Przestrzeń publiczna

Aleja tysiąca drzew projektu WXCA z szansą na Green Cities Europe Award 2023

2023-09-05 17:54

Bez architektonicznych ekstrawagancji, za to z dużą ilością zieleni. Projekt przebudowy ulicy Kondratowicza w Warszawie, nazywany Aleją tysiąca drzew, został wybrany przez polskie jury do finału Green Cities Europe Award 2023.

Zielona rewolucja na Kondratowicza

Wraz z zakończeniem budowy kolejnego odcinka II linii metra na warszawskim Targówku tereny wzdłuż ulicy Kondratowicza przeszły prawdziwą rewolucję. W czerwcu tego roku istniejące szpalery drzew na odcinku od Rembielińskiej do Św. Wincentego zostały uzupełnione i rozbudowane. Arterię wzbogaciło 700 nowych drzew. Głównie klonów, grabów i lip. Uporządkowano przestrzeń, remontując jezdnię oraz tworząc nową infrastrukturę rowerową, miejsca postojowe i nowe chodniki. Powstały nowe przejścia dla pieszych, a w pięciu lokalizacjach nowe sygnalizacje świetlne. Wzdłuż ulicy ustawiono ok. 100 ławek. Wokół nich architekci z WXCA, którzy w 2018 roku wygrali przetarg na nowe zagospodarowanie Kondratowicza zaplanowali liczne małe skwery, a osobny, duży zieleniec również przy stacji metra Bródno.

Inwestycja, za którą odpowiadał Zarządu Dróg Miejskich, pochłonęła w sumie 45 mln zł. Wydatek jednak się opłacił. Polskie jury konkursu o Green Cities Europe Award wybrało realizację spośród 14 innych, by reprezentowała nasz kraj w międzynarodowym finale. Aleja tysiąca drzew zawalczy o Grand Prix, konkurując z projektami z 13 państw Europy, m.in. z Danii, Francji, Niemiec, Irlandii czy Włoch. wyniki zostaną ogłoszone na przełomie listopada i grudnia w Brukseli.

O nagrodzie Green Cities Europe Award

Green Cities Europe Award została ustanowiona w 2020 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarskiego (ENA). Celem konkursu jest popularyzacja idei zazieleniania naszych miast. Bierze w nim udział 13 państw uczestniczących w programie Green Cities Europe, czyli Belgia, Bułgaria, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Holandia i Szwecja.  Co roku międzynarodowe jury składające się z przedstawicieli każdego z 13 krajów nagradza najbardziej inspirujące zielone projekty miejskie. W ostatniej edycji konkursu drugie miejsce zajął Park Czyżyny w Krakowie (autorzy: JAKABE Projekty, inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie).