Architektura MuratorWydarzeniaTrajlusiem przez miasto. Warszawa lat 50. i 60. w 3D

Trajlusiem przez miasto. Warszawa lat 50. i 60. w 3D

Fotoplastikon Warszawski w kwietniu prezentuje wystawę stereoskopowych fotografii stolicy autorstwa inżyniera Zbigniewa Szczypki

Barbakan w Warszawie
Fot.: Muzum Powstania Warszawskiego/ Fotoplastikon Warszawski

Czterdzieści siedem ujęć pokazuje odbudowywane po wojnie miasto. Autor utrwalił budowy prowadzone w latach 50. i 60. XX wieku, a jego zdjęcia pokazują skalę prac związanych z odbudową i przebudową miasta. Na zdjęciach obok budowy mostu Gdańskiego i tzw. Trasy Gdańskiej, poszerzania trasy W-Z na odcinku wolskim, zobaczyć można również wyjątkowe zdjęcia z modernizacji linii średnicowej, wraz z budową przystanków PKP Powiśle i PKP Ochota projektu Arseniusza Romanowicza.
Poza wielkimi budowami tamtych czasów, autor przemierza także historyczne rejony miasta i dokumentuje odbudowę najważniejszych jego fragmentów. Na wystawie zobaczyć można unikalne zdjęcia rejonów ul. Świętokrzyskiej i Krakowskiego Przedmieścia, trolejbusy przemierzające miasto, parkujące pod kościołem św. Anny, fasady “prastarych” kamienic Starego Miasta, pustka w miejscu Zamku Królewskiego na placu Zamkowym czy tajemnicze i niedostępne obecnie podwórka warszawskiej Starówki. Wszystkie te obrazy zyskują głębię dzięki zapomnianemu już nieco urządzeniu.

Technologia 3D w XIX wieku
Pierwsze fotoplastikony powstały w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku i szybko zdobyły wielką popularność. Dzięki wykorzystaniu dwóch zdjęć, przedstawiających ten sam przedmiot z nieco innego punktu widzenia, pozwalały na osiągnięcie złudzenia trójwymiarowości. Każdy z obrazów oglądany był przez widza tylko jednym okiem, w specjalnym okularze.
Stosunkowo proste urządzenia dawały każdemu możliwość odbycia wirtualnej podróży. Na przełomie XIX i XX wieku fotoplastikony powstawały w całej Europie; wkrótce ich liczba przekroczyła 250; pomiędzy nimi wędrowały zestawy fotografii o najrozmaitszej tematyce. Nowinka techniczna musiała jednak ustąpić kolejnym, jeszcze bardziej efektownym wynalazkom. Rozkwit kina położył kres popularności statycznych pokazów zdjęć. Do dziś ocalało zaledwie kilka kompletnych urządzeń, w tym zaledwie jedno w pierwotnej lokalizacji.


Fotoplastikon Warszawski
Fotoplastikon w Alejach Jerozolimskich powstał w 1905 roku i przez pokolenia pozostawał w posiadaniu jednej rodziny. Tu latach 50. i 60. zobaczyć można było zdjęcia z Londynu i Paryża. Kolekcja stereoskopowych zdjęć obejmuje przeszło 5 000 obiektów. Od 2008 Fotoplastikonem opiekuje się Muzeum Powstania Warszawskiego.

Trajlusiem przez miasto
29.03.2012-30.04.2012 w godz. 10.00-18.00
Fotoplastikon Warszawski
oficyna kamienicy w Al. Jerozolimskich 51
bilety w cenie 2 i 4 zł

Kraj, którego już nie ma. Fotografie z NRD Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie i Goethe-Institut Krakau zapraszają na wystawę prac fotografów z agencji Ostkreuz. W obiektywie:  wschodnioniemieckie miasta i ich mieszkańcy, od górników po punków z blokowisk
Urbanity 20 Years Later W Galerii Miejskiej w Berlinie odbędzie się wystawa zorganizowana przez Środkowoeuropejskiego Centrum Architektury CCEA oraz Niemieckiego Centrum Architektury DAZ w ramach projektu “Urbanity Twenty Years Later”. Wielkoformatowe fotografie ze stolic środkowej i wschodniej Europy przedstawiają miejsca poddane największym przeobrażeniom podczas ostatnich dwudziestu lat.
BAKU, EREWAŃ, TIBILISI: ODBIÓR! Fotografie, filmy i obiekty przestrzenne ukazują krajobraz i architekturę tego rejonu świata, naznaczoną historią i przemianami społeczno-ekonomicznymi, oraz codzienną egzystencję mieszkańców.