Architektura MuratorKonkursy11. Międzynarodowe Triennale Architektury Kraków 2009

11. Międzynarodowe Triennale Architektury Kraków 2009

W ramach Międzynarodowe Triennale Architektury zorganizowano konkurs studencki na koncepcję wieży na Rondzie Mogilskim w Krakowie.

28.11 (składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie)
20.03 (termin składania prac)
16.04 (ogłoszenie wyników)
16.04-30.04 (wystawa prac konkursowych)

Celem konkursu jest stworzenie budynku, który stałby się czytelnym znakiem w przestrzeni miasta jednocześnie nadając budowli inżynierskiej ronda Mogilskiego kształt wnętrza urbanistycznego w ludzkiej skali. Należy po analizie urbanistycznej podjąć próbę wyznaczenia dominanty dla zamknięcia osi kompozycyjnych w zadanym miejscu.

RGULAMIN KONKURSU


Informacje: SARP Oddział w Krakowie, pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków, 012 422 75 40, fax. 012 4293646, sarp@sarp.krakow.pl. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami konkursu jest sekretarz Jury: Karolina Pacholewicz, karolina@pacholewicz.pl; nr tel. +48 694 601 698.

fotka z /zdjecia/MTA_art.jpg
Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku Poznaliśmy wyniki konkursu studenckiego na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji rejonu ulicy Partyzantów w Gdańsku. Główną nagrodę przyznano za zrównoważone proporcje pomiędzy przestrzenią otwartą a proponowaną zabudową oraz podzielenie pierzei na segmenty korespondujące z istniejącymi obiektami historycznymi.
Piwnice Pałacu Kazimierzowskiego: wyniki konkursu dla studentów architektury Politechniki Śląskiej Prezentujemy wyniki konkursu na projekt rewitalizacji zabytkowych piwnic Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie wraz z komentarzami pomysłodawczyni, prof. Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak, oraz przewodniczącego jury Michała Krasuckiego, stołecznego konserwatora zabytków.
Międzynarodowy konkurs dla studentów na projekt ławki w Wenecji Curators Collective, zrzeszający kuratorów blisko 50 pawilonów narodowych tegorocznego Biennale Architektury w Wenecji, zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie studenckim na projekt ławki, która zostanie zrealizowana w przestrzeni miasta. Zgłoszenia do 7 lipca!
Wyniki konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków 2021 Poznaliśmy wyniki konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego. Nagrodę główną otrzymał Adrian Matuszewski z Politechniki Krakowskiej, ale jury przyznało też pięć wyróżnień.
Dyplom Roku SARP 2021 – zgłoszenia do Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP Trwa przyjmowanie zgłoszeń do Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP. „Architektura-murator” tradycyjnie jest patronem medialnym konkursu.
Międzynarodowy sukces studentów z Polski w konkursie STARTforHISTORY Po raz pierwszy w historii międzynarodowego konkursu STARTforHISTORY aż dwie nagrody zdobyli Polacy. Studentka architektury na Politechnice Krakowskiej - Kinga Szczudlik wygrała 7. edycję tego konkursu. Trzecie miejsce przypadło zespołowi studentów z Politechniki Poznańskiej Marcie Flak, Adamowi Poniży, Mikołajowi Ziomkowi.