Architektura MuratorWydarzeniaŚwiatowy Tydzień Budownictwa Ekologicznego pod hasłem Zielony budynek w nowej zielonej gospodarce

Światowy Tydzień Budownictwa Ekologicznego pod hasłem Zielony budynek w nowej zielonej gospodarce

Wzmacnia się na świecie trend odejścia od tradycyjnego modelu gospodarki w kierunku ”zielonej gospodarki”. Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) ma na celu podkreślenie kluczowej roli, jaką ma promowanie zrównoważonego rozwoju i redukcja emisji dwutlenku węgla w odbudowie naszej gospodarki i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Konferencja prasowa Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego - Polish Green Building Council PLGBC z okazji Światowego Tygodnia Budownictwa Ekologicznego
20.09, godz. 14.00-16.30, Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4

Co roku Światowe Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (WorldGBC) organizuje World Green Building Week. W zeszłym roku ponad 30 krajów wzięło udział w tym wydarzeniu, w tym roku świętować będzie ponad 50 krajów. Ta coroczna impreza ma za zadanie przekazać kluczowe wiadomości o rozwoju zielonego budownictwa, zyskiwać nowych słuchaczy oraz tworzyć platformę informacyjną zwiększającą wpływ i zasięg globalny idei.

Na pytanie, dlaczego budownictwo ekologiczne jest tak istotne, oraz w jaki sposób PLGBC oraz inne organizacje GBC zrzeszone w WorldGBC starają się uczynić budynki bardziej bezpieczne dla naszego zdrowia, przyjazne dla środowiska i kieszeni, odpowiedzą uczestnicy panelu:

- Rafal Schurma, Założyciel i Prezydent PLGBC
- Dominika Czerwińska, World GBC
- Dariusz Stasik, WPIP
- moderator panelu Elżbieta Wrzecionkowska, Warsaw Voice

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU – wstęp wolny, prosimy o potwierdzenie udziału na adres: biuro@plgbc.org.pl lub telefonicznie pod numer 12 2964928

Co oznacza nowa ”zielona gospodarka”:
Wzmacnia się na świecie trend odejścia od tradycyjnego modelu gospodarki w kierunku ”zielonej gospodarki”, choć:
• budownictwo w wielu krajach nie wydobrzało jeszcze całkowicie po ostatnich kryzysach gospodarczych
• Geopolityczne wpływy powodują gwałtowne wahania cen paliw kopalnych
• Zwiększenie dobrobytu w krajach rozwijających się zwiększa zapotrzebowanie na zasoby naturalne
• Zmiana klimatu – skutkiem czego są liczne susze, tornada, tsunami, trzęsienia ziemi - wymagają nowych sposobów działania.

Skupienie WGBW na zielonych budynkach w nowej zielonej gospodarce ma na celu podkreślenie kluczowej roli, jaką ma promowanie zrównoważonego rozwoju i redukca emisji dwutlenku węgla w odbudowie naszej gospodarki i tworzeniu zielonych miejsc pracy.

1) Przebudowa naszej gospodarki i tworzenie zielonych miejsc pracy.
• Tworzenie nowych miejsc pracy.
Zgodnie z Natural Resources Defense Council, w Stanach Zjednoczonych każdy 1 mln USD zainwestowany w efektywność energetyczną budynku tworzy pięć bezpośrednich miejsc pracy, pięć pośrednich miejsc pracy. (np. modernizowany biurowiec generuje miejsca pracy dla wielu podwykonawców i inżynierów pracujących w budynku (bezpośrednie miejsca pracy) i dostawców materiałów (pośrednie miejsca pracy)

W Wielkiej Brytanii jest potrzeba zmodernizowania 26 milionów istniejących domów, które zaliczane są do najbardziej energochłonnych w Europie. Szacuje się, że wprowadzenie programu modernizacji może stworzyć w regionie jedno miejsce pracy na każde dziesięć domów
• Oszczędność pieniędzy
Bardziej efektywne budynki są tańsze w obsłudze. California Energy Commission szacuje, że od 1970 roku do 2003 roku, budynki efektywne energetycznie zaoszczędziły mieszkańcom Kalifornii 56 miliardów i zaoszczędzą kolejne 23 miliardy do 2013 roku.

• Niższe koszty infrastruktury
Zielone budynki wymagają mniej energii i mniej wody niż standardowe budynki, produkują także mniej ścieków. W rezultacie, ekologiczne budynki w bardziej ograniczonym stopniu korzystają z infrastruktury komunalnej, miasto oszczędza na chociażby oczyszczaniu ścieków.

2) Promowanie zrównoważonego rozwoju
• Zdrowie
Zielone budynki są zdrowsze do zamieszkiwania, pracy i zabawy. Lepsza jakość środowiska wewnętrznego powoduje szereg korzyści, w tym zwiększenie produktywności pracowników, szybsze leczenie w szpitalach, dzieci w szkołach osiągają lepsze wyniki w nauce. Tworzenie zielonych budynków w krajach rozwijających się może zmniejszyć o 11% zgony ludzi spowodowane złym stanem powietrza w pomieszczeniach.
• Dostęp do energii
W krajach, w których wyzwaniem jest dostarczenie wystarczającej ilości energii wszystkim sektorom gospodarki, zmniejszenie zużycia energii przez budynki może wpłynąć na zwiększenie dostępności energii dla innych dziedzin np. przemysłu. Zielone budynki, które korzystają z alternatywnych źródeł energii np. energii słonecznej, fotowoltaicznej, systemów energetycznych dzielnicy mogą zwiększyć dostęp do energii dla każdego.
• Ochrona zasobów
Zielone budynki, wielokryterialne systemy oceny budynku wspierają ochronę zasobów i ekosystemów poprzez promowanie efektywnego wykorzystania materiałów budowlanych, redukcje odpadów i ochronę otaczającego środowiska naturalnego.

