Architektura MuratorKonkursyKonkurs architektoniczny na koncepcję kompleksu budynków szpitalnych

Konkurs architektoniczny na koncepcję kompleksu budynków szpitalnych

6 grudnia upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na koncepcję kompleksu budynków szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej z zagospodarowaniem terenu wokół szpitala przy ul. 3-Maja 37 w Gnieźnie

szpital w Gnieźnie - konkurs

Rozbudowę szpitala w Gnieźnie rozpoczęto w 2010 r. na podstawie projektu Architektonicznej Pracowni Projektowej Tomasza Drożdżyńskiego, wykonanego w 2009 r. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Mając zapewnione środki unijne w wysokości 16,5 mln PLN rozpoczęto budowę. Niestety wskutek wadliwego, niezgodnego z prawem wykonawstwa i nadzoru budowę wstrzymano na etapie niepełnego stanu surowego otwartego. Wycofano zgodę na wykorzystanie środków unijnych. Obecnie samorząd powiatowy wraz z ZOZ ze względu na ograniczone środki nie są w stanie kontynuować rozpoczętej budowy w pierwotnie planowanym bardzo szerokim zakresie. Rozpoczęta budowa jest za duża i kosztowna zarówno w realizacji jak i przyszłej eksploatacji. Zaistniała potrzeba ponownego zaprojektowania  rozbudowy szpitala w mniejszym zakresie, uwzględniając jednak stan istniejący. Obecne potrzeby nowej powierzchni przy maksymalnym stopniu wykorzystania wynoszą ok. 50% pierwotnie zaprojektowanej i rozpoczętej budowy. Inwestor nie wyklucza rozbiórki części ostatnio dobudowanego skrzydła, jednak powinno to być poprzedzone odpowiednią analizą. Negocjacje z autorem projektu ws kontynuacji prac projektowych nie przyniosły rezultatu. Ze względu na przerwanie dotychczasowych prac budowlanych, oraz zmianę warunków finansowania inwestycji, brak możliwości kontynuacji prac przez poprzedniego autora postanowiono ponownie zorganizować konkurs na rozbudowę szpitala.
(materiały konkursowe)


Organizator
Zespół Opieki Zdrowotnej, 62-200 Gniezno ul. Św. Jana 9
Adres mailowy: zamowienia.publiczne@zoz.gniezno.pl
Sekretarz Konkursu Tomasza Turajskiego, Tel. 61 426-44-61 wew. 323

Kryteria oceny prac konkursowych
- atrakcyjność rozwiązań pod względem architektonicznym 30%
- jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych 30%
- najniższy koszt wykonania prac budowlanych objętych projektem 20%
- koszt utrzymania powierzchni przeznaczonej na cele medyczne po adaptacji 20%


Terminy
6.12.2012 - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
21.02.2013 - termin składania prac konkursowych
8.03.2013 - ogłoszenie wyników konkursu


Nagrody
I nagroda – 15000 zł
II nagroda – 10000 zł
III nagroda – 5000 zł

Regulamin oraz załączniki do pobrania:
http://www.zoz.gniezno.pl/archives/2007