Architektura MuratorBibliotekaThe Deliberative Practitioner

The Deliberative Practitioner

John Forester, który sam był negocjatorem, znaczenia realnej partycypacji poszukuje w praktycznym wymiarze działań. Teza Forestera zakłada, że siłą rzeczy partycypacja jest żywym i interaktywnym procesem, który nie może skupiać się tylko na kwestiach technicznych. To działanie pragmatyczne, gdzie obok kompetencji ważne są zarówno umiejętności polityczne, jak i wrażliwość społeczna: umiejętność empatii i zrozumienia różnych interesów i postaw – recenzja Łukasza Pancewicza.

The Deliberative Practitioner

Choć partycypacja w planowaniu nie jest już w Polsce nowością, rzadko czyta się o jej codziennym wymiarze oraz dylematach zajmujących się nią fachowców. John Forester, który sam był negocjatorem, właśnie w praktycznym wymiarze działań poszukuje znaczenia realnej partycypacji i definiuje, na czym polega demokratyczne podejmowanie decyzji.

Teza Forestera zakłada, że siłą rzeczy partycypacja jest żywym i interaktywnym procesem, który nie może skupiać się tylko na kwestiach technicznych. To działanie pragmatyczne, gdzie obok kompetencji ważne są zarówno umiejętności polityczne, jak i wrażliwość społeczna: umiejętność empatii i zrozumienia różnych interesów i postaw. Partycypacja nie jest tylko projektowym rytuałem, liczą się w niej emocje i nieuchronnie rozgrywające się próby sił. Według autora skupienie się wyłącznie na aspektach technicznych w najlepszym wypadku prowadzi do nieskuteczności działań architektów, w najgorszym – do strachu lub wrogości. Ostatecznie podejmowanie decyzji przez projektantów nie jest wyłącznie efektem chłodnej, racjonalnej kalkulacji, opartej o analizę suchych faktów, ale wiąże się też z wyborami etycznymi. Książka Forestera nie straciła na swojej aktualności. To dobre antidotum dla koncepcji technokratycznego planowania. Pokazuje, że podstawą skutecznych działań planistycznych czy projektowych jest zrozumienie ich międzyludzkiego wymiaru.

Tagi:
W poszukiwaniu idei osiedla społecznego W poszukiwaniu idei osiedla społecznego - pod tą nazwą kryje się realizowany na warszawskim osiedlu Koło projekt wystawienniczy i edukacyjny inspirowany koncepcjami architektki Heleny Syrkus.
W kontrze do budżetu partycypacyjnego Proces wpływania przez lokalną społeczność na decyzje miasta zaproponowany w ramach wrocławskiej AKU.URY jest odwrotnością procedury budżetu obywatelskiego. Zamiast wyłanianie pomysłów spośród ograniczonej liczby zgłoszeń, proponuje uzgadnianie wspólnej wizji przez różnych użytkowników – pisze Maciej Hawrylak.
Pierwszy w Polsce zielony budżet obywatelski! W Lublinie budżet obywatelski cieszy się dużą popularnością, nic więc dziwnego, że do dyspozycji mieszkańców władze miasta oddały ostatnio kolejne fundusze, tym razem wyłącznie na projekty związane z zielenią. Jedną z koncepcji wybranych do realizacji w pierwszej edycji jest park kieszonkowy na Starym Mieście.
Otwarte Sąsiedztwo. Nowy model współzarządzania miastem Dzięki inicjatywie aktywistów i organizacji skupionych wokół warszawskiego osiedla Jazdów udało się wypracować nowy model współzarządzania przestrzenią miejską w partnerstwie publiczno-społecznym.
Rzeszowski sposób na przestrzeń Po raz szósty Rzeszów zaprasza na Festiwal Przestrzeni Miejskiej. Tegoroczną atrakcją będzie WARSZTATLON - krótkie i intensywne warsztaty dla mieszkańców, którzy mają podsunąć rzeszowskim władzom pomysły jak poprawić funkcjonowanie przestrzeni miejskiej.
Plan na plan! – autorskie pomysły na konsultowanie planów miejscowych Stowarzyszenie Odblokuj od początku swojej działalności angażuje mieszkańców do współodpowiedzialności za przestrzeń, popularyzuje konsultacje społeczne, a zawiłe procedury planistyczne przekłada na język zrozumiały dla wszystkich. Właśnie wydało przewodnik po partycypacji w planowaniu miejscowym, w którym dzieli się swoimi doświadczeniami. Publikację będzie można bezpłatnie otrzymać podczas spotkania podsumowującego projekt.