Architektura MuratorKonkursyDwuetapowy konkurs na przebudowę siedziby Estrady Poznańskiej

Dwuetapowy konkurs na przebudowę siedziby Estrady Poznańskiej

Estrada Poznańska ogłasza konkurs na przebudowę swojej siedziby w ponad stuletniej kamienicy przy ul. Masztalarskiej. Uczestnicy, których prace przejdą do II etapu otrzymają zwrot kosztów przygotowania koncepcji.

Dwuetapowy konkurs na przebudowę siedziby Estrady Poznańskiej

Estrada Poznańska planuje gruntowną modernizację swojej siedziby przy ul. Masztalarskiej 8/8a w Poznaniu. Opierając się o bogate tradycje, chcemy ponownie stać się znaczącym ośrodkiem artystycznym i kulturalnym na mapie miasta, wykorzystując w optymalny sposób „Scenę na piętrze” oraz przyległe pomieszczenia znajdujące się w oficynie dwóch kamienic – informują organizatorzy. W jury konkursu znaleźli się architekci: Krzysztof Frąckowiak (przewodniczący), Bartosz Dawid Jarosz, Oskar Grąbczewski i Katarzyna Podlewska, p.o. z-cy dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, a także Magdalena Popławska, kierownik działu produkcji i programów Estrady Poznańskiej, Eryk Kozłowski, kierownik działu technicznego, Tomasz Zaborowski, specjalista d.s. technologii sceny i Agnieszka Jakubowska, kierownik oddziału ochrony zabytków nieruchomych w biurze miejskiego konserwatora. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić każdemu uczestnikowi, który złożył pracę konkursową w II etapie zryczałtowane koszty jej przygotowania w kwocie łącznej 60 tys. zł brutto (podzielone po równo na wszystkie, wybrane do II etapu zespoły) – czytamy w regulaminie. Ponadto przewidziano nagrody finansowe dla laureatów w wysokości 30 tys. zł (I miejsce), 15 tys. zł (II miejsce) i 10 tys. zł (III miejsce). Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 13 grudnia 2018 roku.  więcej informacji oraz regulamin dostępne tu.