Zielony efekt

Kontekst historyczny oraz zagadnienia planowania i funkcjonowania zieleni w miastach były punktem wyjścia do dyskusji dotyczących koncepcji dla Warszawy.

8 października, godz. 18.00
PALMIARNIA UL. BIAŁY KAMIEŃ 4 (U ZBIEGU WOŁOSKIEJ I RAKOWIECKIEJ) WSTĘP WOLNY!

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza na podsumowanie Zielonych debat. W lecie 2009 roku dyskutowaliśmy o zielonych przestrzeniach Warszawy. Odbyło się pięć debat, które dostarczyły wiedzy o historii, współczesnych tendencjach i problemach rozwoju terenów zieleni w Warszawie, pozwoliły ich uczestnikom na zrozumienie różnorodnych uwarunkowań zarządzania tymi terenami, a także wskazały kierunek dalszych poszukiwań płaszczyzny współdziałania głównych „aktorów” gry o zieleń, która toczy się w ramach gry o miasto, gry o Warszawę.

Na podstawie stanowisk i poglądów przedstawionych przez zaproszonych naukowców, artystów, architektów, urbanistów oraz przedstawicieli władz miasta, a przede wszystkim, dyskusji która miała miejsce po ich wystąpieniach Profesor Barbabra Szulczewska sformułowała kilka rekomendacji, skierowanych przede wszystkim do władz miasta i organizacji działających na rzecz miasta, związanych z ochroną przyrody i krajobrazu kulturowego.

Rekomendacje i wnioski z debat będą punktem wyjścia do dyskusji o perspektywach planowania terenów zieleni w Warszawie.
W panelu udział wezmą:
Profesor Barbara Szulczewska (SGGW) oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządu Terenów publicznych, Zarządu Oczyszczania Miasta i Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych.

Informacja o cyklu: http://um.warszawa.pl/konsultacjespoleczne/?id=zielone_debaty

Prowadzenie - Andrzej Kassenberg (Instytut na Rzecz Ekorozwoju)
Organizator – Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta St. Warszawy przy wsparciu merytorycznym Biura Ochrony Środowiska
Partner – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Kontakt – Marta Trakul, mtrakul@um.warszawa.pl, (22) 338 71 18


DEBATY

Śniadanie na Wiśle (barka „Wisława” przy Syrence Warszawskiej)/ godzina 12.00 – 14.00, 18.07.2009
Temat: Dlaczego Anglicy chodzą po trawie? Historia zieleni w Europie. Zielone koncepcje dla Warszawy.
Dyskusja: Znaczenie parków historycznych dla współczesnych mieszkańców. Czy jest potrzeba wprowadzania nowych funkcji np. wypoczynkowych do parków historycznych? Dlaczego Anglicy chodzą po trawie? Zwierzęta w parkach zabytkowych (sprzątanie po zwierzętach).

Śniadanie na trawie na Kępie Potockiej/ 25.07.2009
Temat: Łąki w środku miasta?
Dyskusja: Drzewo dla ulicy, ulica dla drzewa. Jak dbać o zieleń w mieście? Łąki w centrum miasta? Czyli czym jest pielęgnacja zieleni w przestrzeni publicznej? Czy należy wymieniać drzewostan?

Śniadanie na trawie w Parku Bródnowskim/ 22.08.2009
Temat: Zieleń jako przestrzeń działań twórczych. Park Rzeźby w Parku Bródnowskim. Sztuka poza murami muzeum.
Dyskusja: Pomniki czy rzeźby? Jaka sztuka w przestrzeni publicznej? Grodzenie parków.

Śniadanie na trawie na Zieleńcu przy ul. Frascati/ 29.08.2009
Temat: Mniej niż park, więcej niż trawnik. Gdzie jest i jaka jest zieleń miejska poza parkami? Cmentarze, zieleńce, „ogródki piwne”, stragany kwiatowe, działki w mieście, zielone dachy, „ogrody wertykalne”.
Dyskusja: Na czym polega projektowanie zielonych przestrzeni w mieście. Czy parki są „nudne”? Jakiego rodzaju kontaktu z przyrodą potrzebujemy w mieście? Czy cmentarz może być parkiem?

Śniadanie na dachu. Ogród Biblioteki Uniwersyteckiej/ 12.09.2009
Temat: Po co nam parki? Aktywność w parku, a jego urządzenie. Projektowanie aktywności. Place zabaw, boiska, szachy, meble parkowe, skate parki, ścieżki rowerowe. Czy w parku można jeździć na rowerze?
Dyskusja: Czy przestrzeń dla aktywności (program funkcjonalny) parków jest zgodny potrzebami? Co ludzie chcą robić w parkach i czy mają do tego warunki?
Aktywność dla mieszkańców - „Graj w zielone!”. Po debacie gry i zabawy.

Kolacja na trawie – Agrykola/19.09.2009
Finał: podsumowanie, prezentacja wniosków i raportu z debaty.
Prezentacja: Jakość życia na osiedlach, a tereny zielone. System przyrodniczy i projektowanie terenów zielonych.
Pokaz „zielonych” filmów – kino letnie.

Kopiec Powstania Warszawskiego od nowa – wyniki konkursu Zarząd Zieleni ogłosił wyniki konkursu na projekt zagospodarowanie terenów kopca Powstania Warszawskiego na Mokotowie. Jury pod przewodnictwem Grzegorza Stiasnego pierwszą nagrodę przyznało zespołowi w składzie: Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek i Natalia Trochonowicz.
Konkurs na zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego Zarząd Zieleni m. st. Warszawy ogłosił konkurs realizacyjny na zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego.
Zielone sznury Nowatorski element wystroju wnętrz roślinnością charakteryzuje się wysokim współczynnikiem masy zielonej na mkw. pomieszczenia.
Zielona rewolucja u bram? Wobec intensywnego rozwoju metropolii zaczynamy zdawać sobie sprawę, że kwestia zieleni w mieście ma dziś wymiar globalny. Wiąże się z ociepleniem klimatu, zanieczyszczeniem powietrza, gospodarką odpadami, itd. Mając poczucie, że stoimy u progu ekologicznej katastrofy, stajemy się coraz częściej inicjatorami, uczestnikami i widzami swego rodzaju zielonej miejskiej rewolucji – Agnieszka Dąbrowska podsumowuje konferencję Miastonatura. Zielona przyszłość miast?, którą zorganizowały w kwietniu Instytut Badania Przestrzeni Publicznej, ASP w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Instytut Filozofii UW.