Centrum Praskie Koneser Panorama 01

i

Autor: Marcin Czechowicz Widok na założenie od ulicy Białostockiej. Na pierwszym planie jedno z pięciu wejść na teren Konesera. Architekci starali się wpisać projekt w panoramę kamienicznej i przemysłowej zabudowy Szmulowizny, dbając o współczesny wyraz architektury

Centrum Praskie Koneser

2019-05-27 15:07

Realizacja wymagała ponad 50 odrębnych pozwoleń na budowę, a na 5 hektarach pracowało jednocześnie 4 generalnych wykonawców nad kilkunastoma budynkami – o nowym wielofunkcyjnym zespole na warszawskiej Pradze piszą Jerzy S. Majewski i Krzysztof Mycielski. W numerze także wypowiedź głównego projektanta, Krzysztofa Matwiejuka, z Juvenes Project.

Centrum Praskie Koneser 08

i

Autor: archiwum pracowni Wizualizacja kompleksu Centrum Praskie Koneser
Centrum Praskie Koneser 09

i

Autor: archiwum pracowni Sytuacja. Oznaczenia: A – zabytkowy budynek Dyrekcja i Kordegarda, obecnie budynek biurowy; B – zabytkowy budynek Magazyn, obecnie Hotel Moxy Praga Warsaw; C – zabytkowy budynek Filtracji, obecnie budynek usługowo-biurowy; D – budynek Butelkownia, centrum konferencyjno-eventowe z usługami na parterze; E1 – zabytkowy budynek Strażnica, obecnie budynek mieszkalny; E2 – budynek Wytwórnia, budynek mieszkalno-usługowy; E3 – budynek Skarbnica, obecnie budynek mieszkalny; E4 – zabytkowy budynek Mennica, obecnie budynek mieszkalny; F, H, O, P – budynki handlowo-biurowo-usługowe; G – Zabytkowy budynek Stary Magazyn Spirytusu, obecnie budynek usługowy z klubem muzycznym i restauracją; I – zabytkowy budynek Warsztat Mechaniczny, obecnie budynek o funkcji gastronomicznej; J – zabytkowy budynek Nowy Magazyn Spirytusu, obecnie Campus Warsaw – Google for Startups; K – zabytkowy budynek Rektyfikacja i Kotłownia, obecnie Muzeum Wódki Polskiej; L – budynek Plac Konesera 2, budynek handlowo-biurowy; M, N – nowo powstające obiekty biurowe z usługami w parterze, w trakcie realizacji (przewidywane zakończenie: 2020) Z – budynek zabytkowy przy ul.Markowskiej 18A niewchodzący w skład Centrum Praskiego Koneser. Obecnie jest tam wspólnota mieszkaniowa, mieszkania komunalne i przedszkole gminne.
Centrum Praskie Koneser I

i

Autor: Marcin Czechowicz I | Widok od strony północnej, od ulicy Białostockiej na wejście nr 1 oraz wjazd na parking podziemny. Po lewej budynek biurowy (P) po prawej I (gastronomia) oraz budynki mieszkalne E2 i E3
Centrum Praskie Koneser II

i

Autor: Marcin Czechowicz III | Ścieżka z zielenią i elementami małej architektury prowadząca od wyjścia nr 1. Widokiem na zespół budynków biurowo-handlowo-usługowych (FHOP) oraz budynek mieszkalny Skarbnica (E3), z usługami w parterze i podziemną halą garażową
Centrum Praskie Koneser III

i

Autor: Marcin Czechowicz II | Widok na budynek mieszkalny z częścią gastronomiczną, biurową i usługową Wytwórnia (E2) z rogu ulic Białostockiej i Markowskiej. Nazwa nawiązuje do działającego w tym miejscu teatru Wytwórnia, będącego pierwszą inicjatywą artystyczną zlokalizowaną na terenie działającego jeszcze zakładu
Centrum Praskie Koneser IV

i

Autor: Marcin Czechowicz V | Widok na południową część placu, w tle Muzeum Wódki (K), po lewej budynek Plac Konesera 5 (F), po prawej Hotel Moxy Praga Warsaw (B)
Centrum Praskie Koneser V

i

Autor: Marcin Czechowicz IV | Widok od ulicy Ząbkowskiej na wejście nr 4 oraz zabytkowy budynek Dyrekcja i Kordegarda (A) i dawny magazyn, obecnie Hotel Moxy Praga Warsaw (B)
Centrum Praskie Koneser VI

i

Autor: Marcin Czechowicz VI | Widok na plac Konesera oraz wejście nr II, pasaż Konesera i budynek biurowo-handlowo-usługowy Plac Konesera 9 (O)
Centrum Praskie Koneser VII

i

Autor: Marcin Czechowicz VII | Plac Konesera z elementami zieleni i elementami małej architektury, po lewej Campus Warsaw (J) i Muzeum Wódki (K)
Centrum Praskie Koneser VIII

i

Autor: Marcin Czechowicz VIII | Plac Konesera, widok z tarasu widokowego Muzeum Wódki (K), po lewej fragment budynku Butelkowni (D), po prawej Stary Magazyn Spirytusu (G) i budynki handlowo-usługowo-biurowe (FHOP)
Centrum Praskie Koneser IX

i

Autor: Marcin Czechowicz IX | Kratownica stanowi przedłużenie elewacji Butelkowni (D) i łączy ją z sąsiednim budynkiem
Centrum Praskie Koneser X

i

Autor: Marcin Czechowicz X | Wejście nr 3 od ulicy Ząbkowskiej, po prawej istniejąca zabudowa, po lewej budynek handlowo-biurowy, dawniej budynek Filtracji (C). Przestrzeń ujęta w ściany szczytowe dawnego domku dozorcy stanowi pieszą bramę na teren Konesera
Centrum Praskie Koneser XI

i

Autor: Marcin Czechowicz XI | Wewnętrzny pasaż, po prawej zabytkowy budynek Filtracji, obecnie budynek usługowo-biurowy (C), w głębi Hotel Moxy (B)

