Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. ANALOG

Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

2019-04-11 18:10

Władze Dąbrowy Górniczej wraz z katowickim oddziałem SARP ogłosiły wyniki międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego centrum miasta. Zwyciężyła praca biura ANALOG Piotra Śmierzewskiego.

W 2015 roku władze Dąbrowy Górniczej przejęły od Skarbu Państwa blisko 4-hektarowy teren dawnej fabryki obrabiarek Defum. Postanowiono wówczas, że w jej miejscu powstanie nowe centrum miasta. Przedsięwzięcie, pod nazwą Fabryka Pełna Życia, zakłada zaadaptowanie poprzemysłowych hal na funkcje rekreacyjne i kulturalne, a także taką aranżację pobliskich przestrzeni między ul. Kolejową, Konopnickiej i Kościuszki, by w wygodny sposób łączyły to nowe centrum z planowanym dworcem kolejowym, którego budowa wkrótce ma się rozpocząć. Po przeprowadzeniu licznych analiz, warsztatów i konsultacji władze Dąbrowy wraz z katowickim oddziałem SARP ogłosiły konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną dla całego założenia ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia.

W jury pod przewodnictwem Henryka Zubla znaleźli się: Wojciech Czyżewski, pełnomocnik prezydenta ds. Promocji i Komunikacji Społecznej, przewodniczący zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia – Miasto Dąbrowa Górnicza, Alicja Kowalska, przedstawicielka strony społecznej, Marcin Lis, przedstawiciel środowiska naukowego oraz architekci Marlena Wolnik, Piotr Średniawa i Henryk Piątek.

Pierwsze miejsce oraz zlecenie na zaprojektowanie Fabryki Pełnej Życia otrzymało biuro ANALOG Piotra Śmierzewskiego. Zwycięska praca najlepiej określa od czego należy zacząć inwestowanie w obszarze śródmieścia Dąbrowy Górniczej, wskazując przestrzeń zlokalizowaną w północnej części dawnych zakładów Defum, „wyciętą” z zespołu hal. Ulokowanie placu miejskiego we wnętrzu dawnej fabryki, a nie obok niej, to zasadnicza decyzja projektowa. Dzięki takiemu podejściu cały zespół budynków tworzy wyraźną, spójną całość, która odcina się od otaczającej zabudowy – mówił podczas ogłoszenia wyników Henryk Zubel.

Sędziowie docenili też układ przestrzenny oparty o sekwencję czterech zróżnicowanych placów, powiązania kompozycyjne i piesze z otaczającymi terenami, sugestię spowolnienia ruchu kołowego ulicy Królowej Jadwigi oraz operowanie czytelną siatką urbanistyczną krystalizującą i stabilizującą założenie urbanistyczne.

Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. ANALOG
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. ANALOG
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. ANALOG
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. ANALOG
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. ANALOG
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. ANALOG
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. ANALOG

Drugą nagrodę przyznano pracowni M.O.C Architekci. W tym przypadku sąd konkursowy wysoko ocenił rewitalizację zastanej substancji, zmierzającą do ukształtowania struktury ulic, ciągów pieszych, placów miejskich, zadaszonych pasaży i parkowej zieleni śródmiejskiej. Jury zwróciło też uwagę na zaproponowanie sekwencji trzech placów: Głównego, Przy Suwnicy i Północnego.

Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. M.O.C Architekci
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. M.O.C Architekci
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. M.O.C Architekci
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. M.O.C Architekci
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. M.O.C Architekci
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. M.O.C Architekci
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. M.O.C Architekci

Trzecie miejsce w konkursie zajęło biuro Heinle, Wischner Und Partner Architekci. Uznanie jurorów zyskała ich propozycja rozwiązania rejonu placu Wolności, w czytelny i zdyscyplinowany sposób łącząca obszary zurbanizowane ze swobodną zielenią parkową. Za wartościowe uznano też próbę wpisania analizowanego obszaru w szersze założenie plant wokół śródmieścia.

Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. Heinle, Wischner Und Partner Architekci
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. Heinle, Wischner Und Partner Architekci
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. Heinle, Wischner Und Partner Architekci
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

i

Autor: Archiwum Architektury Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, proj. Heinle, Wischner Und Partner Architekci

Jury przyznało też trzy wyróżnienia. Dwa równorzędne: dla pracowni Paulina Bogdał Śmierzyńska Tera Group i Studia Narada Wisław Michałek oraz honorowe: dla biura D+P Architektura Paweł Skórka. Ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego na Fabrykę Pełną Życia jest ważnym etapem w realizowanym przez nas projekcie przemiany Dąbrowy Górniczej. To sygnał, że przechodzimy do realizacji oczekiwań dąbrowian związanych z nowoczesnym i przyjaznym centrum naszego miasta.  Mamy koncepcję, którą moim zdaniem, łatwo przekuć w dobry projekt. Przed nami wiele pracy. Z jednej strony musimy uzbroić Fabrykę Pełną Życia w narzędzia niezbędne do przeprowadzenia inwestycji. Mam tu na myśli powołanie operatora, który będzie partnerem miasta w procesie rewitalizacji. Z drugiej strony – musimy połączyć rewitalizację centrum ze wspólnymi inwestycjami gminy, spółek PKP i Tramwajów Śląskich. Kończymy projektowanie i jeszcze w tym roku zamierzamy rozpocząć inwestycje. Przypominam, że chodzi m.in. o budowę centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych w centrum i Gołonogu, połączenie tunelami obszarów znajdujących się z obu stron torów, budowę nowych przejść dla pieszych, sieci dróg rowerowych czy zintegrowanych przystanków tramwajowo-autobusowych – tłumaczył Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.Projekt Fabryka Pełna Życia realizowany jest w ramach programu tzw. modelowych rewitalizacji we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Na jego przeprowadzenie Gmina Dąbrowa Górnicza uzyskała w konkursie ministerstwa 4 mln zł.