Tony Fretton

Tony Fretton

Tony Fretton zwrócił na siebie uwagę w 1992 roku projektem budynku londyńskiej galerii Lisson. Swoją oszczędną, neomodernistyczną formą ten niewielki obiekt odróżniał się na tle sentymentalnego pastiszu tradycyjnej angielskiej architektury, który dominował wtedy w Londynie. Od tamtej pory znakiem rozpoznawczym Frettona są wysmakowane, oszczędne efekty przestrzenne i świetlne, a także eksponowanie urody materiału. W jego dorobku widać ogromny wpływ Miesa van der Rohe i innych europejskich modernistów. Jeśli dodać, że Fretton od 10 lat wykłada w Delft, a wiele jego ważnych budynków powstało na kontynencie, nie dziwi, że ma w rodzinnej Anglii etykietkę europejskiego architekta.

Tony Fretton
Architects Ltd.
Highate Studios, 53-79 Highgate Road
London NW5 1TL
tel. 44 (0) 20 72842000
fax 44 (0) 20 3227 1055
e-mail: STUDIO@tonyeretton.com
www.tonyfretton.com

Nasi architekci

Tony Fretton