Architektura MuratorKonkursyKonkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną budynku Ambasady RP w Berlinie

Konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną budynku Ambasady RP w Berlinie

Przedmiotem konkursu jest graficzne i pisemne opracowanie zawierające wstępną koncepcję planu zagospodarowania terenu i rozwiązań architektoniczno-budowlanych zintegrowanego budynku lub zespołu budynków Ambasady RP w Berlinie (wraz z Wydziałem Konsularnym) przy Unter den Linden

Przy projektowaniu wstępnej koncepcji o której mowa powyżej Uczestnicy konkursu powinni wziąć pod uwagę ograniczenia i wymagania wynikające z:

- Rozporządzenia w sprawie zewnętrznego ukształtowania obiektów budowlanych, elementów reklamowych oraz automatów do sprzedaży towarów w obszarze ulicy Unter den Linden (Rozporządzenie w sprawie zabudowy ulicy Unter den Linden) z dnia 12 marca 1997 r. (GVBI [Dziennik Ustaw i Rozporządzeń] str. 99),
- Założeń i wytycznych do programu funkcjonalno – użytkowego.

Praca konkursowa powinna obejmować wstępną koncepcję architektoniczno-budowlaną Ambasady RP w Berlinie, na działce oznaczonej na mapie geodezyjnej numerami 110001-821-00051/000, 110001-821-00410/000, 110001-821-00411/000, 110001-821-00412/000 (będącej własnością Skarbu Państwa) wraz z koncepcją planu zagospodarowania terenu - w zakresie koniecznym dla przedstawienia idei ogólnej projektu.

Koncepcja obiektu pod względem funkcji powinna zaspokajać podstawowe potrzeby w zakresie podejmowanych działań urzędu Ambasady RP wraz z zapleczem recepcyjno-konferencyjnym oraz obsługi interesantów konsularnych realizowanej przez Wydział Konsularny Ambasady RP. Prace konkursowe powinny przedstawiać możliwie najlepsze koncepcje docelowego ukształtowania urbanistyczno-architektonicznego budynku lub zespołu budynków tworzących kompleks i określać najwłaściwszy sposób jego realizacji.

Zamawiający oczekuje rozwiązań niestandardowych, opartych na nowoczesnych technologiach, przyjaznych środowisku i energooszczędnych.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000– Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
http://www.msz.gov.pl/index.php?page=15661&lang_id=pl&bulletin_id=35&document=5509

Osoby do kontaktów: Katarzyna Jakimowicz, Michał Biera, Grzegorz Rynkiewicz
Tel. +48 22 523 99 10, Faks: +48 22 523 81 19, e-mail: bzp@msz.gov.pl

fotka z /zdjecia/msz_bip.jpg
Nagroda POLITYKI – finaliści 2020 Znamy finalistów Nagrody Architektonicznej POLITYKI 2020. Swoje nominacje do tegorocznej edycji zgłosił także zespół redakcji „Architektura-murator”.
Rewitalizacja centrum Myszkowa – konkurs Gmina Myszków we współpracy z częstochowskim oddziałem SARP zapraszają do udziału w konkursie na koncepcję rewitalizacji centrum 30-tysięcznego Myszkowa w województwie śląskim. Składanie wniosków do 18 lutego.
Prezydent Szczecina unieważnił konkurs na plac Orła Białego! Jak informuje urząd miasta Szczecina, zwycięska koncepcja pracowni Orłowski Szymański Architekci nie będzie realizowana. Interes publiczny wymaga ponownej weryfikacji założeń, doprowadzenia do końca procedury pozyskiwania od wszystkich zainteresowanych ich uwag i propozycji – mówi zastępca prezydenta Daniel Wacinkiewicz.
Dwuetapowy konkurs na przebudowę siedziby Estrady Poznańskiej Estrada Poznańska ogłasza konkurs na przebudowę swojej siedziby w ponad stuletniej kamienicy przy ul. Masztalarskiej. Uczestnicy, których prace przejdą do II etapu otrzymają zwrot kosztów przygotowania koncepcji.
KoKA 2018, czyli konferencja o konkursach architektonicznych: FOTORELACJA W dniach 23-25 września w podkieleckich Chęcinach miała miejsce pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja o konkursach architektonicznych. W spotkaniu wzięło udział ponad 130 osób, nie tylko architekci, ale też przedstawiciele samorządów i biznesu. Wśród gości z zagranicy znaleźli się m.in. Thomas Vonier, przewodniczący UIA, Renato Rizzi, autor Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, Rūta Leitanaitė, przewodnicząca Stowarzyszenia Architektów Litewskich i Hanna Bondar, była architekt miasta Kijowa.
Jak przeprowadzić modelowy konkurs architektoniczny: konferencja w Chęcinach Tylko do 31 sierpnia można rejestrować się do udziału w pierwszej międzynarodowej konferencji dotyczącej organizowania konkursów architektonicznych. W programie między innymi prezentacja dokonań fundacji Architectuur Lokaal, która z powodzeniem stosuje w Holandii korzystną dla architektów, inwestorów i społeczności lokalnych procedurę dwuetapowych konkursów o bardzo ograniczonym zakresie zadania w pierwszym etapie.