Wyniki konkursu na modernizację i rozbudowę dworca autobusowego w Kielcach

i

Autor: Archiwum Architektury I nagroda - projekt: Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz Architekci

Wyniki konkursu na modernizację i rozbudowę dworca autobusowego w Kielcach

2016-12-21 12:00

Rozstrzygnięto konkurs na modernizację i rozbudowę słynnego kieleckiego UFO. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymali Marcin Kamiński i Bartosz Bojarowicz Architekci.

Dworzec autobusowy w Kielcach otwarto w 1984 roku. Budynek został zrealizowany według projektu architekta Edwarda Modrzejewskiego, inżyniera Jerzego Radkiewicza, Jeremiego M. Sieczkowskiego oraz inżyniera Mieczysława Kubali. Za jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań uważa się zaproponowany przez tego ostatniego wyspowy schemat komunikacji, w którym pojazdy poruszają się wokół dworca. Pomysł zdecydował o charakterystycznej, owalnej formie budynku. Jednoprzestrzenne wnętrze przekryto kopułą podtrzymywaną przez łukowate wsporniki, a wokół obiektu zaprojektowano przesłonięte wiatą stanowiska. W sierpniu 2016 roku ogłoszono konkurs architektoniczny na projekt modernizacji i przebudowy dworca. W jego warunkach zastrzeżono, że niepowtarzalna forma oraz schemat funkcjonalny budynku mają zostać zachowane.

Pierwsze miejsce w rozstrzygniętym 15 grudnia konkursie przyznano pracowni Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz Architekci z Kielc. Zwycięska praca zakłada podkreślenie charakteru obiektu jako wizytówki miasta oraz minimalną ingerencję w jego zewnętrzną formę. Inspiracją dla architektów były pierwotne założenia projektowe, również te niezrealizowane (np. ruchome schody w dworcowej hali). Zaproponowano przywrócenie transparentności bryły oraz złagodzenie niebiesko-żółtej kolorystyki. W nagrodzonej koncepcji pojawia się też szereg nawiązań do estetyki lat 60., m.in. w układzie sufitów podwieszonych oraz kulistych formach lamp i mebli. Ponadto usunięto punkty handlowe zakłócające komunikację wewnątrz dworca, a planowaną mediatekę zlokalizowano na antresoli. Funkcje związane z obsługą pasażerów, punkty gastronomiczne i sklepy przesunięto w kierunku środka i podzielono na dwie funkcje - związane z zakupami i informacją zlokalizowano wewnątrz, a poczekalnie z niezakłóconym wglądem na perony na zewnątrz. Zmieniono także lokalizację toalet - na zajmowanej przez nie powierzchni zaproponowano przestrzeń promocji miasta. Cały obiekt ma zostać dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W uzasadnieniu jury czytamy, że przedstawiona koncepcja architektoniczna najlepiej wypełnia założenia konkursu. Doceniono także rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, dobre rozwiązania kołowe i piesze oraz wysoki poziom warsztatu i profesjonalizm rozwiązań technicznych. Członkowie jury uznali także, że praca zachowuje klimat obiektu, a design lat siedemdziesiątych został twórczo zinterpretowany. Wśród zastrzeżeń znalazły się m.in. te dotyczące rozwiązania ściany kurtynowej i przeszklonych spoczników galerii, które uznano za niespójne z oryginalną estetyką dworca.

Drugą nagrodę w konkursie otrzymała duńska pracownia Gottlieb Paludan Architects i Paulina Adamczyk z Katowic, a trzecią MOKO Marta Frejda z Warszawy.Cztery wyróżnienie równorzędne przyznano pracom nadesłanym przez pracownie:

- INTRO75 Artur Wiśniewski- Litoborski+Maciniak Biuro Architektoniczne- Anna Mleczko Architektura i Appetite Studio Anna Stawkowska- Wiesław Michałek „Studio Projektowe i Wzorcownia NARADA”