Idea projektu – o Centrum Praskim Koneser Krzysztof Matwiejuk

Przystępując do rewitalizacji pofabrycznego zespołu dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser stanęliśmy przed złożonym zadaniem. Na pierwszym miejscu należy wymienić opracowanie takich założeń urbanistycznych, by utrzymując integralność zespołu pofabrycznego i dominującą rolę zachowanych zabytków, uzyskać intensywność zagospodarowania dostateczną dla sfinansowania całości przedsięwzięcia. Prace te miały wiele etapów i wymagały współdziałania ze służbami konserwatorskimi, autorami wcześniejszych koncepcji zagospodarowania, projektantem planu miejscowego oraz władzami miasta. Koncepcja układu przestrzennego zakładała: zachowanie proporcji przestrzeni wewnętrznych placów zespołu pofabrycznego; zabudowę wnętrz kwartału o wysokości nieprzekraczającej wysokości dawnych magazynów spirytusu i głównego korpusu budynku rektyfikacji; wyższą zabudową o wysokości 25 m lokowaną jedynie na obrzeżach zespołu; nadanie zabudowie współczesnego charakteru nawiązującego do dziedzictwa przemysłowego, ale bez kopiowania jakichkolwiek form historycznych zespołu. Zaplanowano, że układ dróg i placów wewnętrznych w Koneserze pozostanie do dyspozycji pieszych i rowerzystów, a eliminacja ruchu kołowego z powierzchni pozwoli także tchnąć życie w place wewnętrzne, poprzez organizowanie imprez, jarmarków, koncertów na świeżym powietrzu. Wyzwaniem było skomponowanie nowych funkcji zespołu w sposób optymalny – godzący autentyzm zachowanych zabytków z realiami szybko ewoluującego otoczenia biznesowego. Unikalne funkcje obiektów wymagały ogromnej elastyczności i otwarcia na zmiany przeznaczenia budynków, bliską współpracę projektową z najemcami. Efektem tych działań jest: komercyjny projekt muzealno-rozrywkowy – Muzeum Wódki Polskiej; pierwszy w Polsce i jeden z kilku na świecie projekt start-up’owy Googla – Campus Warsaw; pierwszy na Pradze Północ sieciowy hotel Moxy Marriotta, doskonale wpisany swoim konceptem w charakter kompleksu; nowoczesna sala eventowa Butelkownia i przestrzenie ekspozycyjne Laboratorium 2400; centrum medyczne, klub fitness, restauracje oraz klub muzyczny Syreni Śpiew w unikalnej przestrzeni starego magazynu spirytusu; pierwszy park biurowy na Pradze, który okazał się wielkim sukcesem komercyjnym oraz mieszkania w budynkach typu loft, zarówno adaptowanych, jak i współczesnych. Każdy z tych projektów ma w naszej pracowni odrębną historię i stanowił wyzwanie twórcze, techniczne i organizacyjne. Realizacja projektu wymagała ponad 50 podstawowych i zamiennych pozwoleń na budowę. Jednocześnie na terenie o powierzchni prawie 5 hektarów pracowało 4 generalnych wykonawców, nad kilkunastoma budynkami. Łączna powierzchnia najmu całego zespołu, po ukończeniu ostatnich dwóch budynków biurowych, osiągnie blisko 90 000 m2.

Centrum Praskie Koneser 10

i

Autor: Marcin Czechowicz Na pierwszym planie budynki handlowo-usługowo-biurowe: po lewej budynek Plac Konesera 10A (H) przekryty szedowym dachem, w głębi Skarbnica (E3), w tle panorama miasta

Pięć hektarów w tkance miejskiej – o Centrum Praskim Koneser Jerzy S. Majewski

Kompleks Konesera na terenie dawnej fabryki wódki przy ul. Ząbkowskiej stanowi największą obok Portu Praskiego inwestycję w centrum warszawskiej Starej Pragi. Obie realizacje mają odrębny charakter. Łączy je jednak wspólny mianownik – próba stworzenia żywej tkanki miejskiej. W przypadku Konesera już teraz można ocenić, że jest ona udana, mogąca stanowić wzór dla innych tego rodzaju działań. Architekci z Juvenesa, przystępując do modernizacji zespołu, wytyczyli pomiędzy budynkami siatkę ulic, a puste przestrzenie, powstałe w miejscu rozebranych powojennych zabudowań, przeznaczyli pod nowe obiekty. Jednym z filarów sukcesu Konesera jest konsekwentna eliminacja ruchu kołowego. Został on w całości schowany pod ziemią. Dzięki temu przestrzeń kompleksu jest przyjazna dla ludzi, daje możliwość organizowania rozmaitych wydarzeń i może być dziś odczytywana jako jądro „praskiej starówki”. O atrakcyjności zespołu decyduje także jego wielofunkcyjność. Nie jest to monokultura handlowa, mieszkalna czy też biurowa. Dominuje tu różnorodność wpisana w konsekwentne ramy architektoniczne.

