Architektura MuratorWydarzeniaTermy miejskie na terenie Fortu Bema

Termy miejskie na terenie Fortu Bema

30 maja odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Oddziału Warszawskiego SARP za Najlepszy Dyplom Architektoniczny. Zwyciężyła praca Katarzyny Pankowskiej, która podjęła próbę adaptacji Fortu Bema na cele rekreacyjne poprzez utworzenie na jego terenie miejskich term.

Termy miejskie na terenie Fortu Bema
Projekt: Katarzyna Pankowska, promotor: arch. Marcin Goncikowski

Założenia autorskie:

Port Bema jest częścią systemu fortecznego XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa. Twierdza, składająca się z dzieł fortecznych wraz z systemem dróg, których dawny przebieg utrwalony został przez wiele współczesnych ulic, przenika się dzisiaj z tkanką miasta zarówno w sensie funkcjonalnym jak i istniejących powiązań komunikacyjnych. Zespolenie struktury współczesnej Warszawy z pierścieniem fortów przekłada się przede wszystkim na system terenów zielonych miasta. Dzisiejszy klinowo-pierścieniowy system zieleni jest konsekwencją dostrzeżenia już na początku XX wieku, przez architekta i urbanistę Tadeusza Tołwińskiego potencjału zielonych terenów pofortecznych i próby zbudowania na jego bazie spójnego systemu. Stan hibernacji, jakiemu podlegały tereny fortów przez długie lata spowodował, że jeszcze do niedawna stanowiły one trzon miejskiego systemu zieleni.

Wobec postępującego kurczenia się terenów zielonych, forty stanowią swoiste bastiony zieleni będąc dla mieszkańców miasta oazami ciszy i spokoju. Równocześnie rosnąca presja inwestycyjna na terenach pofortecznych prowokuje pytanie o ich przyszłość. Ze względu na nierozdzielność i zespolenie systemu fortów z miastem wydaje się, że podjęcie właściwych działań polegających na adaptację układu może stanowić jeden z czynników integrujących strukturę miasto. W celu włączenia obiektów Twierdzy Warszawa do krajobrazu kulturowego miasta konieczne jest nieograniczanie działań do ochrony konserwatorskiej poszczególnych jej zabytków oraz ich naukowego poznania. Powtarzając za prof. Andrzejem Tomaszewskim Chodzi też o włączenie jej obiektów w nurt służby społecznej; udostępnianie dla celów turystyki kulturalnej, znalezienie dla wielu obiektów nowych funkcji, w tym również komercyjnych. Jedynie zagospodarowanie fortów poprzez znalezienie dla nich funkcji, które zwiążą mieszkańców Warszawy z fortami i uświadomią im ich niezaprzeczalną wartość i potencjał, jest warunkiem ich przetrwania.

autorka: Katarzyna Pankowska

promotor: arch. Marcin Goncikowski

Tagi:
Honorowa Nagroda SARP 2019 dla Jacka Lenarta Tegorocznym laureatem Honorowej Nagrody SARP został szczeciński architekt Jacek Lenart. Kapituła doceniła projektanta za wrażliwość, talent i zaangażowanie. Przypominamy jeden z wywiadów z Jackiem Lenartem opublikowany na łamach „Architektury-murator”.
Honorowa Nagroda SARP 2018 dla Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka Bieżący rok należy bez wątpienia do krakowskiego Biura Projektów Lewicki, Łatak. Pracownia, obchodząca w tym roku jubileusz 30-lecia, została już nagrodzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz najwyższe wyróżnienie przyznało jej środowisko architektów.
Nagrody SARP 2015 Jury tegorocznej edycji konkursu doceniło realizacje w 9 kategoriach. Nagrodzono Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Muzeum Katyńskie w Warszawie, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu, Ubiq Business Park w Poznaniu, pawilon Polski na EXPO 2015 w Mediolanie, siedziba firmy Ericpol Software Pool w Łodzi, Silver House w Gdyni, Dom Tetris w Bukownie oraz prezentowane w tym numerze „A-m” zagospodarowanie nabrzeży Ukiel w Olsztynie.
Doroczna Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego 2010 Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego otrzymał arch. Adam Stafiniak (temat: Monastyr; promotor: dr inż. arch. Stanisław Lose; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej).
Dyplom Roku W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszamy na uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego za najlepszy magisterski projekt dyplomowy polskich uczelni architektonicznych.