Architektura MuratorWydarzeniaWspółczesna architektura - w czasach terroryzmu. Neufert na dziś?

Współczesna architektura - w czasach terroryzmu. Neufert na dziś?

Książkę Architektura w czasach terroryzmu. Miasto - przestrzeń publiczna – budynek recenzują Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak.

Współczesna architektura kontra terroryzm
Architektura w czasach terroryzmu. Miasto - przestrzeń publiczna - budynek

Artur Jasiński jest znanym krakowskim architektem, którego długa już kariera zawodowa zaczęła się w latach poprzedniego ustroju, a profesjonalna droga wiodła przez pracę na „kontraktach eksportowych” w krajach arabskich, pierwsze powstające polskie pracownie końca lat 80., wieloletnią działalność biura architektonicznego DDJM, którego był współzałożycielem i partnerem, po włas­ną firmę, aktywną na lokalnym (i nie tylko) rynku. Od kilku lat Jasiński zajmuje się również pracą pe­dagogiczną: pro­wa­dzi studio projektowe na Wydziale Architektury i Sztuk Pięk­nych Krakows­kiej Akademii im. Fry­cza Modrzewskiego, gdzie jest także prodziekanem. Ostatnie publikacje jego au­torstwa, a pojawiło się ich parę, są – jak można łatwo się domyślać – konsekwencją za­miaru, by oprócz profesjonalnej praktyki, wspinać się także po szczeblach kariery akademickiej.

Mimo że temat książki zdecydowanie nie powinien pozostawiać czytelnika obojętnym, publikacja napisa­na jest w sposób chłodny, bez wyraźnego zaangażowania emocjonalnego. Jest to bo­wiem pra­ca stricte naukowa, pomyślana jako rozprawa habilitacyjna. Z taką świadomością trzeba brać do ręki tę książkę. Nie jest ona przeznaczona do czytania przed snem, ani nie umili letnich wakacji. To dysertacja zbudowana według klasycznych reguł ga­tunku, gdzie po przedstawieniu genezy zjawiska współczesnego („ponowoczesnego”) terro­ryz­mu, stosowanych przezeń środków i metod, następuje prezentacja przykładów aktów terroru i ich wpływu na przestrzeń, aż po – co charakterystyczne dla architekta aktywnego zawodowo, jakim jest autor – omówienie techniczno-budowlanych rozwiązań stosowanych dla przeciwdziałania skutkom ataków i rajdów bombowych, zamachów samobójczych itp.

W publikacji opisano wydarzenia mające miejsce w Sta­nach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Kolejne przykłady pochodzą z miast leżących w obszarach innych kampanii zbrojnych – w Afganistanie i Iraku. Prezentowane metody pre­wencji i walki z terroryzmem przynależą zaś głównie krajom anglosaskim, tj. USA i Wielkiej Brytanii.

Zawarte w książce grafiki – zdjęcia, rysunki czy diagramy – są trojakiego rodzaju. Jedna grupa ilustruje skutki zamachów, pokazując dokonane zniszczenia; druga – projekty upa­mięt­nie­nia skutków tych tragicznych wydarzeń (warto tu wspomnieć o pomniku przy madryckim dworcu Atocha i oczywiście odbudowie World Trade Center), trzecia na­tomiast to zbiór przykładów zabezpieczeń architektonicznych (i szerzej: technicznych), które często w niezauważalny sposób istotnie podnoszą walory bezpieczeństwa w miastach, w oto­cze­niu budynków i w nich samych. Zwłaszcza te ilustracje są bardzo ciekawe dla pro­jek­tantów.
Polska wydaje się wolna od groźby współczesnego terroryzmu, co prawdopodobnie jest obra­zem pozornym. Ryzyko może wzrastać i architekci będą musieli włączyć ochronę przed tymi za­g­ro­żeniami do zestawu zagadnień, którymi trzeba się zająć w pra­cy nad projektem. A wte­dy Ar­chi­tektura w czasach terroryzmu... może spełnić rolę po­rów­ny­wal­ną z poradnikiem Neu­fer­ta...
- Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak

Artur Jasiński, Architektura w czasach terroryzmu. Miasto - przestrzeń publiczna - budynek, Wolters Kluwer Polska SA 2013, s. 272

Suomi Seven. Współczesna architektura Finlandii w Deutsches Architekturmuseum we Frankfurcie Od 6 września w Niemieckim Muzeum Architektury we Frankfurcie będzie można oglądać wystawę współczesnej architektury Finlandii. Na czym polega międzynarodowy sukces młodych fińskich projektantów?
Pawilon letni Hy-Fi projektu The Living. Materiały biodegradowalne we współczesnej architekturze Tymczasowy pawilon na dziedzińcu MoMA PS1 zaprojektowała pracownia architektoniczna The Living. Strukturę wykonano z biodegradowalnych materiałów - cegieł „wyhodowanych" z grzybni i odpadów rolniczych. Realizacja powstała w Nowym Jorku, w ramach Young Architects Program 2014
Materiały kompozytowe i robotyka we współczesnej architekturze. Eksperymentalny pawilon w Stuttgarcie Tymczasowy, eksperymentalny pawilon jest wynikiem półtorarocznej pracy interdyscyplinarnego zespołu studentów i naukowców z Uniwersytetu w Stuttgarcie. Lekka struktura została wykonana z robotycznie wyprodukowanych materiałów kompozytowych, a jej geometrię wywiedziono z budowy skrzydeł chrząszcza  
Duńskie Muzeum Morskie w Helsingør projektu Bjarke Ingels Group (BIG) Duńskie Muzeum Morskie powstało w obrębie 60-letniego doku ze ścianami o grubości 1,5 metra oraz 2,5-metrowej płycie dennej. Konstrukcję żelbetową oczyszczono, a stare muzy połączono stalowymi, przeszklonymi mostami. Budynek, który znalazł się wśród 5 finalistów nagrody im. Miesa van der Rohe zaprojektowała pracownia Bjarke Ingels Group (BIG).
Sunny Hills w Tokio projektu Kengo Kumy. Współczesna architektura japońska Sklep z ciastem ananasowym Sunny Hills to jedna z najnowszych realizacji Kengo Kumy. Zastosowano tu system łączenia Jiigoku-Gumi występujący w tradycyjnej architekturze japońskiej. Lekka drewniana struktura odróżnia sklep od otaczających go betonowych domów
Drewniane wnętrza Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Współczesna architektura Holandii Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, jeden z przykładów brutalizmu we współczesnej architekturze Holandii, przechodzi wielofazową modernizację. Surowy beton zastąpiły drewniane wnętrza, do których wykonania wykorzystano panele z amerykańskiego czerwonego dębu