Odkrywanie podziemnych rzek

W Łodzi przywrócą podziemną rzekę

2023-08-30 7:49

Przywracanie rzek ukrytych w podziemnych kanałach staje się na świecie coraz popularniejsze. Z podobnym przedsięwzięciem mierzą się właśnie władze Łodzi.

Odkrywanie podziemnych rzek

Przez nasze miasta płynęło niegdyś wiele większych i mniejszych rzek. Wraz z postępującą urbanizacją część osuszono, część schowano w podziemnych kanałach. Dziś, w obliczu katastrofy klimatycznej, coraz częściej przypominamy sobie o ich istnieniu. Wydobyte na powierzchnię mogą nie tylko poprawić miejski mikroklimat, ale też pomóc metropoliom uporać się z ekstremalnymi upałami i deszczami nawalnymi. Na ten aspekt zwróciło uwagę jury ostatniej edycji prestiżowego konkursu o European Prize for Urban Public Space, przyznając główną nagrodę przywróceniu kolejnego odcinka kanału Catharijnesingel w Utrechci, przez kilkadziesiąt lat ukrytego pod powierzchnią ulic w centrum (proj. OKRA landschapsarchitect). Jak uzasadniali sędziowie, odbudowa kanału, a także rekultywacja biegnącego wzdłuż jego brzegów parku liniowego, jest wzorcowym przykładem interwencji na rzecz przetrwania naszych miast w czasach postępujących zmian klimatycznych.

Łódź sięga do Lamusa

Z planem przywrócenia podziemnej rzeki i urządzenia wokół niej terenów zieleni od pewnego czasu noszą się też władze Łodzi. Chodzi o płynąca podziemnym kanałem przez centrum rzekę Lamus, która swoje źródło ma w okolicy parku Staszica. Na razie magistrat chciałby odtworzyć jej koryto na odcinku przebiegającym przez park Kilińskiego. Projekt pod nazwą „Błękitno-Zielona Łódź: Zrównoważona gospodarka wodna w dolinie rzeki Lamus” składa się z kilku elementów. Oprócz odkrycia rzeki, częścią tego zadania będzie także retencja wody w okolicy. Z jednej strony pozwoli to na uniknięcie podtopień na placu Zwycięstwa, a z drugiej zasili w ten cenny zasób park Źródliska I i II – informują władze miasta.

A rzekę damy tu... Odtwarzanie Lamusa

Pod koniec sierpnia dowiedzieliśmy, że w wyniku porozumienia Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi ze spółką T17, która naprzeciwko parku realizuje osiedle w ramach lex deweloper, na powierzchnię wydobyty zostanie pierwszy, niewielki odcinek Lamusa. Rzeka ma być odtworzona w łagodnym obniżeniu terenu i zakończy się niewielkim stawem. Przy ul. Tymienieckiego powstanie też nowy skwer o powierzchni 3 tys. m² z instalacją lub fontanną nawiązująca do przemysłowej historii tego miejsca. Wstępny projekt przewiduje ponadto szlak pieszo-rowerowy, biegnący po śladzie dawnej kolei scheiblerowskiej, i posadzenie kilkudziesięciu nowych drzew. Wszystkie te prace wykona na swój koszt spółka T17, należąca do firm UNIQUM i Internity.

W następnym etapie, już w ramach działań miejskich, na powierzchnię wydobyta ma być większa część Lamusa. Projekt odkrycia rzeki będzie obejmował park Kilińskiego oraz plac Zwycięstwa, obok parku Źródliska. Magistrat zapowiada zaaranżowanie atrakcyjnych bulwarów oraz utworzenie nowych ścieżek pieszo-rowerowych. Zamontowany będzie tam również nowoczesny system retencji, oparty o wody opadowe – czytamy w informacji prasowej.