Projekt Konesera to ogromne przedsięwzięcie konserwatorskie. Zabytkowe, ceglane obiekty przemysłowe z przełomu XIX i XX wieku wyraźnie określają charakter architektoniczny kompleksu, tworząc jego łatwo rozpoznawalny wizerunek. Tymczasem współczesne budynki wykończone klinkierem, szkłem, surowym żelbetem i płytami z modnego dziś kortenu stanowią tło dla zabytkowej architektury. Projektantom udało się tu zachować właściwy balans – to, co nowe nie razi nudą, nie wybija się jednak na pierwszy plan. Ponadto budynki odwołują się do przemysłowej przeszłości miejsca nie tylko ceglanymi ścianami, lecz także takimi rozwiązaniami jak wariacje na temat szedowych dachów charakterystycznych dla hal fabrycznych sprzed ponad stu lat. Zabytkowym obiektom nadano nowe funkcje. Na przykład ceglany budynek od strony ul. Markowskiej, dawna siedziba Mennicy Państwowej, został zaadaptowany na dom mieszkalny. Po roku 1989 przez wiele lat pozostawał opuszczony. Drewniane stropy były w tak złym stanie, że nie nadawały się do renowacji, w związku z czym wymieniono je na żelbetowe. Jedynie na klatkach schodowych zachowano dawny ustrój konstrukcyjny, m.in. z zachowanymi i efektownie wyeksponowanymi stropami Kleina. Jednak i tu na ostatniej kondygnacji wykonano je z surowego betonu. Widoczne w zwieńczeniu duszy, ozdobione współczesnymi żyrandolami wywierają wrażenie, grając kontrastem starego z nowym. Innym ciekawym rozwiązaniem było urządzenie piwnic lokatorskich dzięki odkopaniu ziemi wokół bardzo grubych i głęboko posadowionych, ceglanych fundamentów. Polem doświadczalnym dla działań konserwatorskich był dawny budynek bramy od strony ul. Ząbkowskiej – charakterystyczny, o formie przypominającej miniaturę średniowiecznego zamku najeżonego hełmami i wieżyczkami. Najbardziej spektakularnym obiektem przemysłowym kompleksu jest dawna gorzelnia z wieżą rektyfikacji i zachowanym kominem. Budynek, stanowiący jedną z pierzei głównego placu założenia, został przekształcony na Muzeum Polskiej Wódki („A-m” 8/18). Znajdują się tam także restauracje, których wnętrza powstały w pracowni Nizio Design International („A-m” 8/18).

Wielkie uznanie budzi szacunek, z jakim w obiektach zabytkowych potraktowane zostały dawne detale architektoniczne, elementy wyposażenia budynków czy galanteria metalowa. Ogromną uwagę poświęcono odtworzeniu stolarki. I choć spełnia ona wszystkie współczesne wymogi, to na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie historycznej. W trakcie prac renowacyjnych różnego typu okna zostały zdemontowane, a każdy detal starannie zeskanowany. Udało się precyzyjnie określić pierwotny kształt drewnianych profili, zatartych przez kolejne warstwy farby. W budynkach przywrócono okna skrzynkowe z lufcikami, mimo że zewnętrzne szyby są tu zespolone. Równie starannie zinwentaryzowano, a potem odtworzono elementy galanterii metalowej. Od klamek w drzwiach i obrotnic w oknach po większe elementy. Ich wykonawcą był rzemieślnik-pasjonat Krzysztof Michalski. Na podstawie zachowanych reliktów zaprojektowane zostały współczesne kratki wentylacyjne oraz osłony na instalacje elektryczne, gazowe i przeciwpożarowe. O staranności, z jaką przywrócono pierwotny detal, świadczy m.in. decyzja architektów o tym, aby nie używać wkrętów krzyżakowych, których nie stosowano na przełomie XIX i XX wieku. Na elewacjach zachowano nawet takie elementy jak stare, ceramiczne izolatory czy ruchome konstrukcje dawnych markiz. Drobiazgi nawiązujące do przemysłowej przeszłości miejsca rozsiane są po całym terenie. Także we wnętrzach budynków architekci starali się w miarę możliwości zachować autentyczne elementy. Od balustrad na klatkach schodowych, poprzez kafle wtórnie wmontowane w posadzki, po całe urządzenia w rodzaju dawnych kotłów w budynku dawnej gorzelni. Obraz kompleksu byłby idealny, gdyby nie irytujące drobiazgi. Architekci bardzo starannie zaprojektowali posadzki, ale wykonawcy zamontowali w nich koszmarne betonowe włazy studzienek telefonicznych. Równie ordynarnie prezentują się malowane na żółto, standardowe skrzynki gazowe, szpecące zabytki. A przecież miały być wkute w mur i wykonano dla nich specjalne metalowe osłony.

Modernizacja Konesera stanowi niejako kontynuację działań podjętych w rejonie Ząbkowskiej prawie dwie dekady wcześniej, kiedy to Janusz Sujecki i Jarosław Zieliński przedstawili społeczny projekt rewaloryzacji ulicy. Był to początek zmian, które przyciągnęły uwagę inwestorów i złagodziły negatywne dotąd opinie o tej części miasta. Sprawiły, że w zdewastowanych zabytkach dostrzeżono duży potencjał. Wydaje się, że Koneser wzorcowo spełnia założenia programu rewitalizacji dzielnicy, a jego znaczenie, jako pełnego autentyzmu „praskiej starówki”, będzie rosło.

Centrum Praskie Koneser 11

i

Autor: Marcin Czechowicz W przestrzeni publicznej Konesera zamontowano industrialne oświetlenie, po prawej w głębi budynek mieszkaniowy Skarbnica (E3)

