Architektura MuratorKonkursyKonkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną budynku Ambasady RP w Berlinie

Konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną budynku Ambasady RP w Berlinie

Przedmiotem konkursu jest graficzne i pisemne opracowanie zawierające wstępną koncepcję planu zagospodarowania terenu i rozwiązań architektoniczno-budowlanych zintegrowanego budynku lub zespołu budynków Ambasady RP w Berlinie (wraz z Wydziałem Konsularnym) przy Unter den Linden

Przy projektowaniu wstępnej koncepcji o której mowa powyżej Uczestnicy konkursu powinni wziąć pod uwagę ograniczenia i wymagania wynikające z:

- Rozporządzenia w sprawie zewnętrznego ukształtowania obiektów budowlanych, elementów reklamowych oraz automatów do sprzedaży towarów w obszarze ulicy Unter den Linden (Rozporządzenie w sprawie zabudowy ulicy Unter den Linden) z dnia 12 marca 1997 r. (GVBI [Dziennik Ustaw i Rozporządzeń] str. 99),
- Założeń i wytycznych do programu funkcjonalno – użytkowego.

Praca konkursowa powinna obejmować wstępną koncepcję architektoniczno-budowlaną Ambasady RP w Berlinie, na działce oznaczonej na mapie geodezyjnej numerami 110001-821-00051/000, 110001-821-00410/000, 110001-821-00411/000, 110001-821-00412/000 (będącej własnością Skarbu Państwa) wraz z koncepcją planu zagospodarowania terenu - w zakresie koniecznym dla przedstawienia idei ogólnej projektu.

Koncepcja obiektu pod względem funkcji powinna zaspokajać podstawowe potrzeby w zakresie podejmowanych działań urzędu Ambasady RP wraz z zapleczem recepcyjno-konferencyjnym oraz obsługi interesantów konsularnych realizowanej przez Wydział Konsularny Ambasady RP. Prace konkursowe powinny przedstawiać możliwie najlepsze koncepcje docelowego ukształtowania urbanistyczno-architektonicznego budynku lub zespołu budynków tworzących kompleks i określać najwłaściwszy sposób jego realizacji.

Zamawiający oczekuje rozwiązań niestandardowych, opartych na nowoczesnych technologiach, przyjaznych środowisku i energooszczędnych.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000– Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
http://www.msz.gov.pl/index.php?page=15661&lang_id=pl&bulletin_id=35&document=5509

Osoby do kontaktów: Katarzyna Jakimowicz, Michał Biera, Grzegorz Rynkiewicz
Tel. +48 22 523 99 10, Faks: +48 22 523 81 19, e-mail: bzp@msz.gov.pl

fotka z /zdjecia/msz_bip.jpg
Nagroda SARP 2020: laureaci konkursu o Nagrodę SARP 2020 [GALERIA] Prezentujemy laureatów konkursu o Nagrodę SARP 2020. Jury pod przewodnictwem Bohdana (Bisia) Lisowskiego przyznało 6 nagród, 10 równorzędnych wyróżnień oraz Grand Prix. Poznaj najbardziej cenione przez środowisko realizacje architektoniczne 2019 roku.
Wyniki konkursu na projekt szkoły przy ul. Świderskiej w Warszawie Na warszawskiej Białołęce powstanie nowa szkoła! Władze dzielnicy rozstrzygnęły właśnie konkurs na projekt podstawówki przy ul. Świderskiej w Warszawie. Zwyciężyła koncepcja pracowni Bujnowski Architekci.
Modelowe Schronisko Górskie na Lubaniu – konkurs SARP Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, jednoetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na stworzenie budynku Schroniska Górskiego Na Lubaniu.
Nagroda POLITYKI – finaliści 2020 Znamy finalistów Nagrody Architektonicznej POLITYKI 2020. Swoje nominacje do tegorocznej edycji zgłosił także zespół redakcji „Architektura-murator”.
Rewitalizacja centrum Myszkowa – wyniki konkursu na nowe zagospodarowanie centrum Myszkowa Gmina Myszków we współpracy z częstochowskim oddziałem SARP rozstrzygnęła konkurs na koncepcję rewitalizacji centrum 30-tysięcznego Myszkowa w województwie śląskim. Zwyciężyła pracownia 4am Architekci z Warszawy. Na podium także Bartosz Kowal i Bartłomiej Poteralski oraz JAZ+Architekci.
Prezydent Szczecina unieważnił konkurs na plac Orła Białego! Jak informuje urząd miasta Szczecina, zwycięska koncepcja pracowni Orłowski Szymański Architekci nie będzie realizowana. Interes publiczny wymaga ponownej weryfikacji założeń, doprowadzenia do końca procedury pozyskiwania od wszystkich zainteresowanych ich uwag i propozycji – mówi zastępca prezydenta Daniel Wacinkiewicz.