Architektura MuratorKonkursyKonkurs na opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Konkurs na opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, szczegółowych koncepcji dwóch scen scenariusza wystawy oraz rozwiązań multimedialnych dla tych dwóch scen.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie ogólnej koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, szczegółowych koncepcji dwóch scen scenariusza wystawy (Scenariusz): "Buntownik" i "Akcja pod Bezdanami" oraz propozycji rozwiązań multimedialnych dla tych dwóch scen, co razem wyznaczać będzie kierunek dalszego opraco wania projektu wystawy stałej.

Wystawa znajdzie się w nowym budynku muzealno-edukacyjnym na terenie enklawy historycznej w Sulejówku, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego dworku „Milusin”, gdzie Józef Piłsudski mieszkał z żoną i córkami. Utworzony w ten sposób kompleks będzie wyznaczał przestrzeń, w której wyraźnie zarysuje się wielowymiarowa korelacja pomiędzy Muzeum, prezentującym życie i działalność Marszałka na tle epoki, a dworkiem związanym z jego sferą prywatną. Liczymy, że w proponowanych rozwiązaniach ekspozycyjnych uwzględniona zostanie bliskość odtworzonego „Milusina”, by oryginalne wnętrza dworku wraz z nową wystawą wzajemnie dopełniały opowieść o jej bohaterze i komponowały się narracyjnie w spójną całość.

Zakończenie prac związanych z budową wystawy oraz powstaniem kompleksu muzealnego zaplanowane jest na krótko przed 150. rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego, przypadającą 5 grudnia 2017. Otwarcie nowego Muzeum przewidziane jest z udziałem przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej, patronujących idei upamiętnienia dokonań wybitnego Naczelnika Państwa i Pierwszego Marszałka Polski.

Terminy:

18 listopada 2014 - przekazanie ogłoszenia o konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
do 02 grudnia 2014 - składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu
do 05 grudnia 2014 - udzielanie odpowiedzi przez Zamawiającego
12 grudnia 2014 - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
do 29 grudnia 2014 - ocena formalna wniosków
30 grudnia 2014 - wysyłanie zawiadomień o dopuszczeniu do konkursu i materiałów konkursowych
02 marca 2015 - termin nadsyłania prac konkursowych
03 marca 2015 - 13 marca 2015 - prace sądu konkursowego
16 marca 2015 - ogłoszenie wyników konkursu
Zaproszenie do negocjacji, wypłacenie nagród - w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu i nie dłuższym niż 15 dni od daty ostatecznego uprawomocnienia się wyników rozstrzygniętego konkursu.

Nagrody:

I nagroda - 80 000 zł
II nagroda - 60 000 zł
III nagroda - 40 000 zł
Sąd Konkursowy może przyznać dodatkowe dwa wyróżnienia po 10 000 zł

Dopuszcza się możliwość przyznania przez sąd konkursowy nagród i wyróżnień równorzędnych oraz dodatkowych wyróżnień honorow ych o charakterze niepieniężnym, pod warunkiem nieprzekroczenia łącznej kwoty przeznaczonej w niniejszym konkursie na nagrody i wyróżnienia pieniężne, tj. kwoty 200 tys. zł

Nagroda POLITYKI – finaliści 2020 Znamy finalistów Nagrody Architektonicznej POLITYKI 2020. Swoje nominacje do tegorocznej edycji zgłosił także zespół redakcji „Architektura-murator”.
Rewitalizacja centrum Myszkowa – konkurs Gmina Myszków we współpracy z częstochowskim oddziałem SARP zapraszają do udziału w konkursie na koncepcję rewitalizacji centrum 30-tysięcznego Myszkowa w województwie śląskim. Składanie wniosków do 18 lutego.
Prezydent Szczecina unieważnił konkurs na plac Orła Białego! Jak informuje urząd miasta Szczecina, zwycięska koncepcja pracowni Orłowski Szymański Architekci nie będzie realizowana. Interes publiczny wymaga ponownej weryfikacji założeń, doprowadzenia do końca procedury pozyskiwania od wszystkich zainteresowanych ich uwag i propozycji – mówi zastępca prezydenta Daniel Wacinkiewicz.
Dwuetapowy konkurs na przebudowę siedziby Estrady Poznańskiej Estrada Poznańska ogłasza konkurs na przebudowę swojej siedziby w ponad stuletniej kamienicy przy ul. Masztalarskiej. Uczestnicy, których prace przejdą do II etapu otrzymają zwrot kosztów przygotowania koncepcji.
KoKA 2018, czyli konferencja o konkursach architektonicznych: FOTORELACJA W dniach 23-25 września w podkieleckich Chęcinach miała miejsce pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja o konkursach architektonicznych. W spotkaniu wzięło udział ponad 130 osób, nie tylko architekci, ale też przedstawiciele samorządów i biznesu. Wśród gości z zagranicy znaleźli się m.in. Thomas Vonier, przewodniczący UIA, Renato Rizzi, autor Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, Rūta Leitanaitė, przewodnicząca Stowarzyszenia Architektów Litewskich i Hanna Bondar, była architekt miasta Kijowa.
Jak przeprowadzić modelowy konkurs architektoniczny: konferencja w Chęcinach Tylko do 31 sierpnia można rejestrować się do udziału w pierwszej międzynarodowej konferencji dotyczącej organizowania konkursów architektonicznych. W programie między innymi prezentacja dokonań fundacji Architectuur Lokaal, która z powodzeniem stosuje w Holandii korzystną dla architektów, inwestorów i społeczności lokalnych procedurę dwuetapowych konkursów o bardzo ograniczonym zakresie zadania w pierwszym etapie.