Efektowna kameralność – o Centrum Praskim Koneser Krzysztof Mycielski

Otwarcie Konesera jest w Warszawie wydarzeniem bez precedensu. To przede wszystkim za jego sprawą, z uwagi chociażby na samą skalę przedsięwzięcia, dokona się w najbliższym czasie istna ofensywa stołecznej klasy średniej na warszawską Pragę. Wielki kwartał carskiej postindustrialnej zabudowy, zlokalizowany pomiędzy zwartą tkanką stuletnich kamienic a blokami Szmulowizny, zmienił się w atrakcyjną przestrzeń publiczną, nowe zagłębie modnych knajp i kreatywną przestrzeń dla start-upów z polską siedzibą Google jako najważniejszym wabikiem dla najemców. To wszystko dzieje się w jedynej ocalałej z wojny dzielnicy Warszawy. Z jej wciąż trwającymi unikatowymi więziami sąsiedzkimi, zachowanym lokalnym rzemiosłem, niepisanymi zasadami współżycia, kapliczkami w podwórkach i narosłymi przez lata zaniedbań problemami egzystencjalnymi, jakich nie ma w innych częściach miasta. Inwestorzy wykonali wysiłek, nie tylko w warstwie konserwatorskiej i wizualnej, aby zmartwychwstały Koneser nie odstawał zupełnie od tutejszej rzeczywistości. Rewitalizacja podupadłych, zabytkowych, fabrycznych zabudowań w tak złożonym kontekście, chociażby z biznesowego punktu widzenia, była zadaniem pionierskim. Wielkim komercyjnym atutem stało się dociągnięcie na Pragę metra. Klasyczne centrum handlowe nie miało tu sensu, gdyż funkcję tę pełni już pobliska Galeria Wileńska. Inwestorzy świadomie zrezygnowali z wielkopowierzchniowego handlu na rzecz stworzenia atrakcyjnego fragmentu miasta, co samo w sobie jest w Warszawie ewenementem. Potencjał stanowiła specyfika samego Konesera – niegdyś zamkniętego osobnego miasteczka produkującego alkohol dla carskiego wojska, z własną niezależną infrastrukturą i wewnętrznymi placami. Powtarzając ich ślad, wykreowano klarowny układ urbanistyczny z trzema wyrazistymi, połączonymi ze sobą przestrzeniami publicznymi, dodatkowo spiętymi komunikacyjnie zadaszonym pasażem handlowym. Odrestaurowane bramy niegdyś pilnie strzeżonego zakładu stoją dziś otwarte, przez całą dobę zapraszając na teren kompleksu każdego przybysza i przechodnia. Podczas gdy rewitalizacja zabytkowej tkanki musiała pociągnąć za sobą spore koszty, komercyjną szansą dla Konesera stały się te jego fragmenty, które były możliwe do wykorzystania pod współczesną zabudowę. Mieszając ze sobą nowe i stare, uzyskano pożądaną miejską różnorodność. Budynki w odmiennym wieku, charakterze i skali tworzą efektowną kameralność zespołu. Zgodnie ze współczesną myślą urbanistyczną ich zróżnicowanie funkcjonalne, od zabudowy mieszkaniowej, poprzez usługi, handel i gastronomię, obiekty kultury, hotele, aż do budynków biurowych wraz z wyeliminowaniem ruchu kołowego pomiędzy nimi, zapewniają żywotność przestrzeni od rana do wieczora. W posadzkach wszystkich trzech placów Konesera zaprojektowano podłączenia, ułatwiające organizację tutejszych bazarów i innych imprez masowych. Nowe budynki nie udają starych – czasem nawiązują do nich elewacyjną cegłą, surowym wystrojem wnętrz, przemysłowym szedowym dachem, ale innym razem wprowadzają zupełnie autonomiczną estetykę, jak chociażby zlokalizowany w centrum zespołu i przypominający współczesny pawilon Expo budynek Butelkowni. Mieści on wielofunkcyjną salę przeznaczoną na tutejsze wydarzenia. Stare obiekty pieczołowicie zrewaloryzowano, dbając o ich wzajemne relacje wizualne, nawet kosztem ograniczania powierzchni użytkowej w nowej zabudowie. Oprócz elewacji i stolarki z detalami mosiężnych okuć, odrestaurowano także inne klimatyczne detale, ważne dla tożsamości miejsca – żeliwne kolumny, kotły, lampy przemysłowe, drabinki techniczne, izolatory elektryczne czy elementy hydrauliki. Zadbano o industrialne i swojskie nazewnictwo obiektów. Na Pradze dokonuje się obecnie, znany z nowojorskiego Brooklynu, berlińskiego Mitte czy Kreuzbergu i wielu innych miejsc, mechanizm samoistnej modernizacji zaniedbanych metropolitalnych dzielnic. Zaczyna się od działalności lokalnych artystów, doceniających autentyzm miejsca i czyniących go modnym, a kończy komercjalizacją. W Warszawie istnieje świadomość negatywnych konsekwencji tego procesu. Równolegle z otwarciem Konesera wdrażany jest na Pradze Zintegrowany Program Rewitalizacji. Uwzględnia złożoność tutejszych problemów i daleko wykracza poza zagadnienia związane jedynie ze stanem technicznym kamienic. Jeśli zainicjowane przez prywatny biznes zmiany w standardzie przestrzeni publicznej zagrają ze społecznym programem samorządu, być może wbrew prognozom socjologów warszawskiej Pradze nie zagrozi aktualnie przyspieszająca gentryfikacja. O ile władze miasta dojrzały do tego wyzwania, o tyle zmodernizowany Koneser, zgodnie z deklarowaną wolą inwestorów, może tchnąć w Pragę nową energię stając się wizualnie wpisaną w kontekst i otwartą na lokalność przestrzenią. Nie zaś osadą konkwistadorów, która jedynie przyczyni się do podniesienia czynszów i w efekcie odejścia tutejszego świata.

