Plac Teatralny w Warszawie

i

Autor: wydawnictwo K. Wojutyńskiego

Nowe Centrum Warszawy

Warszawskie place do poprawki. Mieszkańcy zaprojektują kształt i przeznaczenie placów: Teatralnego, Bankowego i Żelaznej Bramy

2023-05-25 12:20

Warszawski ratusz zapowiada przebudowę placów Teatralnego, Bankowego i Żelaznej Bramy. Ruszają warsztaty, podczas których wypracowany zostanie nowy kształt i funkcja tych przestrzeni.

Spis treści

  1. Place Warszawy odNOWA
  2. Przebudowa placu Teatralnego jako pierwsza
  3. Harmonogram warsztatów charrette dla placu Teatralnego

Place Warszawy odNOWA

Władze Warszawy przygotowują się do modernizacji trzech placów: Teatralnego, Bankowego i Żelaznej Bramy. Prace zaczną się od warsztatów charrette, które poprowadzi biuro projektowe MAU (Mycielski Architecture & Urbanism). Z tego rozwiązania ratusz skorzystał już przy projektowaniu zmian na placu Powstańców Warszawy. W skrócie, polega ono na przeprowadzeniu cyklu spotkań, podczas których mieszkańcy wraz ze specjalistami z różnych dziedzin dyskutują nad przyszłym zagospodarowaniem danego miejsca, zaczynając od zieleni, a na organizacji ruchu kończąc. Warsztaty charrette trwają zazwyczaj kilka dni i wymagają wcześniejszego przygotowania merytorycznego. Podczas spotkań na bieżąco weryfikowane są koncepcje zmian i wypracowywana jest docelowa propozycja przekształceń. Tym razem w wyniku warsztatów powstać mają koncepcje funkcjonalno-przestrzenne dla placu Teatralnego, Bankowego i Żelaznej Bramy. Władze miasta zyskają w ten sposób materiał poglądowy, który da odpowiedź na pytania, jak przestrzenie te powinny wyglądać, by pogodzić różne funkcje i różne potrzeby. Dziś są to miejsca zarówno uroczystych wydarzeń, jak i codziennych spotkań czy spacerów mieszkańców.

Plac Teatralny w Warszawie

i

Autor: C. Warś UM Warszawa

Przebudowa placu Teatralnego jako pierwsza

Na placu Teatralnym i Bankowym dominuje dziś ruch samochodowy. Pełnią one głównie rolę parkingów, a w przypadku Bankowego również węzła komunikacyjnego. Z kolei plac Żelaznej Bramy jest odcięty od Osi Saskiej. Brakuje przejścia dla pieszych i bezpośredniego połączenia z Ogrodem Saskim. Priorytetem będzie oddanie przestrzeni placów mieszkańcom poprzez uporządkowanie komunikacji i wprowadzenie zieleni. Trzeba również wyeksponować ich historyczne i turystyczne walory.

Nowe zagospodarowanie placów ma się wpisywać we współczesne myślenie o projektowaniu przestrzeni publicznych. Musi być zgodne z ideą programu „Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych” do Strategii #Warszawa2030. Ważnym elementem przy zaprojektowaniu na nowo tych miejsc jest również dialog z mieszkańcami, użytkownikami, gospodarzami placów i ekspertami – tłumaczy Wojciech Wagner, zastępca dyrektorki Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Od 24 maja ratusz zaprasza mieszkańców Warszawy na konsultacje społeczne dotyczące placu Teatralnego. Od 24 maja do 11 czerwca można wyrazić swoje zdanie na temat placu poprzez formularz na stronie konsultacji. Trzeciego czerwca odbędzie się spacer badawczy, który rozpocznie cykl warsztatów. Poniżej publikujemy harmonogram otwartych spotkań. 

Plac Teatralny w Warszawie

i

Autor: S. Pulcyn UM Warszawa

Harmonogram warsztatów charrette dla placu Teatralnego

• sobota, 3 czerwca, godz. 11.00-13.00 – spacer badawczy, pl. Teatralny; • środa, 14 czerwca, godz. 17.00-20.00 – I sesja warsztatowa; • czwartek, 15 czerwca, godz. 16.00-18.00 – otwarty punkt konsultacyjny; • poniedziałek, 19 czerwca, godz. 17.00-21.00 – prezentacja publiczna koncepcji wstępnej i II sesja warsztatowa; • czwartek, 22 czerwca, godz. 17.00-20.00 – prezentacja końcowa – wyniki warsztatów i wystawa.

Wszystkie prezentacje i sesje warsztatowe odbywają się w sali konferencyjnej na poziomie -2 w budynku Widok Towers przy Alejach Jerozolimskich 44. Wejście od strony Rotundy poprzez kancelarię ogólną Urzędu Miasta, schodami ruchomymi lub windą po prawej stronie wejścia. Więcej informacji na temat warsztatów dla placu Teatralnego na stronie: architektura.um.warszawa.pl/-/plac-teatralny.