez 173, wykonanego w dowolnej technice.
Warunkiem udziału w warszatatch Architektour 2013 jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: http://rejestracja.architektour.pl/
Maksymalny rozmiar pliku wynosić może 2mb
Termin nadsyłania prac: 28.03.2013 do godz. 18.00
Szczegółowe informacje znajdują się na: https://www.facebook.com/Architektour

Studenckie warsztaty architektoniczne Architektour
23-27 kwietnia 2013 roku
Przemyśl
Koszt wyjazdu:
-300 zł/os. studenci architektury z Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej.
-500 zł/os. – studenci architektury z innych uczelni.
Opłata rejestracyjna pokrywa dojazd i powrót PKP, komunikację na miejscu, zakwaterowanie i wyżywienie w Zamku Krasickich w Krasiczynie oraz koszt samych warsztatów.