Centrum Praskie Koneser 12

i

Autor: Marcin Czechowicz Plac Konesera z budynkiem mieszkaniowym Skarbnica (E3), w podcieniu widoczny zabytkowy, najmniejszy zachowany budynek byłego składu Strażnica (E1) obecnie pełniący funkcję biurową
Centrum Praskie Koneser 13

i

Autor: Marcin Czechowicz Żelbetowa kratownica Butelkowni (D) przerzucona nad drogą wewnętrzną jest reminiscencją napowietrznej kładki dawnego budynku, w głębi Muzeum Wódki (K)
Metryka

Zabytkowy budynek Dyrekcja i Kordegarda, obecnie budynek biurowy (A)

Warszawa, ul. Ząbkowska 27

Autor: architekt Krzysztof Matwiejuk

Współpraca autorska: architekci Jarosław Kłos, Maciej Gil, Michał Cyruchin, Iwona Moniewska, Łukasz Maleszewski, Katarzyna Pedrycz

Architektura wnętrz części wspólnych: Juvenes Projekt sp. z o.o.

Konstrukcja: Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KIP sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Juvenes Serwis sp. z o. o. Inwestor: Spółka celowa Grupy BBI Development S.A.

Powierzchnia zabudowy: 736 m2

Powierzchnia użytkowa: 1246 m2

Powierzchnia całkowita: 1536 m2

Kubatura: 7886 m3

Projekt: 2009

Realizacja: 2010-2013

Centrum Praskie Koneser 14

i

Autor: Marcin Czechowicz W zabytkowym budynku dawnej Dyrekcji i Kordegardy (A) mieszczą się obecnie biura. Skośne położenie budynku w stosunku do ul. Ząbkowskiej wynika z przebiegających podczas jego budowy (1895) wzdłuż jego zachodniej elewacji Wałów Lubomirskiego, których pozostałością jest pas terenów zielni wzdłuż ul. Markowskiej
Centrum Praskie Koneser 15a

i

Autor: archiwum pracowni Rzut parteru. Oznaczenia: 1 – recepcja; 2 – kawiarnia; 3 – audytorium; 4 – biuro; 5 – sala spotkań
Centrum Praskie Koneser 15b

i

Autor: archiwum pracowni Przekrój A-A
Centrum Praskie Koneser 16

i

Autor: Marcin Czechowicz Fragment odrestaurowanej elewacji budynku z głównym wejściem, widok od placu Konesera. Budynek jest jednym z najlepszych zachowanych przykładów niehalowego obiektu fabrycznego na terenie Warszawy
Metryka

Zabytkowy budynek Magazyn, obecnie Hotel Moxy Praga Warsaw (B)

Warszawa, ul. Ząbkowska 29

Autorzy: architekci Krzysztof Matwiejuk, Michał Nocuń

Współpraca autorska: architekci Joanna Gruszczyńska, Erwin Niewierowski, Jarosław Kłos, Maciej Gil, Dagmara Pac, Marek Pianko

Architektura wnętrz: Manuttone, projektant główny Barbara Kowzan, projektant prowadzący Anna Nowicka, Justyna Cembala, Magdalena Chałupka-Wieczorek, Anna Narkowicz, Dominika Ziemiańska (wizualizacje)

Konstrukcja: Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KIP sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Erbud S.A. Inwestor: Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Powierzchnia zabudowy: 2000 m2

Powierzchnia użytkowa: 5435 m2

Powierzchnia całkowita: 8769 m2

Kubatura: 32 275 m3

Projekt: 2014-2017

Realizacja: 2017-2019

Centrum Praskie Koneser 17a

i

Autor: archiwum pracowni Rzut pierwszego piętra. Oznaczenia: 1 – pokój hotelowy; 2 – zaplecze
Centrum Praskie Koneser 17b

i

Autor: archiwum pracowni Przekrój A-A
Centrum Praskie Koneser 18

i

Autor: Marcin Czechowicz Teren pomiędzy ogrodzeniem zakładu od strony ulicy Ząbkowskiej, a korpusem budynku Hotel Moxy Praga Warsaw (B), wymagał obniżenia zapewniającego właściwą ekspozycję i doświetlenie lobby hotelowego, które znajduje się w zabytkowych piwnicach z XIX w.
Centrum Praskie Koneser 19

i

Autor: Marcin Czechowicz Zabytkowy budynek Magazynu został poddany gruntownej przebudowie. Obecnie znajduje się tam Hotel Moxy Praga Warsaw (B). Od strony placu Konesera zachowano skalę zabudowy spójną z sąsiednią Butelkownią
Metryka

Zabytkowy budynek Filtracji, obecnie budynek usługowo-biurowy (C)

Warszawa, ul. Ząbkowska 31

Autor: architekt Sławomir Stankiewicz

Współpraca autorska: architekci Kinga Woźniak, Łukasz Maleszewski, Julian Sulikowski, Agnieszka Bitowt, Ewa Hordziejewicz, Sławomir Wysokiński, Tomasz Małyszek, Dagmara Pac, Maciej Główka, Agnieszka Cruz-Koniak, Maciej Gil, Michał Cyruchin, Jacek Michalak, Erwin Niewierowski, Krzysztof Matwiejuk

Architektura wnętrz części wspólnych: Juvenes Projekt sp. z o.o.

Konstrukcja: Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KIP sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Erbud S.A.

Inwestor: Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Powierzchnia zabudowy: 1216 m2

Powierzchnia użytkowa: 4614 m2

Powierzchnia całkowita: 7225 m2

Kubatura: 28 727 m3

Projekt: 2016

Realizacja: 2017-2018

Centrum Praskie Koneser 20

i

Autor: Marcin Czechowicz Dawny budynek Filtracji (C) został nadbudowany o dwa piętra, widok od ulicy Ząbkowskiej. Parter i część podziemia przewidziane są dla funkcji handlowych i gastronomicznych, część nadziemna pełni funkcje biurowe
Centrum Praskie Koneser 21a

i

Autor: archiwum pracowni Rzut pierwszego piętra. Oznaczenia: 1 – biuro
Centrum Praskie Koneser 21b

i

Autor: archiwum pracowni Przekrój A-A
Centrum Praskie Koneser 22

i

Autor: Marcin Czechowicz Przed dawnym budynkiem Filtracji (C), dostosowanym do funkcji usługowo-biurowej, umieszczono elementy małej architektury, widok od ulicy Ząbkowskiej
Metryka

Budynek Butelkownia, centrum konferencyjno-eventowe z usługami na parterze (D)

Warszawa, plac Konesera 3

Autor: architekt Sławomir Stankiewicz

Współpraca autorska: architekci Kinga Woźniak, Łukasz Maleszewski, Julian Sulikowski, Ewa Hordziejewicz, Agnieszka Bitowt, Tomasz Małyszek, Agnieszka Cruz-Koniak, Erwin Niewierowski, Dagmara Pac, Krzysztof Matwiejuk

Architektura wnętrz części wspólnych: Manuttone, projektant główny Barbara Kowzan, projektant prowadzący Paula Tworek, Juvenes Projekt sp. z o.o.

