Architektura Muratorarchitektura25Planowanie po wrocławsku

Planowanie po wrocławsku

Nowe studium Wrocławia zawiera dziewięć dziedzin polityki przestrzennej miasta, określających wizję jego rozwoju m.in. w sferze przestrzeni publicznych, kompozycji i infrastruktury urbanistycznej czy dziedzictwa kulturowego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono mieszkalnictwu i zrównoważonej mobilności.

Planowanie po wrocławsku
Osiedle Plac Grunwaldzki projektu Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak z zespołem, z uwagi na swą skalę nazywane też wrocławskim Manhattanem

Na początku stycznia 2018 roku Wrocław przyjął nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Główne założenia określone zostały na podstawie licznych analiz i konsultacji z mieszkańcami. Prace nad dokumentem rozpoczęto jeszcze w 2014 roku. Ostatecznie sformułowano w nim dziewięć dziedzin polityki przestrzennej miasta, określających wizję rozwoju m.in. w sferze mieszkalnictwa, przestrzeni publicznej, kompozycji i infrastruktury urbanistycznej czy dziedzictwa kulturowego. Według zapisów studium zieleń traktowana będzie odtąd na równi z innymi formami zagospodarowania terenu. Stolica Dolnego Śląska będzie ponadto realizować ideę miasta zwartego i tworzyć integrujące społeczność przestrzenie publiczne.

Szczególnie dużo miejsca poświęcono polityce mieszkaniowej i zrównoważonej mobilności. Określono na przykład osiem specjalnych stylów zamieszkania o zróżnicowanych formach zabudowy, w tym śródmiejski, kameralny, osiedlowy i mozaikowy. W ramach realizacji przyjętych postulatów Biuro Rozwoju Wrocławia prowadzi obecnie program „Osiedla kompletne”, którego istotną częścią są konsultacje z mieszkańcami wybranych obszarów miasta, pozwalające na stworzenie określonej ścieżki rozwoju danego osiedla, w szczególności pod względem urbanistycznym.

– Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to dokumenty nie do końca dla wszystkich zrozumiałe. Dlatego powstałe po konsultacjach materiały mają pomóc, czy to liderom we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim, czy radnym osiedlowym, zabiegającym o środki w ramach Funduszu Osiedlowego, w podejmowaniu decyzji o realizowanych projektach – mówi Łukasz Medeksza, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta. – To też wskazanie dla biznesu. Jeśli bowiem na przykład mieszkańcy osiedla jednoznacznie wskazują na brak oferty gastronomicznej, to sygnał, że jest tam przestrzeń dla nowego baru czy restauracji – dodaje. Uwagi zebrane podczas konsultacji mają posłużyć w przygotowaniu publikacji „Wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego”, która stanowić będzie punkt wyjścia dla wszelkich inicjatyw lokalnych na osiedlu.

Planowanie po wrocławsku
W studium przewidziano kilkadziesiąt kilometrów nowych tras tramwajowych. Jeśli powstaną, ponad połowa wrocławian będzie mieć do najbliższego przystanku nie więcej niż 400 metrów

Z kolei główne założenia nowego studium w dziedzinie zrównoważonej mobilności to jeszcze większa integracja różnych środków transportu publicznego, maksymalne wykorzystywanie wrocławskiego węzła kolejowego oraz łączenie miasta z aglomeracją, w szczególności jednak rozwój sieci tramwajowej. Jeśli plany budowy nowych tras dla tramwajów uda się zrealizować, ponad połowa wrocławian będzie mieć do najbliższego przystanku nie więcej niż 400 metrów. Dopełnieniem całego systemu ma być również komunikacja rzeczna. Przewiduje się realizację kolejnych przystani i przystanków tramwajów wodnych. Duży nacisk położono oczywiście na udogodnienia dla pieszych i cyklistów. Wyznaczono m.in. 625 km nowych dróg rowerowych, w tym specjalne zielone trasy, które mają przebiegać z dala od głównych arterii. Pełna treść dokumentu dostępna na stronie: zaplanuj.wroclaw.pl.

Planowanie po wrocławsku
Jednym z priorytetów władz Wrocławia jest łączenie miasta z resztą aglomeracji. Na zdjęciu otwarty w 2011 roku most Rędziński, będący częścią autostrady A8

 


W 2019 roku mija 25 lat od wydania pierwszego numeru „Architektury-murator”. Sprawdź, co przygotowaliśmy z okazji jubileuszu: www.architektura25.pl


 

Patroni:                                                                      Patron honorowy:

Partner instytucjonalny:

Partnerzy 25-lecia:

Jak zapanować nad chaosem? Rząd wprowadza reformę planowania przestrzennego Niemal 70% powierzchni Polski nie jest objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo coraz więcej gruntów rolnych ulega chaotycznemu przekształcaniu na cele budowlane. Tracą na tym obywatele oraz środowisko naturalne.
Nowy zespół do spraw reformy planowania przestrzennego Marcin Brataniec, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Piotr Lewicki, Marek Piwowarski i Sylwia Widzisz-Pronobis to tylko niektórzy członkowie nowo powołanego zespołu, który wesprze Ministerstwo Rozwoju w opracowaniu projektu zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Miasto – Myśli – Możliwości. Nowy cykl dyskusji o mieście w Muzeum Śląskim Hubert Klumpner, Yuval Fogelson czy Teddy Cruz i Fonna Forman to tylko niektórzy z ekspertów, którzy wezmą udział w przewidzianym na jesień cyklu dyskusji na temat innowacji w dziedzinie planowania przestrzennego i polityki miejskiej. Wydarzenie skierowane jest głównie do przedstawicieli samorządu, architektów i aktywistów, którzy biorą czynny udział w miejskich transformacjach.
Mikroprzestrzenie miejskie. Pilotaż planowania w małej skali Dzięki inicjatywie Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na terenie województwa śląskiego rozpoczęto pilotaż mikroplanowania. W ramach przedsięwzięcia metamorfozie poddany zostanie między innymi plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej.
Hubert Klumpner. Miasto dobrze wymieszane Od upadku komunizmu w Polsce minęło 28 lat, a Wasze miasta nadal mają modernistyczną strukturę. Strefowanie wyrasta z idei apartheidu, podziału na białych i czarnych, bogatych i biednych, samochody i pieszych. Jeżeli naprawdę chcemy zmienić system, architektura i planowanie powinny utorować drogę zmianom – z Hubertem Klumpnerem, współzałożycielem zespołu badawczo-projektowego Urban – ThinkTank przy ETH w Zürichu, o nowatorskich strategiach dla miast, w tym dla Warszawy, którą odwiedził w czerwcu podczas Affordable Housing Forum, rozmawiają Agata Twardoch i Jakub Heciak.
Notatki o planowaniu regionalnym Nie ulega wątpliwości, że regionalne planowanie przestrzenne znajduje się dziś w swoistej koncepcyjnej pustce. Nie wiemy, po co je uprawiać ani jak to robić – pisze Janusz Sepioł, Generalny Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, wskazując równocześnie metodę planowania, w której najważniejszym zasobem regionu staje się jego krajobraz