Building Berlin

i

Autor: archiwum serwisu BUILDING BERLIN. THE LATEST ARCHITECTURE IN AND OUT OF THE CAPITAL VOL.III, RED. LOUIS BACK, BRAUN PUBLISHING AG, ARCHITEKTENKAMMER BERLIN 2014

Building Berlin. The Latest Architecture in and out of the Capital, red. Louis Back

2014-12-17 18:34

Książka stanowi bogato ilustrowany przegląd berlińskich realizacji z lat 2012-2013, których cechą wspólną jest skromność i umiar. To wartości nie do przecenienia zwłaszcza we współczesnym polskim krajobrazie architektonicznym – recenzja Łukasza Zagały.

Książki dotykające spraw związanych z przestrzenią i architekturą dzielę na dwa typy: takie, w których w większości oglądam ilustracje oraz takie, które czytam, a ilustracje są drugorzędne, w zasadzie zupełnie nie przeszkadza mi jak ich nie ma, ponieważ trzeba wtedy uruchomić wyobraźnię, nawet jeśli jej projekcja nie jest zgodna z zamierzeniem autora. Building Berlin to zdecydowanie książka reprezentująca typ pierwszy.

Jest to po prostu zbiór ilustracji najnowszych realizacji w stolicy Niemiec oraz projektów berlińskich pracowni zrealizowanych poza Berlinem. Obiekty zostały pogrupowane według funkcji, co ułatwia przeglądanie i szybki powrót do lektury w każdej z grup.

Książka jest dla mnie interesująca z uwagi na kilka niezwykle ciekawych architektonicznie przykładów, takich jak budynki mieszkalne w Berlinie przy Ritterstrasse 50 i Schweibusserstrasse 42-44, ale także z tego powodu, że stanowi przegląd zrealizowanych obiektów z lat 2012-2013. Za tym idzie możliwość refleksji i postawienia pytań o nowy styl lub modę w architekturze, a także – jak się mają nasze rodzime realizacje w stosunku do opublikowanych w książce?

Moja osobista refleksja jest taka, że wspólną cechą większości budynków berlińskich, z wyjątkiem kilku domów indywidualnych, w których z natury rzeczy odciśnięte są subiektywne oczekiwania właścicieli, jest duża skromność i umiar. To wartości nie do przecenienia zwłaszcza we współczesnym polskim krajobrazie architektonicznym, stąd choćby z tych przyczyn gorąco polecam lekturę.