Konstrukcja: Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KIP sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Erbud S.A.

Inwestor: Centrum Praskie Koneser Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Powierzchnia zabudowy: 1344 m2

Powierzchnia użytkowa: 5250 m2

Powierzchnia całkowita: 8319 m2

Kubatura: 36 004 m3

Projekt: 2016

Realizacja: 2016-2018

Centrum Praskie Koneser 23

i

Autor: Marcin Czechowicz W Butelkowni (D) stworzono centrum konferencyjno-eventowe mieszczące się na pierwszym piętrze w sali o powierzchni 800 m 2 i wysokości 6 m. Przestrzeń recepcyjna sali znajduje się na parterze, którego pozostałą część zajmują lokale handlowo-usługowe dostępne z placu
Centrum Praskie Koneser 24a

i

Autor: archiwum pracowni Rzut pierwszego piętra. Oznaczenia: 1 – sala wielofunkcyjna; 2 – zaplecze; 3 – taras
Centrum Praskie Koneser 24b

i

Autor: archiwum pracowni Przekrój A-A
Centrum Praskie Koneser 25

i

Autor: Marcin Czechowicz Fragment wnętrza Butelkowni (D) z widokiem na budynek mieszkalny Skarbnica (E3)

Nowe budynki nie udają starych, jak chociażby przypominający współczesny pawilon Expo budynek Butelkowni

Metryka

Wytwórnia, budynek mieszkalno-usługowy (E2)

Warszawa, ul. Markowska 22

Autor: architekt Krzysztof Matwiejuk

Współpraca autorska: architekci Łukasz Maleszewski, Krzysztof Cegiełko, Agnieszka Karpińska, Iwona Moniewska, Michał Cyruchin, Sławomir Wysokiński, Jacek Michalak, Maciej Główka, Maciej Gil, Katarzyna Pedrycz, Marlena Zaborska

Architektura wnętrz części wspólnych: Juvenes Projekt sp. z o.o.

Konstrukcja: Biuro projektów Konstrukcji Budowlanych KIP sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Łucz-Bud sp. z o.o.

Inwestor: Spółka celowa Grupy BBI Development S.A.

Powierzchnia zabudowy: 1891 m2

Powierzchnia użytkowa: 11134 m2

Powierzchnia całkowita: 15536 m2

Kubatura: 58 908 m3

Projekt: 2012

Realizacja: 2013-2015

Centrum Praskie Koneser 26

i

Autor: Marcin Czechowicz Widok od ulicy Markowskiej na budynek mieszkaniowy Wytwórnia (E2)
Centrum Praskie Koneser 27

i

Autor: Marcin Czechowicz Fragment elewacji północnej budynku Wytwórni (E2) z dużymi, aluminiowymi oknami nawiązującymi do przemysłowej historii nieruchomości. Ceglana elewacja została wzbogacona swobodnie rozmieszczonymi przeszklonymi wykuszami, poprawiającymi nasłonecznienie i widok z mieszkań, widok od ulicy Białostockiej
Centrum Praskie Koneser 28a 28b

i

Autor: Marcin Czechowicz Rzut pierwszego piętra 28b | Przekrój A-A
Centrum Praskie Koneser 29

i

Autor: Marcin Czechowicz Widok od strony skweru na Wytwórnię (E2), która mieści 70 apartamentów typu soft loft. Niższe części budynku połączone zostały szklanym łącznikiem, pod którym znajduje się brama na teren zespołu mieszkaniowego w Koneserze
Metryka

Budynek Skarbnica (E3) budynek mieszkalny

Warszawa, Plac Konesera 6

Autorzy: ARE Stiasny/Wacławek, architekci Grzegorz Stiasny, Jakub Wacławek

Współpraca autorska: architekci: Jan Bagiński, Krystyna Godlewska, Alicja Rudowska

Współpraca: architekci Maria Kopczyńska, Ada Lenart, Jacek Michalak, Olga Parys; techn. arch.: Alicja Ostafin, Grażyna Piórko

Architektura krajobrazu: Juvenes Projekt sp. z o.o. Architekt Joanna Kwiecińska

Architektura wnętrz części wspólnych: ARE Stiasny/Wacławek architekci: Grzegorz Stiasny, Jakub Wacławek, Jan Bagiński, Alicja Rudowska oraz Juvenes Projekt sp. z o.o.

Konstrukcja: Biuro Projektowe K2

Generalny wykonawca: JP Contracting

Inwestor: Spółka celowa Grupy BBI Development S.A.

