Architektura MuratorWydarzeniaUroczyste otwarcie Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 w Gdańsku: 15 grudnia

Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 w Gdańsku: 15 grudnia

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku zaprasza w sobotę 15 grudnia na otwarcie nowego Centrum Edukacji Artystycznej, mieszczacego się w gdańskim Nowym Porcie przy ulicy Strajku Dokerów 5

Projekt modernizacji wnętrz budynku mieszczącego pierwotnie łaźnię miejską przygotowany został przez architekta Jacka Dominiczaka.
W trakcie spotkania zobaczyć będzie można między innymi Białe Pudełko Pana Dory, czyli performance Transgatunkowego Teatru Sfinks.
Artyści wprawią w ruch „white box” przestrzeni galeryjnej nowoporckiej Łaźni 2, spróbują zasugerować wielość możliwości kreatywnej ekspresji w nowych wnętrzach – zapowiadają organizatorzy spotkania.

Po przedstawieniu odbędzie się część oficjalna, a następnie pokaz filmu zrealizowanego w trakcie wielogodzinnych spacerów artystów z Transgatunkowego Teatru Sfinks po Nowym Porcie; znalazły się w nim między innymi fragmenty wywiadów z mieszkańcami, lokalnymi rzemieślnikami i uczniami szkół znajdujących się na terenie dzielnicy.
Na sobotę i niedzielę kino, biblioteka oraz sala warsztatowa Łaźni 2 przekształcone zostaną w przestrzenie wystawiennicze, w których zaprezentowane zostaną efekty działań edukacyjnych prowadzonych przez artystów.

CSW Łaźnia 2 ma stać się instytucją edukacyjną – integrującą mieszkańców dzielnicy, przyciągającą artystów i kuratorów działających na co dzień w zagranicznych ośrodkach. Celowi temu służyć ma program rezydencyjny. Zaproszni twórcy przygotowywać będą projekty przeznaczone dla miasta, a w szczególności Nowego Portu.
Równocześnie we współpracy z Miejską i Wojewódzką Biblioteką Publiczną, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi z sferze kultury prowadzone być mają programy skierowane do różnych grup społecznych: dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych, osób starszych i narażonych na wykluczenie społeczne. Edukacja ta obejmować będzie projekty związane z filmem, muzyką, multimediami, a także klasyczną edukacją plastyczną. 

Otwarcie Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2
15 grudnia, godz. 18:00
Wielowątkowa tożsamość Gdańska: od gotyku, przez rekonstrukcje, po architekturę nowoczesną Co sprawia, że Gdańsk jest tak interesujący pod względem architektury? I w jaki sposób można definiować jego tożsamość architektoniczną? Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zaprasza na kolejną odsłonę ekspozycji „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury”. Tym razem poświęconą Gdańskowi.
Muzeum Bursztynu w Gdańsku Pozostawienie konstrukcji i ogólnego układu obiektu było bardzo rozsądną decyzją z uwagi na ograniczenie odpadów i optymalizację użycia zasobów – o realizacji Kseni Piątkowskiej pisze Monika Arczyńska.
Oliva Koncept / Gdańsk Forma budynków, ich estetyka, kompozycja elewacji odnoszą się z kulturą i poszanowaniem do wartości lokalizacji i wymagającego sąsiedztwa – o realizacji pracowni Arch-Deco pisze Ksenia Piątkowska.
Villa Jaśkowa Dolina w Gdańsku projektu MS 15 Architektura Na terenie gdańskiego Wrzeszcza powstaje nowe osiedle: Villa Jaśkowa Dolina. W 9 budynkach licowanych klinkierowymi płytkami powstanie w sumie 200 mieszkań. Projekt założenia zdobył właśnie CIJ Awards Poland 2021 w kategorii Best Upcoming Residential Development.
Apartamentowiec Chlebova w Gdańsku: nowa realizacja Roark Studio Apartamentowiec Chlebova w Gdańsku stanął w miejscu dawnej piekarni. Architekci z sopockiej pracowni Roark Studio przy realizacji wykorzystali elementy pochodzące z rozbiórki historycznego budynku.
Warszawa ma pomnik, Gdańsk tramwaj Zachwatowicza Po gdańskich torach jeździ tramwaj im. Jana Zachwatowicza. W ten sposób władze Gdańska uhonorowały kolejną zasłużoną dla miasta postać. Architekt odegrał znaczącą rolę w odbudowie miasta z wojennych zniszczeń.