3) Redukcja emisji dwutlenku węgla
• Rola budynków w redukcji emisji CO2
Program Ochrony Środowiska ONZ twierdzi, że żaden inny sektor nie ma tak dużego wpływu na możliwość ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Badania wykazały, ze wprowadzenie systemów energooszczędnych jest w stanie zaoszczędzić pieniądze i ograniczyć emisje dwutlenku węgla.
• Minimalizacja emisji pomaga gospodarce
Istnieją również silne argumenty ekonomiczne przemawiające za zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla. W Wielkiej Brytanii raport ekonomisty Lord Sterna wykazał, że choć polityka przeciwdziałania zmianom klimatycznym będzie podnosić ogólne koszty na PKB, koszty te byłyby znacznie wyższe gdyby zaniechać wszelkich działań. Stern stwierdził, że globalne koszty zmian klimatycznych mogą wynieść od 5% do 20% PKB rocznie, jeżeli zaś będziemy działać skutecznie na arenie międzynarodowej, szacuje się je na poziomie około 1% PKB w 2050 roku.

Warto wspomnieć, ze w czerwcu 2012 roku, Rio de Janeiro będzie gospodarzem Szczytu Ziemi inaczej zwanego „Rio+20”, nazwanego tak z okazji 20-lecia pierwszego Szczytu Ziemi ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju, które miało miejsce w Rio de Janeiro 20 lat temu. Chcielibyśmy powiązać te dwa wydarzenia, dlatego tematem WGBW jest "Zielony budynek w nowej zielonej gospodarce". WGBW będzie częścią serii wydarzeń GBC "Road to Rio".

O Światowym Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego
Światowe Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (WorldGBC) jest siecią krajowych stowarzyszeń budownictwa ekologicznego z całego świata, co czyni ją największą organizacją międzynarodową wpływajacą na ekologiczny rynek budowlanego.

Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego są organizacjami członkowskimi, które współpracują z przemysłem i rządem w celu transformacji ich przemysłu budowlanego w kierunku zrównowazonego rozwoju poprzez przyjęcie praktyk budownictwa ekologicznego. Na terenie ponad 70 krajów, GBCs wprowadzają zmiany w ich lokalnych rynkach, w celu globalizacji ekologicznie i społecznie odpowiedzialnych praktyk budowlanych, między innymi przez wprowadzenie i administrowanie wielokryterialnych ocen dla budownictwa zrównoważonego takich jak LEED, BREEAM czy DGNB. www.worldgbc.org

O PLGBC:
PLGBC
jest organizacją pozarządową, zajmującą się promowaniem projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju w całej Polsce. Misją PLGBC jest wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej.

Do zadań PLGBC zalicza sie zapewnienie przywództwa, kierowanie edukacją, dostarczanie źródeł i wzmocnienie fundamentów budownictwa ekologicznego w Polsce. PLGBC jest orędownikiem stworzenia ekologicznie zorientowanej polityki budowlanej łącząc głosy profesjonalistów, organizacji oraz firm zainteresowanych rozwojem zrównoważonym.
Wierzymy, ze nasze wysiłki przyniosą pomoc, aby przekształcić strefę zabudowy w taką, która jest efektywna, energooszczędna i środowiskowo odpowiedzialna. Zamierzamy utworzyć koalicję, która bedzie obejmowała sektor publiczny i prywatny we wspólnym celu osiągnięcia poprawy warunków życia mieszkańców kraju przez pozytywny wpływ i wdrożenie wspomnianej zasady potrójnej odpowiedzialności.

PLGBC znalazło sie w ścisłej europejskiej czołówce uzyskując pełną akredytację World Green Building Counci jako Established Council. www.plgbc.org

*Informacja prasowa

fotka z /zdjecia/plgbc_logo.JPG
fotka z /zdjecia/plgbc(5).JPG
OBEL AWARD 2020 dla Anny Heringer OBEL AWARD to nowa architektoniczna nagroda dotowana kwotą 100 tys. euro. Ma na celu promowanie nowatorskich rozwiązań służących publicznemu dobru. 21 października przyznana została po raz drugi - tym razem wyróżniono niemiecką architektkę Annę Heringer za zrealizowane w Bangladeszu lokalne centrum pod nazwą Anandaloy.
Festiwal Naturalnego Budowania w Warszawie Już 24 i 25 czerwca odbędzie się pierwsza edycja Festiwalu Naturalnego Budowania. W programie warsztaty i dyskusje na temat wykorzystywania słomy, gliny, konopi oraz innych naturalnych, niskoprzetworzonych i odnawialnych materiałów do wznoszenia domów.
Projekt nowego biurowca Ericpol w Łodzi W centrum Łodzi, u zbiegu ulic Sienkiewicza i Tymienieckiego powstaje nowy biurowiec Ericpol o powierzchni ok. 11,5 tys. metrów kwadratowych Projekt czterokondygnacyjnego biurowca przygotowało krakowskie biuro architektoniczne HORIZONE Studio Darasz Kisielewski Strzeński
Konferencja Future 4 Build na temat budownictwa ekologicznego Termin budownictwo ekologiczne w branży budowlanej oznacza osiągnięcie podstawowego celu jakim jest funkcjonowanie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Wciąż jednak dla wielu firm zastosowanie praktycznych zasad budownictwa ekologicznego jest wyzwaniem. Konferencja Future 4 Build to odpowiedź na pytania dotyczące budownictwa zielonego.