Powierzchnia zabudowy: 2601 m2

Powierzchnia użytkowa: 12134 m2

Powierzchnia całkowita: 14629 m2

Kubatura: 120771 m3

Projekt: 2012-2014

Realizacja: 2017 - 2019

Centrum Praskie Koneser 30

i

Autor: Marcin Czechowicz Skarbnica (E3) przy placu Konesera
Centrum Praskie Koneser 31a 31 b

i

Autor: archiwum pracowni Rzut trzeciego piętra mieszkalnego 31b | Przekrój A-A
Centrum Praskie Koneser 32

i

Autor: Marcin Czechowicz Widok na budynek mieszkaniowy Skarbnica (E3) oraz fragment elewacji zabytkowego budynku Strażnica (E1)
Metryka

Budynek Plac Konesera 2, budynek handlowo-biurowy (L)

Warszawa, plac Konesera 2

Autorzy: Trzop Architekci, architekci Bartosz Trzop, Karolina Strojecka-Kwapisz;

Współpraca autorska: Juvenes Projekt sp. z o.o., architekt Krzysztof Matwiejuk architekci Jacek Michalak, Agata Młocka, Maciej Gil

Architektura wnętrz części wspólnych: Juvenes Projekt sp. z o.o.

Konstrukcja: Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KIP sp. z o.o.

Generalny wykonawca: JP Contracting Inwestor: Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Powierzchnia zabudowy: 464 m2

Powierzchnia użytkowa: 692 m2

Powierzchnia całkowita: 857 m2

Kubatura: 2395 m3

Projekt: 2017

Realizacja: 2017-2018

Centrum Praskie Koneser 33

i

Autor: Marcin Czechowicz Dwukondygnacyjny budynek handlowo-biurowy Plac Konesera 2 (L), lokale handlowe na parterze oraz biura administratora kompleksu na pierwszym piętrze
Centrum Praskie Koneser 34a

i

Autor: archiwum pracowni Przekrój A-A
Centrum Praskie Koneser 34b

i

Autor: archiwum pracowni Rzut parteru. Oznaczenia: 1 – lokal usługowy
Centrum Praskie Koneser 35

i

Autor: Marcin Czechowicz Fragment elewacji, klatkę schodową doświetlono przeszkleniem przebiegającym przez dwie kondygnacje. Budynek zawiera wjazd do centralnego garażu od strony ulicy Ząbkowskiej
Metryka

Zabytkowy budynek Warsztat Mechaniczny, obecnie budynek o funkcji gastronomicznej (I)

Warszawa, plac Konesera 7

Autorzy: Trzop Architekci, architekt prowadzący Bartosz Trzop, architekci Marcin Gawrych, Konrad Rakowski

Współpraca autorska, program prac konserwatorskich: architekci Krzysztof Matwiejuk, Joanna Kwiecińska, Agata Młocka, Jacek Michalak, Maciej Gil

Architektura wnętrz: Trzop Architekci

Konstrukcja: Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KIP sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Hochtief Polska S.A. Inwestor: Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Powierzchnia zabudowy: 403 m2

Powierzchnia użytkowa: 409 m2

Powierzchnia całkowita: 786 m2

Kubatura: 2582 m3

Projekt: 2014

Realizacja: 2016-2018

Centrum Praskie Koneser 36

i

Autor: Marcin Czechowicz Odrestaurowany budynek Warsztatu mechanicznego (I) przewidziany dla funkcji gastronomicznych, otacza nowa, wyższa zabudowa mieszkaniowa
Centrum Praskie Koneser 37

i

Autor: archiwum pracowni Rzut parteru budynku Warsztat (I). Oznaczenia: 1 – sala konsumencka; 2 – zaplecze kuchenne; 3 – lokal usługowy
Metryka

Zabytkowy budynek Mennica, obecnie budynek mieszkalny (E4)

Warszawa, ul. Markowska 20

Autor: architekt Krzysztof Matwiejuk

Współpraca autorska: architekci Agnieszka Cruz-Koniak, Mariusz Woźniak, Maciej Gil, Sławomir Wysokiński

Architektura wnętrz części wspólnych: Juvenes Projekt sp. z o.o.

Konstrukcja: Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KIP sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Juvenes Serwis Sp. z o. o. Inwestor: Spółka celowa Grupy BBI Development S.A.

Powierzchnia zabudowy: 535 m2

Powierzchnia użytkowa: 1382 m2

Powierzchnia całkowita: 2148 m2

Kubatura: 5908 m3

Projekt: 2011

Realizacja: 2012-2015

Centrum Praskie Koneser 38

i

Autor: archiwum pracowni Rzut parteru budynku mieszkalnego Mennica (E4)
Centrum Praskie Koneser 39

i

Autor: Marcin Czechowicz Przed dawną Mennicą, obecnie budynek mieszkalny (E4) stworzono plac zabaw
Metryka

Budynki handlowo-usługowo-biurowe: F, H, O, P,

Warszawa, Plac Konesera 5,10A, 9, 8

Autor: architekt Krzysztof Matwiejuk

Współpraca autorska: architekci Agnieszka Karpińska, Iwona Moniewska, Michał Cyruchin, Krzysztof Cegiełko, Łukasz Maleszewski, Sławomir Wysokiński, Michał Adamczyk, Maja Abramczyk, Maciej Główka, Agata Młocka, Aleksandra Wilk, Karina Czeredys, Małgorzata Lipiec, Tomasz Małyszek, Katarzyna Choruży (oprócz budynku F), Mariusz Woźniak

Architektura wnętrz części wspólnych: Juvenes Projekt sp. z o.o.

Konstrukcja: Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KIP sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Hochtief Polska S.A.

