Success Stories

i

Autor: archiwum serwisu Identyfikacja wizualna: Syfon Studio

Udane Przedsięwzięcia / Succes Stories – zapowiedź warsztatów studenckich

2016-05-30 18:54

Chcielibyśmy, żeby ci, którzy przyjdą na 15. Międzynarodową Wystawę Architektury, zobaczyli udane przedsięwzięcia, o których warto opowiedzieć, i wyjątkowe przypadki, którymi warto się podzielić, mówi Alejandro Aravena, dyrektor 15. Biennale Architektury w Wenecji. Idąc za tą myślą redakcja miesięcznika „Architektury-murator” wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie organizują wyjątkowe warsztaty studenckie.

IDEA

„Chcielibyśmy, żeby ci, którzy przyjdą na 15. Międzynarodową Wystawę Architektury, zobaczyli udane przedsięwzięcia, o których warto opowiedzieć, i wyjątkowe przypadki, którymi warto się podzielić (…)” mówi Alejandro Aravena, dyrektor 15. Biennale Architektury w Wenecji. Przewodniczący Biennale Paolo Baratta dodaje: „pora na Biennale, które będzie poświęcone zgłębieniu granic realizacji ukazujących witalność architektury” i podkreśla rolę najmłodszego pokolenia architektów oraz szeroki udział studentów architektury. Idąc za tą myślą redakcja miesięcznika „Architekturymurator” wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie organizują wyjątkowe warsztaty studenckie. Polegać one będą na przeprowadzeniu ankiety we wszystkich pawilonach narodowych i zebraniu informacji o architekturze w każdym z krajów. Odpowiedzi posłużą wyciągnięciu wniosków w ramach otwartej dyskusji publicznej w trakcie trwania Biennale i zostaną podsumowane w podczas konferencji w Krakowie. Dzięki warsztatom polscy studenci zyskają unikalne doświadczenie w międzynarodowej współpracy oraz zdobędą szeroką wiedzę na temat najważniejszych wyzwań współczesnej architektury na świecie. Dodatkowo Polska pokaże się jako państwo, które potrafi jednoczyć różne kraje i inicjatywy oraz działać na rzecz wspólnego dobra.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem warsztatów może być każdy student wydziału architektury, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) i innych, pokrewnych kierunków na państwowych i prywatnych uczelniach architektonicznych, projektowych i artystycznych w Polsce. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Koszty wydarzenia pokrywa Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Dotację celową na realizację przedsięwzięcia przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgłoszenie do udziału w Warsztatach należy przesłać wyłącznie on-line na adres e-mail: success-stories@grupazpr.pl. Wielkość materiałów zgłoszeniowych nie może przekraczać w sumie 5 MB. Każdy element zgłoszenia należy opisać według Załącznika nr 1 do Regulaminu.

Kompletne zgłoszenie obejmuje:

– wypełniony Formularz zgłoszeniowy

– jednostronicowe cv w formacie A4

– list motywacyjny na 800 znaków

– trójstronicowe portfolio w formacie A4, z pracami wybranymi według własnego uznania, które Uczestnik uważa za najbardziej interesujące do przedstawienia tutorom

– podpisane Oświadczenie (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Na zgłoszenia czekamy do 9 czerwca 2016 roku do godziny 23:59!

TERMINY

10 maja 2016 r. – ogłoszenie naboru na warsztaty

9 czerwca 2016 r., do godziny 23.59 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w Warsztatach wraz z wymaganymi załącznikami. Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

13 czerwca 2016 r. – obrady jury (I etap), wyłonienie 30 studentów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

14 czerwca 2016 r. – ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji. Lista zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej: http://www.success-stories.pl/ oraz na profilu Projektu https://www.facebook.com/successstories.udaneprzedsiewziecia.pl/

17-18 czerwca 2016 r. – II etap obrad jury. Rozmowy rekrutacyjne w siedzibie miesięcznika „Architekturamurator” ze studentami z zakwalifikowanymi do II etapu rekrutacji

20 czerwca 2016 r. – ogłoszenie wyników II etapu rekrutacji. Lista 15-stu studentów zakwalifikowanych na warsztaty, oraz lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej: http://www.success-stories.pl/ oraz na profilu Projektu: https://www.facebook.com/successstories.udaneprzedsiewziecia.pl/

11-12 lipca 2016 r. – spotkanie uczestników w siedzibie redakcji, podczas których zostanie omówiony temat warsztatów i opracowane pytania do ankiety

13 lipca – 7 sierpnia 2016 r. – wysyłka ankiet do kuratorów wystaw, zbieranie informacji o narodowych pawilonach

8 sierpnia 2016 r. – przesłanie zebranych materiałów tutorom

12-17 września 2016 r. – wyjazd uczestników do Wenecji październik 2016 r. – konferencja podsumowująca warsztaty w Krakowie.

INICJATORKA WYDARZENIA

Ewa P. Porębska, architekt, krytyk architektury. Redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator” i wiceprezes wydawnictwa ZPR Media S.A. Działa na rzecz popularyzacji najlepszych wzorców architektury, jest pomysłodawczynią i kuratorką licznych wystaw poświęconych tej tematyce. Juror Europejskiej Nagrody Architektonicznej imienia Miesa van der Rohe 2013 oraz Nagrody European Prize for Urban Public Space 2016. Członek jury World Architecture Festiwal w Barcelonie w latach 2008-2010.

KOORDYNATORKA WYDARZENIA

Beata Tylec, architekt, fotoedytor, redaktor ds. studenckich „Architektury-murator”, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i Fachhochschule Muenster w Niemczech. Organizatorka Konkursu Studenckiego miesięcznika „Architektura-murator”.

TUTORZY

Maciej Siuda, architekt, absolwent z wyróżnieniem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, stypendysta Universidad Politecnica de Valencia, jego dyplom XYZ STRUCTURE prezentowany m.in. w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, finalista w międzynarodowym konkursie Archiprix na MIT w Bostonie, w latach 2008-2011 architekt w takich biurach projektowych jak Sou Fujimoto (Tokio) czy Grupo Aranea (Alicante). Realizuje projekty w Hiszpanii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Polsce i na Haiti.

Agata Twardoch, architekt i urbanista, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej (dyplom WA PŚl 2004, doktorat 2010). Zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania. Jej projekt domu własnego reprezentował Polskę na międzynarodowej wystawie „V4 Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej 2014”. Współwłaścicielka biura architektonicznego Pracownia 44STO.

Michał Wiśniewski, architekt, historyk sztuki, kierownik Ośrodka Edukacji Akademii Dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, pracuje także w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2005: badania prowadzone w Graduate School of Architecture, Planning and Preservation of the Columbia University NY) oraz Komitetu Badań Naukowych (2005).

INFORMACJE

Beata Tylec

architektura_foto@grupazpr.pl

22 590-51-82

Redakcja „Architektury-murator”

ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa

Regulamin oraz bieżące informacje o warsztatach: http://www.success-stories.pl