Gliwice, panorama

i

Autor: Archiwum Architektury Zdjęcie: Jan Mehlich, źródło: wikimedia commons

Konkurs architektoniczny na projekt budynków mieszkalnych dla osób w wieku 50+

2014-07-18 13:56

TBS w Gliwicach ogłasza konkurs na projekt budynków mieszkalnych CENTRUM +50. Założeniem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego zespołu mieszkalno-usługowego oraz wykreowanie przyjaznego środowiska życia dla osób w wieku senioralnym

Przedmiotem konkursu ogłoszonego przez Towarzystwo budownictwa społecznego w Gliwicach jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50+ dla osób w wieku senioralnym przy ul. Warszawskiej w Gliwicach. Celem konkursu jest wyłonienie jednorodnego projektu koncepcyjnego składającego się z budynku / budynków mieszkalnych oraz budynku mieszkalno - usługowego z zapewnieniem opieki medycznej. Zadaniem projektantów będzie również przedstawienie koncepcji funkcjonalnego zagospodarowania terenu obejmującego ścieżki spacerowe, mini park rekreacyjny, zieleń urządzoną, oświetlenie terenu itp.

Istotnym założeniem inwestycji jest stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska życia dla ludzi w wieku senioralnym. Koncepcja zespołu zabudowy mieszkaniowej "CENTRUM 50+” powinna wyróżniać się optymalnymi rozwiązaniami funkcjonalnymi, wizualnymi i technicznymi oraz przewidywać zastosowanie nowych technologii pozyskiwania i wykorzystania energii. Zespół budynków cechować ma nowoczesna jakość architektury oraz wysoki standard użytkowania.

Terminy i nagrody w konkursie architektonicznym:

4 sierpnia 2014 - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 24 października 2014, godz. 15:00 - termin składania prac konkursowychMiejsce: Siedziba Zarządu Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b, Dział Przetargów, pok. nr 206.

I miejsce zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki II miejsce nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł netto III miejsce nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł netto

W przypadku, gdy dwie lub więcej prac konkursowych otrzyma taką samą liczbę punktów do zajęcia II lub III miejsca, zamawiający przyzna więcej wyróżnień, zaś kwoty przeznaczone na nagrody pieniężne rozdzieli równomiernie pomiędzy wyróżnionych.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie internetowej TBS