Inwestor: Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

BUDYNEK F

Powierzchnia zabudowy: 1452 m2

Powierzchnia użytkowa: 2718 m2

Powierzchnia całkowita: 9156 m2

Kubatura: 41531 m3

Projekt: 2015

Realizacja: 2016-2018

BUDYNEK H

Powierzchnia zabudowy: 3544 m2

Powierzchnia użytkowa: 6448 m2

Powierzchnia całkowita: 23109 m2

Kubatura: 98432 m3

Projekt: 2015

Realizacja: 2016-2018

BUDYNEK O

Powierzchnia zabudowy: 2596 m2

Powierzchnia użytkowa: 10278 m2

Powierzchnia całkowita: 20278 m2

Kubatura: 82918 m3

Projekt: 2014

Realizacja: 2016-2018

BUDYNEK P

Powierzchnia zabudowy: 2703 m2

Powierzchnia użytkowa: 7912 m2

Powierzchnia całkowita: 16474 m2

Kubatura: 67370 m3

Projekt: 2014

Realizacja: 2016-2018

Centrum Praskie Koneser 40

i

Autor: archiwum pracowni Rzut parteru. Oznaczenia: 1 – handel/usługi; 2 – pasaż handlowy
Centrum Praskie Koneser 41a

i

Autor: archiwum pracowni Przekrój A-A
Centrum Praskie Koneser 41b

i

Autor: archiwum pracowni Przekrój B-B
Centrum Praskie Koneser 41c

i

Autor: archiwum pracowni Przekrój C-C
Centrum Praskie Koneser 42

i

Autor: Marcin Czechowicz Elewację budynku przy placu Konesera 5 pokryto kortenem. Usługi zespołu budynków (FHOP) dostępne są z pasażu pomiędzy budynkami tworzącymi kwartał centralny
Centrum Praskie Koneser 47

i

Autor: archiwum pracowni Pasaż Konesera w galerii handlowo-usługowej; stylistykę inspirowaną przemysłem połączono z tą charakterystyczną dla współczesnych centrów handlowo-usługowych. Układ komunikacji wewnętrznej zespołu budynków handlowo-usługowo-biurowych (FHOP) nawiązuje też do przedwojennego przebiegu bocznic kolejowych
Centrum Praskie Koneser 44

i

Autor: Marcin Czechowicz; 42 | Budynki handlowo-usługowo-biurowe (P, O)
Metryka

Zabytkowy budynek Stary Magazyn Spirytusu, obecnie budynek usługowy z klubem muzycznym i restauracją (G)

Warszawa, plac Konesera 4

Autor: architekt Krzysztof Matwiejuk

Współpraca autorska: architekci Jacek Michalak, Maciej Gil, Jarosław Kłos, Agnieszka Cruz-Koniak, Agata Młocka, Michał Cyruchin

Konstrukcja: Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KIP sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Hochtief Polska S.A.

Inwestor: Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Powierzchnia zabudowy: 750 m2

Powierzchnia użytkowa: 826 m2

Powierzchnia całkowita: 1718 m2

Kubatura: 9733 m3

Projekt: 2014

Realizacja: 2017-2019

Centrum Praskie Koneser 43

i

Autor: Marcin Czechowicz Budynek przy placu Konesera 8 (P), widok z ulicy Białostockiej. Szklane fasady wyższych budynków tworzą tło dla widocznych z placu Konesera ceglanych zabytków
Centrum Praskie Koneser 46a

i

Autor: Marcin Czechowicz Rzut pierwszego piętra. Oznaczenia: 1 – lokal usługowy; 2 – antresola lokalu
Centrum Praskie Koneser 46b

i

Autor: archiwum pracowni Przekrój A-A
Centrum Praskie Koneser 46b

i

Autor: Marcin Czechowicz Plac Konesera z budynkiem Starego Magazynu Spirytusu (G). Wewnątrz obiektu znajdują się wielopoziomowe stalowe antresole, doświetlone świetlikami. Urządzenia techniczne ulokowane są w dobudowanej piwnicy, połączonej z centralnym garażem pod terenem Konesera
Centrum Praskie Koneser 48

i

Autor: Marcin Czechowicz Zabytkowy budynek Rektyfikacja i Kotłownia – obecnie Muzeum Wódki Polskiej (K), Plac Konesera 1; autor: architekt Sławomir Stankiewicz; współpraca autorska: architekci Jarosław Kłos, Kinga Woźniak, Maciej Gil, Sławomir Wysokiński; architektura wnętrz i ekspozycji muzealnej: Nizio Design, architekt Mirosław Nizio, realizacja: 2017; publikacja A-m 8/18
Centrum Praskie Koneser 49

i

Autor: Marcin Czechowicz Fragment Zabytkowego budynku Nowy Magazyn Spirytusu – obecnie Campus Warsaw – Google for Startups (J) oraz Muzeum Wódki wraz z przylegającym do budynków Placem Konesera
Centrum Praskie Koneser 50

i

Autor: Marcin Czechowicz Zabytkowy budynek Nowy Magazyn Spirytusu – obecnie Campus Warsaw – Google for Startups (J), Plac Konesera 10, autor: architekt Krzysztof Matwiejuk; współpraca autorska: architekci Jacek Michalak, Maciej Gil, Maciej Główka, Julian Sulikowski, Agnieszka Bitowt, architektura wnętrz: Massive Design sp. z o.o., realizacja: 2017; publikacja A-m 3/16
Koneser in Praga District, Warsaw

Praga is the only district of pre-war Warsaw, which survived the war almost intact. Never a good address, it has remained the only authentic large complex of hundred-years-old tenements, and for the past decade was undergoing a comprehensive revalorization. It was only a dozen or so years ago that Praga became an object of interest of developers. Most parts of the district, includng historic Ząbkowska Street, are undergoing dynamic revitalisation and gentrification. A central position in the district is occupied by Koneser, a 19th-cent. vodka factory surrounded by a high wall with once-guarded gates, its own infrastructure and internal squares. The 5-hectare area has been transformed into an attractive fragment of the city; old buildings were renovated and given new functions, new buildings filled up vacant plots, thus creating a mixture of functions, from offices and workspaces (Google has its Polish headquarters here) to housing, culture, retail, restaurants, a hotel, and a museum. Three public squares are connected by a shopping mall. No vehicular traffic or parking is allowed; cars make use of a 3-level underground parking.