Architektura MuratorKonkursy11. Międzynarodowe Triennale Architektury Kraków 2009

11. Międzynarodowe Triennale Architektury Kraków 2009

W ramach Międzynarodowe Triennale Architektury zorganizowano konkurs studencki na koncepcję wieży na Rondzie Mogilskim w Krakowie.

28.11 (składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie)
20.03 (termin składania prac)
16.04 (ogłoszenie wyników)
16.04-30.04 (wystawa prac konkursowych)

Celem konkursu jest stworzenie budynku, który stałby się czytelnym znakiem w przestrzeni miasta jednocześnie nadając budowli inżynierskiej ronda Mogilskiego kształt wnętrza urbanistycznego w ludzkiej skali. Należy po analizie urbanistycznej podjąć próbę wyznaczenia dominanty dla zamknięcia osi kompozycyjnych w zadanym miejscu.

RGULAMIN KONKURSU


Informacje: SARP Oddział w Krakowie, pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków, 012 422 75 40, fax. 012 4293646, sarp@sarp.krakow.pl. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami konkursu jest sekretarz Jury: Karolina Pacholewicz, karolina@pacholewicz.pl; nr tel. +48 694 601 698.

fotka z /zdjecia/MTA_art.jpg
Nagroda BDA-SARP 2020 – wyniki konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną SARP i niemieckie zrzeszenie architektów BDA wybrały najlepsze projekty studenckie 2020 roku. Międzynarodowe jury przyznało Grand Prix oraz pięć wyróżnień. Prezentujemy laureatów Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP.
OSSA Spatium i pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu studenckiego Trwa kolejna edycja Ogólnopolskich Spotkań Studentów Architektury, tym razem pod nazwą Spatium i w wersji hybrydowej, częściowo odbywającej się on-line. Tradycyjnie towarzyszą jej rozmowy tutorskie, wystawy i praca twórcza, ale po raz pierwszy – ogólnopolski konkurs studencki.
Plac Wiosny Ludów w Poznaniu: wyniki konkursu Władze Poznania zwróciły się do studentów architektury w całym kraju z propozycją zaprojektowania nowej zabudowy i aranżacji placu Wiosny Ludów. Wyniki rozstrzygniętego niedawno konkursu posłużą miastu do dalszych prac planistycznych.
Znamy laureatów konkursu na oświetlenie Obiektu Niemożliwego Z okazji 25-lecia „A-m” redakcja zaprosiła trzech architektów, by zmierzyli się z pojęciem niemożliwości i poprzez symboliczną instalację spróbowali wyrazić istotę swoich zmagań w architekturze. W ten sposób w trzech polskich miastach stanęły Obiekty Niemożliwe autorstwa Dariusza Kozłowskiego, Przema Łukasika i Jerzego Łątki. Ich budowie towarzyszył specjalny konkurs studencki zorganizowany wspólnie z firmą Zumtobel.
Patchwork Łódź – konkurs na projekt przestrzeni na terenie zakładów Scheiblera Firma Echo Investment ogłasza konkurs studencki na zaprojektowanie przestrzeni publicznych dawnych zakładów włókienniczych Karola Scheiblera w Łodzi. Do wygrania miesięczne praktyki w renomowanych pracowniach.
Jubileuszowy konkurs studencki „Architektury-murator” Z okazji 25-lecia redakcja „Architektury-murator” wraz z firmą Zumtobel organizuje konkurs studencki na oświetlenie jednego z trzech Obiektów Niemożliwych. Pula nagród wynosi 10 000 zł, w tym Grand Prix 7000 zł. Rejestracja do 28 października!