Wybieramy Osobowości 25-lecia

i

Autor: Archiwum Architektury

Wybieramy Osobowości 25-lecia

2019-11-13 12:59

Do 17 listopada można głosować w internetowym plebiscycie na Osobowości 25-lecia. Prezentujemy w ten sposób 250 twórców wciąż czynnie działających w swoich dziedzinach, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla polskiej architektury ostatniego ćwierćwiecza.

Na przestrzeni 25 lat wybieraliśmy już najlepsze architektoniczne realizacje, przełomowe budynki, innowacyjne projekty i pracownie. Z okazji 25-lecia postanowiliśmy wskazać postaci, które w ciągu ostatniego ćwierćwiecza wywarły największy wpływ na kształt architektury w Polsce i jej promocję.

Mieliśmy ambicję wyróżnić w ten sposób osoby wciąż czynnie działające w swoich dziedzinach: twórców najbardziej znaczących budynków, założeń urbanistycznych i przestrzeni publicznych, autorów najważniejszych tekstów krytycznych, projektów i inicjatyw angażujących lokalne społeczności, a także przedstawicieli władz lokalnych i ponadlokalnych, którzy w minionym 25-leciu w sposób szczególny angażowali się na rzecz poprawy ładu przestrzennego.

Zależało nam też na zaprezentowaniu osób, których nazwiska nie są powszechnie znane, a których codzienna praca na rzecz szeroko rozumianej architektury jest nie do przeceniania: członków architektonicznych fundacji i stowarzyszeń, pracowników instytucji publicznych, samorządu zawodowego, badaczy i nauczycieli akademickich, redaktorów i publicystów, aktywistów i wszystkich pasjonatów projektowania.

Z prośbą o pomoc w ich wskazaniu zwróciliśmy się do wiodących instytucji, organizacji pozarządowych i magazynów w Polsce. Odpowiedziało 11, w tym miejscu chcieliśmy im szczególnie podziękować za poświęcony czas i zaangażowanie na rzecz promocji polskiej architektury. Są to: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, Fundacja Centrum Architektury, Fundacja Twórców Architektury, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum Warszawy, Zamek Cieszyn, Centrum Łowicka, magazyn ARCH, Magazyn Miasta i portal Sztuka Architektury.

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki odmówiły udziału w nominacjach, zaznaczając jednak, że wspierają samą ideę zorganizowania plebiscytu.

Spośród kilkuset otrzymanych w ten sposób nazwisk, redakcja poprzez głosowanie wybrała 250. Podzieliliśmy je na 10 kategorii, obejmujących różne okołoarchitektoniczne dziedziny. Tak powstała lista 250 Osobowości 25-lecia. Towarzyszy jej plebiscyt, w którym możecie głosować jeszcze do 17 listopada (w każdej z 10 kategorii głos można oddać raz na dobę).

Osobowości 25-lecia

Kategoria: Architektura

Autorzy najbardziej znaczących, przełomowych i nowatorskich budynków w polskiej architekturze ostatniego 25-lecia.

Kategoria: Urbanistyka i architektura krajobrazu

Twórcy, których działania wywarły najsilniejsze piętno na krajobraz polskich miast – zarówno praktycy, jak i teoretycy zajmujący się projektowaniem urbanistycznym i architekturą krajobrazu.

Kategoria: Publicystyka i krytyka architektoniczna

Autorzy najważniejszych tekstów opisujących przemiany w polskiej architekturze współczesnej na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza – dziennikarze, publicyści, badacze i krytycy architektury.

Kategoria: Samorząd i polityka

Przedstawiciele władz lokalnych i ponadlokalnych, instytucji publicznych i samorządu zawodowego, którzy w minionym 25-leciu w sposób szczególny angażowali się na rzecz poprawy ładu przestrzennego.

Kategoria: Rewitalizacja i ochrona zabytków

Autorzy szczególnych projektów i inicjatyw na rzecz zachowania dziedzictwa architektonicznego i lokalnej tożsamości.

Kategoria: Dizajn i projektowanie w przestrzeni

Najbardziej znaczący dizajnerzy i projektanci – twórcy realizacji w przestrzeni publicznej o różnej skali, od aranżacji wystaw, po meble miejskie i mikrointerwencje.

Kategoria: Nauczanie i edukacja architektoniczna

Wybitni wykładowcy, nauczyciele akademiccy i edukatorzy cieszący się szczególnym uznaniem wychowanków.

Kategoria: Aktywizm i partycypacja społeczna

Autorzy pierwszoplanowych projektów i inicjatyw angażujących lokalne społeczności na rzecz poprawy środowiska zbudowanego i życia w mieście.

Kategoria: Projektowanie zrównoważone i uniwersalne

Przedstawiciele środowiska architektów, organizacji pozarządowych i władz lokalnych, którzy w sposób znaczący angażowali się na rzecz wyrównywania szans i ochrony zasobów naszej planety.

Kategoria: Promocja i popularyzacja architektury

Przedstawiciele najróżniejszych środowisk, którzy na przestrzeni minionego 25-lecia odegrali kluczową rolę w upowszechnianiu wiedzy o polskiej architekturze i jej twórcach.

Z zasadami głosowania możecie zapoznać się tu.