Architektura MuratorKonkursy3 konkursy w ramach Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie 2017

3 konkursy w ramach Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie 2017

Najbliższa edycja Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie (MBA KRK 2017) odbędzie się w dniach 12-17 października 2017 roku pod hasłem "Podwórze – pole wyobraźni". Trwa nabór prac na trzy konkursy, które wyłonią uczestników wydarzenia.

3 konkursy w ramach Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie 2017

Biennale Architektury w Krakowie to cykliczne wydarzenie, którego historia sięga 1985 roku. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Podwórze – pole wyobraźni”. Temat odwołuje się do ruchu "placemaking", który narodził się pod wływem badań ludzkich zachowań w przestrzeniach zurbanizowanych, które w latach 70. przeprowadził amerykański urbanista i dziennikarz William H. Whyte. "Placemaking" to koncepcja kształtowania przestrzeni publicznej, która zakłada wieloaspektowe podejście do planowania, projektowania i zarządzania przestrzenią publiczną. Placemaking ma aktywować lokalne społeczności, angażować sąsiadów do tworzenia wspólnie użytkowanych miejsc, sprzyjać poprawie zdrowia i samopoczucia, budować więzi sąsiedzkie. Podążając za tą myślą tematem i przedmiotem działań w ramach biennale staną się różne przestrzenie: podwórka i wnętrza kwartałów śródmiejskich, a także krajobraz pomiędzy blokami osiedli z czasów PRL.

Zadaniem uczestników będzie sformułowanie wypowiedzi osadzonych w głównym temacie dyskusji, uwzględniającej poniższe zagadnienia:
1) projektowanie miasta w mikroskali,
2) miasto i jego życie na styku stref prywatnej i społecznej,
3) poszukiwanie kształtu drobnych przestrzeni,
4) poszukiwanie jedności w różnorodności przestrzeni.

Służą temu trzy konkursy:

Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny
Konkurs A ma charakter otwarty, koncepcyjny. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nawiązującego do idei, tematu i tytułu MBA KRK 2017 – „Podwórze – pole wyobraźni”, przedstawionego dla jednej lokalizacji, wybranej przez uczestnika spośród trzech lokalizacji zaproponowanych przez Organizatorów.
Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie A: 4 września 2017.
Komisarzem konkursu A jest architekt Marcin Włodarczyk.
Nagrody:
I nagroda – 50 000 PLN
II nagroda – 30 000 PLN
III nagroda – 20 000 PLN

Konkurs B – konkurs seminarium
Przedmiotem konkursu są referaty/prezentacje/manifesty stanowiące wkład w teorię służącą praktyce kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska. W tegorocznym Biennale oceniane będą prace dotyczące kształtowania środowiska miejskiego na poziomie najmniejszych elementów przestrzeni na styku przestrzeni prywatnej i publicznej. Wystąpienia mogą dotyczyć historycznych, teoretycznych i modelowych aspektów kształtowania takich półprywatnych przestrzeni, jak i ich wizji, projektów i realizacji.
Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie B: 16 sierpnia 2017.
Komisarzem konkursu B jest architekt Marta A. Urbańska.
Nagrody:
I nagroda – 10 000 PLN
II nagroda – 6 000 PLN
III nagroda – 4 000 PLN

Konkurs C – konkurs multimedialny
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy nawiązującej do tematu przewodniego MBA, a operującej takimi narzędziami jak kamera czy aparat fotograficzny.
Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie C: 4 września 2017.
Komisarzem konkursu C jest architekt Paweł Wieczorek.
Nagrody:
nagroda w kategorii Fotografia – 7 000 PLN
nagroda w kategorii Fotokast – 7 000 PLN
nagroda w kategorii Film – 7 000 PLN

Prace we wszystkich konkursach oceniać będzie międzynarodowe Jury w składzie:
- Grzegorz Stiasny, Kurator MBA KRK 2017, przewodniczący Jury, Polska
- Dorota Szlachcic, sędzia referent konkursu A, Polska
- Marlena Happach, sędzia referent Konkursu B, Polska
- Przemo Łukasik, sędzia referent Konkursu C, Polska
- Ewa P. Porębska, członek Jury, Polska
- Rainer Mahlamäki, członek Jury, Finlandia
- Viviana Muscettola, członek Jury, Włochy
- Andor Wesselényi-Garay, członek Jury, Węgry

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich trzech konkursów dostępne na stronie Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie.

Konkurs realizacyjny na projekt modelowej szkoły dla południowego Senegalu Trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkurs Kaira Looro. Tym razem zadaniem uczestników jest zaprojektowanie modelowej szkoły podstawowej dla wsi w południowym Senegalu. Jury pod przewodnictwem Kengo Kumy wybierze 30 projektów, z których najlepszy zostanie zrealizowany.
W Gdańsku powstanie Muzeum Westerplatte. Właśnie ogłoszono konkurs na projekt gmachu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło dwuetapowy konkurs na projekt Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Obiekt stanąć ma na terenie historycznej bitwy na Westerplatte.
We Włochach powstanie nowe osiedle z mieszkaniami komunalnymi. Warszawa właśnie ogłosiła konkurs Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wraz ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta organizują konkurs na zespół budynków z mieszkaniami komunalnymi i lokalami usługowymi. Nowe osiedle powstanie przy ul. 1 Sierpnia we Włochach.
Trwa konkurs na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. Budynek stanie na terenie Łazienek „Potrzebujemy dobrego pomysłu na ten budynek” – mówił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podczas konferencji prasowej zapowiadającej konkurs na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. Gmach ma stanąć na terenie Łazienek, a w jury zasiadają m.in. Magdalena Kozień-Woźniak, Jacek Lenart i Piotr Lewicki.
Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze jako laboratorium pozytywistycznych idei Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt wystawy stałej w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze. Według zwycięskiej koncepcji zespołu Marcina Kwietowicza nowo powołana placówka stanie się laboratorium pozytywistycznych idei, inspirując do pracy na rzecz rozwiązywania współczesnych problemów.
Modelowy plac zabaw: wyniki konkursu na wzorcową przestrzeń integracyjną Milena Trzcińska, Łukasz Stępnik i Łukasz Kowalski zwyciężyli w konkursie na projekt uniwersalnego placu zabaw dla użytkowników w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności ruchowej. Założenie powstanie na terenie realizowanego właśnie w Katowicach osiedla społecznego autorstwa Kuryłowicz & Associates.