Bulanda, Mucha

Bulanda, Mucha

W dorobku warszawskiej pracowni Bulanda, Mucha Architekci jest budynek, który przeszedł już do historii polskiej architektury – centrala BRE Banku w Bydgoszczy (1999, „A-m” 6/00). Biurowiec uzupełnia pejzaż dzielnicy staromiejskiej mimo braku dosłownych nawiązań formalnych do dawnej zabudowy. Uwagę zwróciła też pionierska w skali kraju, dziś dość standardowa, adaptacja dawnej papierni w Konstancinie na małe centrum handlowe (2002, „A-m” 7/03). Firma realizuje w centrum Warszawy modernizację i rozbudowę biblioteki publicznej przy Koszykowej (I nagroda w konkursie w 2005 roku).

Bulanda, Mucha Architekci
sp. z o.o
ul. Lipińska 4
01-833 Warszawa
tel. +48 22 5610150
fax. +48 22 56110151
e-mail: bimarch@bimarch.pl
www.bimarch.pl

Nasi architekci

Andrzej Bulanda

Włodzimierz Mucha